Pergunte ao Google

Você procurou por: vaatimustenmukai (Finlandês - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Italiano

Informações

Finlandês

Jos kansainvälistä tunnusta käytetään jotain tuoteryhmää esittelevässä yleismainoksessa, jossa vain tietyt mallit ovat vaatimustenmukaisia, ohjelman osanottajan olisi selvennettävä asiaa sanallisesti (esimerkiksi "Tuote (tuotteen mallin nimi) vastaa Energy Star -vaatimuksia"). Ohjelman osanottaja voi liittää jokaisen vaatimustenmukaisen mallin yhteyteen selventävän tekstin (esimerkiksi maininnan "Energy Star -vaatimusten mukainen" tuotetta kuvaavien ominaisuuksien luetteloon).

Italiano

Se l'International Logo è impiegato in una pubblicità generale per una linea di prodotti di cui solo alcuni modelli sono conformi, il partecipante al programma dovrebbe inserire una dicitura che chiarisca la situazione, ad esempio "Il (denominazione del modello del prodotto) è conforme ai requisiti Energy Star") o può inserire diciture specifiche sotto ciascuno dei modelli che sono conformi (ad esempio inserire "conforme ai requisiti Energy Star" in un elenco di caratteristiche del prodotto).

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Julkaistavia mainoksia tai esitteitä laadittaessa kansainvälinen tunnus tulisi sijoittaa joko vaatimustenmukaisen tuotteen päälle tai välittömään yhteyteen.

Italiano

La pubblicità o gli opuscoli dovrebbero riportare l'International Logo apposto direttamente sul prodotto o accanto al medesimo quando esso sia conforme ai requisiti prescritti.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kyseisillä laitoksilla on lupa vastaanottaa ja jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista raakamaitoa erottelematta sitä.

Italiano

Tali stabilimenti sono autorizzati a ricevere e a trasformare latte crudo non conforme senza separazione.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kyseiset laitokset jalostavat vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa erottelematta niitä, ja ne olisi lisättävä päätöksen 2007/27/EY liitteessä olevassa I luvussa esitettyyn luetteloon.

Italiano

Tali stabilimenti trasformano senza separazione latte conforme e latte non conforme e vanno aggiunti all’elenco che figura nel capo I dell’allegato della decisione 2007/27/CE.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

Päätöksen 2007/27/EY liitteessä olevassa I luvussa luetellaan vaatimustenmukaiset laitokset, joilla on lupa vastaanottaa ja jalostaa vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa erottelematta niitä, ja kyseisessä liitteessä olevassa II luvussa luetellaan vaatimustenmukaiset laitokset, joilla on lupa vastaanottaa ja jalostaa vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa eroteltuna toisistaan.

Italiano

Il capo I dell’allegato della decisione 2007/27/CE elenca gli stabilimenti conformi e autorizzati a ricevere e a trasformare senza separazione latte conforme e latte non conforme mentre il capo II dell’allegato elenca gli stabilimenti autorizzati a ricevere e a trasformare separatamente latte conforme e latte non conforme.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

Päätöksen 2007/27/EY liitteessä olevassa I luvussa luetelluista laitoksista yksi on päätynyt jalostamaan ainoastaan vaatimustenmukaista raakamaitoa.

Italiano

Uno stabilimento conforme di cui al capo I dell’allegato della decisione 2007/27/CE ha scelto di trasformare soltanto latte crudo conforme.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kyseisellä jalostamolla on lupa vastaanottaa ja jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa.

Italiano

Tale stabilimento è autorizzato a ricevere e a trasformare latte crudo non conforme.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Bulgaria on esittänyt takeet siitä, että yhteen maidonjalostamoon toimitetaan vain vaatimustenmukaista raakamaitoa.

Italiano

La Bulgaria ha fornito garanzie quanto al fatto che a uno stabilimento di trasformazione del latte sarà fornito soltanto latte crudo conforme.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Päätöksen 2007/27/EY liitteessä olevassa I luvussa luetelluista laitoksista viisi on päätynyt jalostamaan ainoastaan vaatimustenmukaista maitoa.

Italiano

Cinque stabilimenti conformi di cui al capo I dell’allegato della decisione 2007/27/CE hanno scelto di trasformare soltanto latte conforme.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Osa Romaniassa kerätystä lehmän raakamaidosta ei kuitenkaan edelleenkään ole vaatimustenmukaista.

Italiano

Tuttavia, una parte del latte crudo raccolto in Romania è ancora latte non conforme.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Bulgaria on esittänyt takeet siitä, että viisi maidonjalostamoa on saattanut päätökseen uudenaikaistamisprosessin ja että ne ovat nyt yhteisön lainsäädännön mukaiset. Näillä maidonjalostamoilla on lupa vastaanottaa ja jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista raakamaitoa.

Italiano

La Bulgaria ha fornito garanzie a conferma che cinque stabilimenti di trasformazione del latte hanno portato a termine il processo di ammodernamento e sono quindi completamente conformi alla legislazione comunitaria.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Eräs toinen jalostamo, joka nykyisin sisältyy II luvussa olevaan luetteloon, vastaanottaa ja jalostaa jatkossa ainoastaan vaatimustenmukaista maitoa.

Italiano

Un altro stabilimento di trasformazione del latte attualmente elencato nel capitolo II riceverà e trasformerà soltanto latte conforme alle norme UE.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Yksi vaatimustenmukaisten laitosten luetteloon nykyisin kuuluva maidonjalostamo vastaanottaa ja jalostaa jatkossa kahdella erillisellä tuotantolinjalla vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista raakamaitoa.

Italiano

Uno degli stabilimenti di trasformazione del latte attualmente elencato quale stabilimento conforme alle norme dell’UE riceverà e trasformerà in due linee separate latte crudo conforme e non conforme.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Bulgarian on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien tilojen lukumäärä vähenee seuraavasti:

Italiano

La Bulgaria adotta i provvedimenti atti a garantire che il numero di aziende che producono latte non conforme sia ridotto come segue:

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa tehdyn päätöksen 2009/861/EY muuttamisesta

Italiano

che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kun otetaan huomioon Bulgarian toteuttamat toimet, joilla se pyrkii saamaan maitoalan unionin sääntöjen mukaiseksi, ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien tilojen jatkuva väheneminen vuodesta 2009 alkaen, on aiheellista jatkaa päätöksessä 2009/861/EY säädettyjen toimenpiteiden soveltamista 31 päivään joulukuuta 2015.

Italiano

Considerando gli sforzi compiuti dalla Bulgaria per rendere il settore del latte conforme alle norme dell’Unione, con una costante diminuzione delle aziende che producono latte non conforme a partire dal 2009, è opportuno prorogare l’applicazione delle misure fissate dalla decisione 2009/861/CE fino al 31 dicembre 2015.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kyseisestä luettelosta on poistettu päätöksen 2009/861/EY liitteessä I olevassa taulukossa luetellut laitokset n:o 1 (BG 0412010 ”Bi Si Si Handel” OOD), n:o 4 (BG 2012020 ”Yotovi” OOD) ja n:o 5 (BG 2512020 ”Mizia-Milk” OOD), koska niillä on nyt lupa jalostaa ainoastaan vaatimustenmukaista maitoa saatettavaksi unionin sisämarkkinoille.

Italiano

In tale elenco, gli stabilimenti di cui al n. 1 (BG 0412010 «Bi Si Si Handel» OOD), n. 4 (BG 2012020 «Yotovi» OOD) e n. 5 (BG 2512020 «Mizia-Milk» OOD) della tabella di cui all’allegato I della decisione 2009/861/CE sono stati soppressi, in quanto sono stati autorizzati a trasformare soltanto latte conforme destinato a essere commercializzato sul mercato interno dell’Unione.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Lisäksi päätöksen 2009/861/EY liitteestä II on poistettu neljä laitosta, sillä niillä on lupa saattaa maitotuotteita unionin sisämarkkinoille, koska ne käyttävät ainoastaan vaatimustenmukaista maitoa.

Italiano

Inoltre, quattro stabilimenti sono stati cancellati dall’elenco di cui all’allegato II della decisione 2009/861/CE in cui figuravano poiché, utilizzando solo latte conforme, sono autorizzati a commercializzare prodotti lattiero-caseari all’interno dell’Unione.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, joilla on lupa jalostaa vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

Italiano

Elenco degli stabilimenti lattieri autorizzati a trasformare latte conforme e latte non conforme di cui all’articolo 2

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, joilla on lupa jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

Italiano

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte autorizzati a trasformare latte non conforme di cui all’articolo 3

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK