Pergunte ao Google

Você procurou por: uml (Finlandês - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Letão

Informações

Finlandês

UML- kokoelmatStencils

Letão

Labot Šablona KonektoruStencils

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

UML- mallintajaComment

Letão

UML modelētājsName

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

UML esitti asiaa koskevia huomautuksia sekä kirjallisesti että suullisesti.

Letão

Šajā sakarā UML sniedza gan rakstiski, gan mutiski izteiktus viedokļus.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

UML ilmoitti, että Dubaissa syntynyt lisäarvo oli yli 25 prosenttia.

Letão

Šajā sakarā tika iesniegta informācija, ka vietējās vērtības pievienošana Dubajā pārsniedza 25 %.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

UML siis katsoi, että tässä suhteessa se tai siihen etuyhteydessä olevat yritykset eivät olleet toimillaan muuttaneet yhteisön markkinoilla vallinnutta tilannetta.

Letão

Tādēļ UML uzskata, ka tā vai ar to saistīto uzņēmumu Kopienā šajā sakarā veikto darbību rezultātā nav notikušas izmaiņas Kopienas tirgus status quo.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kyseiset tuotteet UML oli myynyt siihen etuyhteydessä oleville Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tanskassa toimiville tuojille, ja ne oli kirjattu sitoumuslaskuihin.

Letão

Turklāt UML bija pārdevis attiecīgās preces saistītajiem importētājiem Apvienotajā Karalistē un Dānijā un iekļāvis tās uzņēmuma rēķinos.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Lisäksi UML on hyväksynyt ehdon, että sitoumuksen perusteella myönnettävä vapautus polkumyyntitulleista edellyttää erityisen sitoumuslaskun esittämistä yhteisön tulliviranomaisille.

Letão

UML arī atzina, ka attiecībā uz atbrīvojumu no antidempinga maksājumiem, ko pieļauj saistības, šāda atbrīvojuma nosacījums ir Kopienas muitas dienestiem uzrādīts “uzņēmuma rēķins”.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Tässä tapauksessa UML ei toteuttanut tarvittavia sisäisiä tarkastuksia ja menettelyjä, joiden avulla sitoumuksen ehtojen mukaiset velvollisuudet olisi voitu kaikilta osin täyttää.

Letão

Šajā gadījumā netika veiktas nepieciešamās iekšējās pārbaudes un darbības, lai UML varētu pilnībā pildīt pienākumus saskaņā ar noteikumiem, ko paredz saistības.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Väitteensä tueksi UML esitti, että sitoumuksen pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa, että myynti tapahtuu sellaisin hinnoin, joilla vahingolliset vaikutukset poistuvat.

Letão

Pamatojoties uz šo argumentu, UML uzskata, ka jebkuru saistību primārais mērķis ir nodrošināt, lai pārdošana notiktu tādās robežās, kas nepieļautu kaitējumu.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

UML on myös sitoutunut olemaan laatimatta sitoumuslaskuja sellaisten tarkasteltavana olevan tuotteen lajien myynnistä, jotka eivät kuulu sitoumuksen soveltamisalaan ja joista on näin ollen maksettava polkumyyntitulli.

Letão

Turklāt minētais uzņēmums apņēmās neizsniegt šādus uzņēmuma rēķinus par tādu attiecīgā ražojuma veidu pārdošanu, uz kuriem neattiecas saistības un kuriem tādējādi piemēro antidempinga maksājumu.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Tarkastuskäynneillään komissio totesi UML-konsernin johdon ja organisaation ilmeisen päteväksi, joten ei ole uskottavaa, että raportointivaatimuksen noudattaminen tuottaisi yritykselle vaikeuksia.

Letão

Ņemot vērā UML grupas acīmredzamo vadības kompetenci un uzbūvi, par ko Komisija pārliecinājās pārbaudes apmeklējumu laikā, nevar pieņemt argumentu, ka ziņošanas prasības ievērošana šim uzņēmumam varētu radīt grūtības.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

käyttäen liitteessä III olevassa 13 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa määriteltyä UML-mallinnuskieltä (Unified Modelling Language) luokkakaavioiden ja niihin liittyvien luokkien, ominaisuuksien, yhteyksien ja arvoluettelojen määritelmien muodossa, tai

Letão

vai nu izmantojot vienotu modelēšanas valodu (UML), kas noteikta III pielikuma 13. punktā minētajā dokumentā, klašu diagrammu veidā un ar saistītajām klašu, atribūtu, asociāciju un vērtību sarakstu definīcijām, vai arī

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

BWWR:n toimitiloissa tehdyssä tarkastuksessa kävi ilmi, että UML oli myynyt BWWR:lle merkittäviä määriä Intiasta peräisin olevaa säikeislankaa, josta BWWR oli valmistanut teräsköyttä. Osa näistä teräsköysistä myytiin yhteisöön niin, että viennin yhteydessä niiden ilmoitettiin olevan peräisin Yhdistyneistä arabiemiirikunnista.

Letão

BWWR telpās veiktās pārbaudes rezultātā konstatēja, ka UML ir pārdevis BWWR ievērojamu daudzumu Indijas izcelsmes stiepļu vijumu un BWWR no šiem stiepļu vijumiem ir izgatavojis tērauda stiepļu troses, daļu no tām pēc tam pārdodot Kopienā un eksportējot tās kā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) izcelsmes preci.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Intiasta peräisin olevasta säikeislangasta valmistettujen Dubaista yhteisöön vietyjen teräsköysien alkuperän osalta UML huomautti, että viimeisessä valmistusvaiheessa (eli vaiheessa, jossa säikeislanka kierretään teräsköydeksi ja viimeistellään) asianomaisilla tuotteilla ei enää ollut Intian alkuperäasemaa, vaan ne saivat näiden viimeisten työvaiheiden perusteella Yhdistyneiden arabiemiirikuntien alkuperäaseman.

Letão

Attiecībā uz jautājumu par tērauda stiepļu trošu izcelsmi, kuras Kopienā eksportētas no Dubajas un izgatavotas no Indijas izcelsmes stiepļu vijumiem, UML iesniedza informāciju, ka minētajām precēm pēdējā ražošanas fāzē (t. i., stiepļu vijumu savīšana pabeigtā tērauda stiepļu trosē) nepaturēja Indijas izcelsmi, bet ražošanas beigu posmā tām tika piešķirta AAE izcelsme.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Kun arvioidaan sitä, onko UML:n sijoittautuminen kehitysmaahan riittävä peruste jättää sitoumukselle annettu hyväksyntä peruuttamatta, on muistettava, että UML on monikansallisen yrityskonsernin emoyhtiö ja maailman suurimpia tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajia.

Letão

Attiecībā uz jautājumu par to, vai UML atrašanās jaunattīstības valstī ir vai nav pamatots iemesls saistību pieņemšanas neatsaukšanai, ir jāatceras, ka UML ir mātes uzņēmums daudznacionālai uzņēmumu grupai, kā arī viens no lielākajiem attiecīgā ražojuma ražotājiem pasaulē.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

UML esitti myös, että yhteisön tullikoodeksin 24 ja 25 artiklan mukaan nimikkeenmuutos on vain yksi huomioon otettava tekijä, joka ei välttämättä ole ratkaiseva, sillä toinen keskeinen tekijä on maahantuotujen tuotantopanosten käsittelyssä paikallisesti syntyvä lisäarvo.

Letão

UML arī iesniedza informāciju, ka saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksa 24. un 25. pantu četrciparu pozīcijas maiņa ir tikai viens no vērā ņemamajiem faktoriem un nav uzskatāms par negrozāmu, jo svarīgs jautājums ir arī vietējās vērtības pievienošana importētām izejvielām.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

UML huomautti myös, että yhteisön toimien, jotka toteutetaan tarkasteltavana olevaa Intiasta peräisin olevaa tuotetta koskevan hintasitoumusjärjestelmän yhteydessä, olisi oltava kohtuullisessa suhteessa toimien tavoitteisiin (vrt. suhteellisuusperiaate).

Letão

Tika arī iesniegta informācija, ka Kopienas iestāžu rīcībai saskaņā ar pašreizējo cenu saistību kārtību attiecībā uz Indijas izcelsmes attiecīgo ražojumu būtu jāatbilst šo pasākumu iecerētajam mērķim (t. i., jāievēro proporcionalitāte).

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

UML huomautti niin ikään, että koska se on vientiä harjoittava tuottaja, joka on sijoittautunut Intiaan eli WTO:n määritelmän mukaiseen kehitysmaahan, sen erityisasema olisi WTO:n polkumyynnin vastaisen sopimuksen 15 artiklan mukaisesti ”erityisesti otettava huomioon”, eikä komission näin ollen pitäisi peruuttaa sitoumukselle antamaansa hyväksyntää, koska kyseessä oli ensimmäinen vähäpätöinen sitoumuksen rikkominen.

Letão

UML ir arī iesniedzis argumentus, ka saskaņā ar PTO Antidempinga līguma 15. pantu tam būtu jāveltī “īpaša uzmanība”, jo tas ir ražotājs eksportētājs, kas atrodas Indijā, kas saskaņā ar PTO definīciju ir jaunattīstības valsts, un tādēļ Komisijai nebūtu jāatsauc saistību pieņemšana, jo šis ir “pirmais mazsvarīga pārkāpuma gadījums”.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

UML totesi myös, ettei yrityksessä tunnettu muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä ja että Dubain tehdasta perustettaessa vuonna 2003 konserninjohto Dubaissa ja Intiassa oletti, että teräsköydet, jotka valmistetaan Intiasta peräisin olevasta säikeislangasta Dubaissa, saisivat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien alkuperäaseman.

Letão

UML arī norādīja, ka tā nav zinājusi par nepreferenciālās izcelsmes noteikumiem un ka 2003. gadā, kad tika izveidota fabrika Dubajā, šīs uzņēmumu grupas vadība Dubajā un Indijā uzskatīja, ka Dubajā no Indijas izcelsmes stiepļu vijumiem ražotās tērauda stiepļu troses iegūs AAE izcelsmi.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Vaikka ei ollut välttämätöntä selvittää maahantuotujen tuotantopanosten Dubaissa suoritetun käsittelyn aiheuttamaa lisäarvoa, hyvän hallintotavan vuoksi käytiin kuitenkin läpi myös numerotiedot, joilla UML perusteli väittämäänsä, että Dubaissa syntynyt lisäarvo oli huomattava.

Letão

Turklāt, lai gan nebija nepieciešams apspriest jautājumu par “vērtības pievienošanu importētām izejvielām” Dubajā, ievērojot pārvaldības kārtību, tika pārbaudīti UML iesniegtajai informācijai pievienotie skaitliskie dati, lai apliecinātu, ka vietējās vērtības pievienošana Dubajā bijusi būtiska.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK