Pergunte ao Google

Você procurou por: keskustelukumppanina (Finlandês - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Maltês

Informações

Finlandês

Hankkeessa kehitettiin opiskelijalähtöisiä menetelmiä, joissa opettaja toimii pikemminkin ohjaajana ja keskustelukumppanina kuin opettajana.

Maltês

Il-metodi żviluppati millproġett ipoġġu l-istudent fiċ-ċentru talproċess ta’ tagħlim, bl-għalliem jaġixxi bħala faċilitatur u ko-komunikatur aktar milli għalliem.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kööpenhamina osoitti myös, että EU:ta ei vieläkään pidetä välttämättömänä keskustelukumppanina ja toimijana maailmanlaajuisella tasolla – huolimatta sen pyrkimyksistä näyttää esimerkkiä asettamalla itselleen kunnianhi-

Maltês

Fil-preżent hu aċċettat b'mod ġenerali li l-prezz tal-karbonju fiċ-ċentru ta' dan is-suq huwa problematiku u li s-sistema tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet m'għandiex iċ-ċarezza u l-prevedibbilità meħtieġa mill-industrija. Eventwalment, għandu jiġi

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

vahvistaa unionin poliittista roolia kokonaisuudessaan niiden Välimeren eteläpuolisen alueen maiden osalta, erityisesti niiden maiden osalta, joissa on meneillään poliittinen uudistusprosessi ja demokratiaan siirtyminen, erityisesti vahvistamalla vuoropuhelua hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan ja muiden merkittävien keskustelukumppaneiden kanssa ja edistämällä kumppaneiden tietoisuutta unionin lähestymistavoista;

Maltês

isaħħaħ ir-rwol politiku ġenerali tal-Unjoni fir-rigward tal-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran partikolarment dawk li għaddejin minn riforma politika u transizzjoni għad-demokrazija, b'mod partikolari billi jsaħħaħ id-djalogu mal-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet internazzjonali kif ukoll mas-soċjetà ċivili u interlokuturi rilevanti oħrajn, u jippromwovi l-għarfien fost l-imsieħba fl-approċċ tal-Unjoni;

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Lisäksi erityisedustajat huolehtivat poliittisista yhteyksistä ja jatkuvuudesta EU:n keskustelukumppaneiden kanssa ja tekivät arvokasta välitystyötä edistäen vuoropuhelua konfliktin osapuolten välillä.

Maltês

Barra minn hekk, ir-RSUE cguraw kuntatti u kontinwità politiドi ma' l-interlokuturi ta' lUE u wettqu │idma prezzjuca fil-medjazzjoni u lpromozzjoni ta' djalogu bejn partijiet f'konflitti.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Muista myös, että espanjalaiset eivät juuri pidä etäisyyttä: tulemme tavallisesti lähemmäs keskustelukumppania kuin pohjoiseurooppalaiset.

Maltês

Ftakar ukoll li, Spanja, ‘inħobbu nkunu qrib xulxin’: ġeneralment nħallu inqas spazju mill-Ewropej tat-Tramuntana meta niltaqgħu ma’ xi ħadd.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Seuraavassa luodaan katsaus erilaisiin näiden tutustumismatkojen aikana järjestettyihin tapaamisiin, luetellaan tärkeimmät keskustelukumppanit ja mainitaan lukuisat matkojen aikana pidetyt esitelmät.

Maltês

It-taqsima li jmiss tagħti stampa ħafifa tan-numru varjat tal-laqgħat li saru matul dawn iż-żjarat, telenka l-interlokuturi importanti, titkellem dwar il-preżentazzjonijiet numerużi li saru.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Seuraavassa luvussa kuvataan sen yhteydessä pidemyjä erilaisia tapaamisia, luetellaan tärkeimmät keskustelukumppanit ja mainitaan monet pidetyt esitelmät.

Maltês

Ittaqsima li ãejja tagåti åarsa ãenerali lejn il-varjetà kbira ta’ laqgåat li saru, u tagåti lista ta’ linterlokuturi prinÑipali u ssemmi l-åafna preEentazzjon`iet li ngåataw.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Tavallisessa haastattelussa käy melko pian selväksi, että ilmapiiri on jotakin muodollisen ja epämuodollisen väliltä ja perustuu keskustelukumppaneiden väliseen tasa-arvoon.

Maltês

F’intervisti normali malajr ikollok l-impressjoni li latmosfera hija bejn waħda formali u informali, u bbażata fuq l-ugwaljan-za bejn il-partijiet fid-diskussjoni.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Työmarkkinaosapuolet tulee mieltää työmarkkinavuoropuhelun päätoimijoina Euroopan unionin keskeisiksi keskustelukumppaneiksi, ja ne tulee kutsua kaikin osin mukaan poliittiseen vuoropuheluun.

Maltês

Fiddawl tar-rwol tagħhom fid-djalogu soċjali, l-imsieħba soċjali għandhom jitqiesu bħala atturi ewlenin għall-Unjoni Ewropea, involuti bissħiħ fid-djalogu politiku, u għandu jiġi żgurat lappoġġ

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Tämä edellyttää keskustelujen käymistä valtiota edustavien keskustelukumppaneiden lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan kumppanien kanssa, mukaan lukien naisia ja vähemmistöjä edustavat järjestöt; alhaalta ylös suuntautuvia toimenpiteitä, joilla tuetaan oikeusvaltiota eri puolilla maailmaa; sekä johdonmukaisempaa lähestymistapaa vaalitarkkailuun.

Maltês

li jsiru diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali ċivili, inklużi l-assoċjazzjonijiet tan-nisa u l-minoranzi, u mhux biss interlokuturi governattivi; interventi minn isfel għal fuq biex jissaħħaħ l-istat tad-dritt mad-dinja kollha; u approċċ aktar konsistenti għall-monitoraġġ tal-elezzjonijiet.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä järjestää säännöllisestikuulemistilaisuuksia Brysselissä ja jäsenvaltioissa samoinkuin assosioituneissa ja ehdokasvaltioissa. Tilaisuuksissakeskustellaan sekä yleisluonteisista että erityisistäkysymyksistä niiden keskustelukumppanien kanssa, jotkajoutuvat päivittäin tekemisiin yhtenäismarkkinoilla vieläolevien esteiden kanssa.

Maltês

L-SMO jorganizza seduti regolari fi Brussell jew fl-Istati Membri, kifukoll fil-pajji∆i assoƒjati jew kandidati, dwar kwistjonijiet ta’natura¿enerali jew dawk speƒifiƒi, flimkien ma’interlokuturi li jiffaƒƒjaw ta’kuljum il-problemi li je∆istu fi ¢dan is-Suq Uniku.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

-Latinalaisen Amerikan kumppanien kanssa käytävä poliittinen vuoropuhelu sovitetaan tarpeita vastaavaksi ja sitä käydään tiettyjen keskustelukumppanien kanssa kahden alueen tasolla, kahdenvälisesti tai osa-alueen tasolla tarkoin valituista aiheista (esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien uudistus, rauhan turvaaminen, konfliktien ja kriisitilanteiden esto tietyissä alueen maissa);

Maltês

-li tmexxi djalogi politiċi msejsa fuq il-bżonn, ma'l-imsieħba latino amerikani xierqa, kemm fuq livell bireġjonali, kif ukoll fuq dak bilterali jew sotto-reġjonali, fuq temi speċifiċi (bħal pereżempju, ir-riforma tan-Nazzjonijiet Uniti, iż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti u l-qagħdiet ta'kriżi f’ċerti pajjiżi tar-reġjun);

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

1.4 Turkki on maallinen valtio, jonka valtaväestö on muslimeja. Se haluaa olla nykyaikainen ja uskonnosta riippumaton demokratia. Se on hyvin tärkeä esimerkki niille maille, joiden väestö on valtaosin muslimeja ja jotka haluavat vahvistaa poliittista rakennettaan valtion ja uskonnon erottamisen ja demokratian vahvistamisen näkökulmasta. Jos Turkki joskus liittyy EU:hun, se olisi osoitus EU:n moniarvoisuudesta, sen kyvystä hallita kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua ja sen roolista rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmassa edistävänä keskustelukumppanina.

Maltês

1.5 It-Turkija hija stat sekolari li b'maġġoranza assoluta tal-popolazzjoni tħaddan twemmin Islamiku. Hija tixtieq timxi fuq l-istil demokratiku modern u sekulari. Isservi ta'eżempju importanti ħafna għal dawk il-pajjiżi li għandom popolazzjoni li kważi kollha kemm hi tħaddan it-twemmin Islamiku u li jridu jsaħħu l-istrutturi politiċi tagħhom f'termini ta'sekulariżmu u demokrazija. Is-sħubija tat-Turkija fl-UE tkun turi fejn waslet l-UE f'termini tal-pluraliżmu, l-abilità li tħaddan djalogu bejn il-kulturi u reliġjonijiet, u dwar ir-rwol tagħha fil-promozzjoni tal-paċi u ġustizzja fid-dinja.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

On välttämätöntä lujittaa poliittista vuoropuhelua, jotta EU:n ja Latinalaisen Amerikan kannat molemmille tärkeissä asioissa lähentyvät. Komissio toivoo erityisesti, että aiheet yksilöidään ja kohdennetaan paremmin keskustelukumppanin mukaan: huippukokoukset, ministerikokoukset (Rion ryhmän ja osa-alueryhmien kanssa, joihin kuuluu myös Karibian alue ja assosiaatiosopimuksien edunsaajamaat).

Maltês

Jeħtieġ li jissaħħaħ id-djalogu politiku sabiex jitqarrbu l-pożizzjonijiet taż-żewġ reġjuni dwar il-kwistjonijiet ta'interess komuni. B’mod partikolari, il-Kumissjoni tixtieq li t-temi jkunu identifikati u ffokati aħjar skond il-partit ikkonċernat: Samits, laqgħat ministerjali (mal-Grupp ta'Rio, il-gruppi sotto-reġjonali kif ukoll il-Karajbi u l-pajjiżi li jibbenefikaw minn ftehimiet ta'assoċjazzjoni).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Ratkaisevassa asemassa yhteistyön aloittamisessa uudelleen Togon kanssa ovat parlamenttivaalit. Useimmat keskustelukumppanit vahvistivat molemmilla seurantakäynneillä, että vaalien kunnolliseen valmisteluun ja etenkin luotettavien vaaliluetteloiden laadintaan on varattava aikaa. Vaalit on kuitenkin saatava järjestettyä ennen nykyisen parlamentin toimikauden päättymistä marraskuussa 2007.

Maltês

Rigward l-elezzjonijiet leġiżlattivi, li huma l-punt ċentrali tal-proċess tal-bidu mill-ġdid tal-kooperazzjoni mat-Togo, ta'min jinnota li matul iż-żewġ missjonijiet ta'monitoraġġ, il-biċċa l-kbira tal-kelliema affermaw li hemm bżonn li jieħdu l-ħin tagħhom biex dawn jiġu organizzati, partikolarment b’riċensjoni elettorali kredibbli. L-iskadenza ta'l-assemblea attwali, f’Novembru 2007, hija madankollu data fissa.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK