Pergunte ao Google

Você procurou por: täytäntöönpanokielto (Finlandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Inglês

Informações

Finlandês

Täytäntöönpanokielto

Inglês

Stand-still obligation

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Täytäntöönpanokielto

Inglês

Standstill clause

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Täytäntöönpanokielto

Inglês

Standstill obligation

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

tuomion täytäntöönpanokielto

Inglês

decree for staying the execution of a previous judgment

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Voitaisiin myös harkita kolmen viikon odotusaikaa, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot, joissa ilmoitusjärjestelmä ja täytäntöönpanokielto ovat käytössä, eivät joutuisi tilanteeseen, jossa liiketoimi olisi toteutettu jo ennen kuin ne aloittavat tutkinnan.

Inglês

It could also be considered to introduce a three weeks waiting period to ensure that Member States with a notification system and stand-still obligation are not faced with already implemented transactions before they start their investigations.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Jos jäsenvaltio ei ole noudattanut ilmoittamis­velvollisuutta tai täytäntöönpanokieltoa, määräaikojen ei tulisi olla komissiota sitovia.

Inglês

When a Member State has not respected the notification obligation or the standstill clause, the Commission should not be bound by time limits.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

jos jäsenvaltio ei ole noudattanut ilmoittamisvelvollisuutta tai täytäntöönpanokieltoa, määräaikojen ei tulisi olla komissiota sitovia,

Inglês

whereas when a Member State has not respected the notification obligation or the standstill clause, the Commission should not be bound by time limits;

Última atualização: 2017-02-27
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Tanska on noudattanut neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 [91] 3 artiklassa säädettyä täytäntöönpanokieltoa, sillä se on ilmoittanut rakenneuudistussuunnitelmaan sisältyneet tukitoimenpiteet eikä ole toistaiseksi pannut niitä täytäntöön.

Inglês

Denmark has respected the standstill obligation mentioned in Article 3 of Council Regulation (EC) No 659/1999 [91], since it notified the aid measures under the restructuring plan and has to date not implemented them.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Komissio myöntää, että Maltan viranomaiset ovat sitoutuneet noudattamaan täytäntöönpanokieltoa (pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien suuntaviivojen 34 kohdan mukaisesti), eikä Air Maltalle ole myönnetty minkäänlaista tukea (lukuun ottamatta pelastamistukea, jonka komissio hyväksyi 15 päivänä marraskuuta 2010).

Inglês

The Commission acknowledges that the Maltese authorities have undertaken to respect the stand-still obligation (in accordance with point 34 of the R&R Guidelines) and have not granted any aid to Air Malta (apart from the Rescue aid as approved by the Commission on 15 November 2010).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Sen vuoksi valvontaviranomainen toteaa, että Islannin viranomaiset eivät noudattaneet valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 3 artiklassa määrättyä täytäntöönpanokieltoa (nk. stand-still-lauseketta).

Inglês

The Authority therefore notes that the Icelandic authorities did not respect the stand-still obligation laid down in Article 3 in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Valvontaviranomainen muistutti Norjan viranomaisia 31 päivänä toukokuuta 2001 päivätyllä kirjeellä (asiakirja nro 01-4004-D) valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanokieltoa koskevasta lausekkeesta (nk. standstill-lauseke) sekä valtiontukea koskevien suuntaviivojen 6 lukuun (”Prosessuaalisin perustein luvatonta tukea koskevat erityismääräykset”) sisältyvistä kieltomääräyksistä (nk. välitoimista).

Inglês

By letter dated 31 May 2001 (Doc. No: 01-4004-D), the Authority reminded the Norwegian authorities of the ‘standstill-clause’ in Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement and the injunction provisions (‘interim measures’) contained in Chapter 6, Specificities regarding aid unlawful on procedural grounds, of the State Aid Guidelines.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Oikeusperusta sisältää täytäntöönpanokieltoa koskevan lausekkeen.

Inglês

It contains a standstill clause.

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Kansallisten tuomioistuinten on taattava, että jäsenvaltio noudattaa perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan mukaista täytäntöönpanokieltoa sen, jota asia koskee, näin vaatiessa riippumatta siitä lopullisesta arvioinnista, jonka komissio tekee siitä, onko tuki perustamissopi muksen 92 artiklan mukainen (asia FNCE, tuomion 12 kohta).

Inglês

National courts are also bound — irrespective of the Commission's final determination as to whether the aid is compatible with Article 92 of the Treaty — to require the Member State to comply, at the request of any interested party, with the prohibition on implementation set out in Article 93(3) of the Treaty {FNCE, paragraph 12).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Tulkintaa koskeva ennakkoratkaisu - 93 artiklan 3 kohta -valtiontuki - tukea koskeva suunnitelma - tuen muuttaminen - tietojen antaminen komissiolle - tavoite - harkinnalle ja tutkimiselle varattu aika - kesto - määräaika - täytäntöön pano - ennakkoilmoitus - täytäntöönpanokielto - alustava tutkinta - päätös olla aloittamatta kontradiktorista menettelyä - tietojen antaminen - muotomääräyksiä ei ole -täytäntöönpano - kielto - välitön oikeusvaikutus - laajuus

Inglês

Preliminary ruling — Interpretation — Article 93(3) — Aid granted by States — Proposals — Alterations in existing aid — Informing the Commission — Object — Period for consideration and examination — Length — Expiration of the period for consideration and examination — Introduction — Prior notice — Prohibition on introduction — Preliminary examination — Decision not to initiate the contentious procedure — Notification — No special form — Putting into effect — Prohibition — Direct effect — Extent — Application in Member States — Rules — Rights of the individual — Protection by national courts

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Tulkintaa koskeva ennakkoratkaisu - 93 artiklan 3 kohta -valtiontuki - tukea koskeva suunnitelma - tuen muuttaminen - tietojen antaminen komissiolle - tavoite - harkinnalle ja tutkimiselle varattu aika - kesto - määräaika - täytäntöön pano - ennakkoilmoitus - täytäntöönpanokielto - alustava tutkinta - päätös olla aloittamatta kontradiktorista menettelyä - tietojen antaminen - muotomääräyksiä ei ole - täytäntöönpano - kielto - välitön oikeusvaikutus - laajuus - soveltaminen jäsenvaltioissa - yksityiskohtaiset säännöt - yksilölliset oikeudet - kansallisten tuomioistuinten niille antama suoja.

Inglês

Preliminary ruling — Interpretation — Article 93(3) — Aid granted by States — Proposals —Alterations in existing aid — Informing the Commission — Object — Period for consideration and examination — Length — Expiration of the period for consideration and examination — Introduction — Prior notice — Prohibition on introduction — Preliminary examination — Decision not to initiate the contentious procedure — Notification — No special form — Putting into effect — Prohibition — Direct effect — Extent — Application in Member States — Rules — Rights of the individual — Protection by national courts

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Täytäntöönpanokielto, johon 93 artiklan 3 kohdan viimeisessä virkkeessä viitataan, ulotetaan kaikkeen tukeen, joka on myönnetty siitä ilmoittamatta (2), ja kun siitä on ilmoitettu, on käytössä alustavana ajanjaksona ja komission aloittaessa oikeudellisen menettelyn lopulliseen päätökseen saakka (3).

Inglês

The prohibition on implementation referred to in the last sentence of Article 93(3) extends to all aid which has been implemented without being notified (2) and, in the event of notification, operates during the preliminary period and, if the Commission sets in motion the contentious procedure, until the final decisione3).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

1.1.6 Samanaikaisesti komissio pyrkii uudistamaan sen (pääasiassa ilmoittamisvelvollisuuteen ja täytäntöönpanokieltoon perustuvan) tukienvalvonnan ulkopuolelle kuuluvien tukien luokittelua koskevaan säännöstöä.

Inglês

1.1.6 In parallel, the Commission is advocating new rales for establishing categories of aid exempted from its control arrangements, which are fundamentally based on the requirement of prior notification and the standstill principle.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

45Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansallisten tuomioistuinten on turvattava oikeussubjektien oikeudet sen tilanteen varalta, että kansalliset viranomaiset ovat jättäneet noudattamatta tässä määräyksessä vahvistettua tukia koskevaa täytäntöönpanokieltoa. 46

Inglês

45It is settled caselaw that it is for the national courts to uphold the rights of individuals in the event of a possible breach by the authorities of the prohibition on putting aid into effect which that provision lays down. 46

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Joulukuun 7. päivänä 2000 allekirjoitimme Nizzassa perusoikeuskirjan, annoimme siitä julistuksen ja osoitimme sille tietyn painoarvon, ja sen 2 artiklassa arvoa käsittelevässä kappaleessa on hyvin selkeästi kirjoitettu, että ketään ei voi tuomita kuolemaan eikä ketään voi myöskään teloittaa, eli siinä erotetaan hyvin selkeästi toisistaan nämä kaksi asiaa ja vahvistetaan, että meille kansalaisille ei riitä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanokielto, vaan myös kuolemaan tuomitseminen on kiellettävä.

Inglês

On 7 December 2000, at Nice, we signed, proclaimed and upheld the Charter of European Citizens ' Rights. It is very clearly stated in Article 2, under the heading of dignity, that nobody may be condemned to death or be executed; the Charter thus makes a clear distinction between the two things and states that, for us European citizens, a prohibition on being executed is not enough and a prohibition on being condemned to death is also necessary.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK