Você procurou por: nukleosidirakenteinen (Finlandês - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Letão

Informações

Finlandês

käänteiskopioijaentsyymin estäjä, nukleosidirakenteinen atc- koodi j05af04.

Letão

nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors atĶ kods j05af04.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Finlandês

- emtrisitabiini on nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (nrti).

Letão

- emtricitabīns ir nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors (nrti).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

- efavirentsi on ei- nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (nnrti).

Letão

- efavirenzs ir ne- nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors (nnrti).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Finlandês

intelencen vaikuttava aine, etraviriini, on ei- nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (nnrti).

Letão

intelence aktīvā viela etravirīns ir nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors (nnrti).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

vaikutusmekanismi: efavirentsi on hiv 1- viruksen ei- nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (nnrti).

Letão

darbības mehānisms: efavirenzs ir hiv- 1 nnrti.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Finlandês

vaikutusmekanismi etraviriini on ihmisen immuunikatoviruksen, tyypin 1 (hiv- 1) ei- nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (nnrti).

Letão

darbības mehānisms etravirīns ir 1. tipa cilvēka imūndeficīta vīrusa (hiv- 1) nnrti.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Finlandês

50 efavirentsi (ei- nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä) (cyp450- induktori; cyp3a4- estäjä ja - substraatti):

Letão

efavirenzs (nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors) (cyp450 inducētājs, cyp3a4 inhibitors un substrāts):

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 8
Qualidade:

Finlandês

kreatiinikinaasin (ck) nousua, myalgiaa, myosiittia ja harvoin rabdomyolyysia on ilmoitettu proteaasinestäjien yhteydessä, erityisesti jos samaan aikaan käytetään nukleosidirakenteista käänteiskopioijaentsyymin estäjää.

Letão

proteāzes inhibitoru lietošanas laikā, galvenokārt kombinējot ar nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem, ziņots par paaugstinātu kreatīnfosfokināzi, mialģiju, miozītu un retos gadījumos rabdomiolīzi.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

myös tässä tutkimuksessa verrattiin kahta lääkeyhdistelmää keskenään: sakinaviiri (pehmeät kapselit) / ritonaviiri (annokset 1000 mg/ 100 mg x 2) yhdistettynä kahteen käänteiskopioijaentsyymin estäjään (nukleosidirakenteinen/ ei - nukleosidirakenteinen) sekä lopinaviiri/ ritonaviiri (annokset 400 mg/ 100 mg x 2) yhdistettynä kahteen käänteiskopioijaentsyymin estäjään (nukleosidirakenteinen/ ei- nukleosidirakenteinen).

Letão

maxcmin2 pētījumā 324 indivīdiem (gan iepriekš neārstētiem, gan ārstētiem ar proteāzes inhibītoriem pacientiem) tika pētīta drošība un efektivitāte, lietojot 1000 mg sakvinavīra mīksto kapsulu un 100 mg ritonavīra divas reizes dienā kombinācijā ar diviem nrti/ nnrti, salīdzinot ar 400 mg lopinavīra un 100 mg ritonavīra lietošanu divas reizes dienā kombinācijā ar diviem nrti/ nnrti.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

m98- 957 on satunnaistettu avoin tutkimus, jossa verrattiin kaletraa kahdella annostasolla (400/ 100 mg ja 533/ 133 mg, kumpaakin kahdesti päivässä), efavirentsiä (600 mg kerran päivässä) ja nukleosidirakenteista käänteiskopioijan estäjää 57 potilaalla, jotka olivat aiemmin saaneet useita proteaasinestäjiä, mutta eivät ei- nukleosidirakenteisia käänteiskopioijaentsyymin estäjiä.

Letão

m98- 957 ir randomizēts, atklāts pētījums, lai novērtētu ārstēšanu ar divām dažādām kaletra devām (400/ 100 mg un 533/ 133 mg, abas devas divreiz dienā) kombinācijā ar efavirenzu (600 mg reizi dienā) un nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem 57 pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši vairākus proteāzes inhibitorus, bet nav saņēmuši nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitorus.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

aiemmin hoidetut potilaat saivat nevirapiinia sekä enimmillään kahta nukleosidirakenteista käänteiskopioijaentsyymin estäjää.

Letão

iepriekš ārstēti pacienti saņēma nevirapīnu un līdz diviem nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

tutkimus m98- 863 on satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, johon osallistui 653 antiretrovirushoitoa saamatonta potilasta ja jossa verrattiin kaletraa (400/ 100 mg kahdesti päivässä) nelfinaviiriin (750 mg kolme kertaa päivässä). molemmat ryhmät saivat lisäksi nukleosidirakenteista käänteiskopioijan estäjää.

Letão

m98- 863 ir randomizēts, dubultmaskēts pētījums ar 653 iepriekš pretretrovīrusu terapiju nesaņēmušiem pacientiem kaletra (400/ 100 mg divreiz dienā) pētīšanai, salīdzinot ar nelfinaviru (750 mg 3 reizes dienā) + nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

tutkimus m97- 765 on satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa verrattiin kaletraa kahdella annostasolla (400/ 100 mg ja 400/ 200 mg, kumpaakin kahdesti päivässä), nevirapiinia (200 mg kahdesti päivässä) ja kahta nukleosidirakenteista käänteiskopioijan estäjää 70 potilaalla, jotka olivat aiemmin saaneet yhtä proteaasinestäjää, mutta eivät ei- nukleosidirakenteisia käänteiskopioijan estäjiä.

Letão

m97- 765 pētījums ir randomizēts, dubultmaskēts pētījums, lai novērtētu divas dažādas kaletra devas (400/ 100 mg un 400/ 200 mg, abas devas divreiz dienā) kombinācijā ar nevirapīnu (200 mg divreiz dienā) un 2 nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem 70 pacientiem, kuriem iepriekš lietots 1 proteāzes inhibitors un nav lietots nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

m98- 957 on satunnaistettu avoin tutkimus, jossa verrattiin kaletraa kahdella annostasolla (400/ 100 mg ja 533/ 133 mg, kumpaakin kahdesti päivässä), efavirentsiä (600 mg kerran päivässä) ja nukleosidirakenteista käänteiskopioijan estäjää 57 potilaalla, jotka olivat aiemmin saaneet useita proteaasinestäjiä, mutta eivät ei- nukleosidirakenteisia käänteiskopioijaentsyymin estäjiä.

Letão

m98- 957 ir randomizēts, atklāts pētījums, lai novērtētu ārstēšanu ar 2 dažādām kaletra devām (400/ 100 mg un 533/ 133 mg, abas devas divreiz dienā) kombinācijā ar efavirenzu (600 mg reizi dienā) un nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem 57 pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši vairākus proteāzes inhibitorus, bet nav saņēmuši nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitorus.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

tutkimus m97- 765 on satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa verrattiin kaletraa kahdella annostasolla (400/ 100 mg ja 400/ 200 mg, kumpaakin kahdesti päivässä), nevirapiinia (200 mg kahdesti päivässä) ja kahta nukleosidirakenteista käänteiskopioijan estäjää 70 potilaalla, jotka olivat aiemmin saaneet yhtä proteaasinestäjää, mutta eivät ei- nukleosidirakenteisia käänteiskopioijan estäjiä.

Letão

m97- 765 pētījums ir randomizēts, dubultmaskēts pētījums, lai novērtētu divas dažādas kaletra devas (400/ 100 mg un 400/ 200 mg, abas devas divreiz dienā) kombinācijā ar nevirapīnu (200 mg divreiz dienā) un diviem nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem 70 pacientiem, kuriem iepriekš lietots viens proteāzes inhibitors un nav lietots nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

molemmat ryhmät saivat lisäksi nukleosidirakenteista käänteiskopioijan estäjää.

Letão

m98- 863 ir randomizēts, dubultmaskēts pētījums ar 653 iepriekš pretretrovīrusu terapiju nesaņēmušiem pacientiem kaletra (400/ 100 mg divreiz dienā) pētīšanai, salīdzinot ar nelfinaviru (750 mg 3 reizes dienā) + nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Finlandês

siinä verrattiin atripla- hoidon tehoa retroviruslääkitykseen, johon kuului vähintään kaksi nukleosidi - tai nukleotidirakenteista käänteiskopioijaentsyymin estäjää (nrti- lääkettä) ja proteaasinestäjä tai ei- nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä; kuitenkaan lääkitys ei sisältänyt kaikkia atriplan vaikuttavia aineita (efavirentsia, emtrisitabiinia ja tenofoviiridisoproksiilifumaraattia).

Letão

pētījums ai266073 bija atklāts, randomizēts 48 nedēļu klīniskais pētījums hiv inficētiem pacientiem, kur tiek salīdzināta atripla efektivitāte ar pretretrovīrusu terapiju, kas sastāv no vismaz diviem nukleozīdu vai nukleotīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem (nrti) kopā ar proteāzes inhibitoru vai nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoru, tomēr netika izmantota terapija ar visām atripla sastāvdaļām (efavirenzu, emtricitabīnu un tenofovīra dizoproksila fumarātu).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Finlandês

tutkimus m97- 765 on satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa verrattiin kaletraa kahdella annostasolla (400/ 100 mg ja 400/ 200 mg, kumpaakin kahdesti päivässä), nevirapiinia (200 mg kahdesti päivässä) ja kahta nukleosidirakenteista käänteiskopioijan estäjää 70 potilaalla, jotka olivat aiemmin saaneet yhtä proteaasinestäjää, mutta eivät ei- nukleosidirakenteisia käänteiskopioijan estäjiä.

Letão

sākotnējais cd4 šūnu skaits vidēji bija 349 šūnas/ mm3 (72 − 807 šūnas/ mm3) un sākotnējais hiv– 1

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK