Pergunte ao Google

Você procurou por: konsuliedustuston (Finlandês - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Maltês

Informações

Finlandês

5. Konsuliedustuston työntekijät

Maltês

5. Impjegati konsulari

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-Konsuliedustuston palveluskunnan jäsenille myönnettävät henkilötodistukset:

Maltês

-Povolenie na pobyt – vo forme identifikačnej karty (polykarbonátová karta)(Permess ta'residenza fil-forma ta'Karta ta'l-Identità) (karta tal-polikarbonat)

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(ulkoasiainministeriön myöntämä konsuliedustuston palveluskunnan jäsenten henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

Maltês

-Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa(Permess ta'residenza temporanju jew permess temporanju ta'residenza u xogħol) fil-forma ta'stiker li turi b'mod ċar id-data ta'meta jiskadu u li tindika wieħed mill-kodiċi li ġejjin:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Diplomaatti-tai konsuliedustuston pätevän ja asianmukaisesti valtuutetun henkilökunnan tai sen valvonnassa 1.B kohdassa tarkoitetun ulkoisen palveluntarjoajan on otettava biometriset tunnisteet.

Maltês

L-identifikaturi biometriċi għandhom jittieħdu minn staff kwalifikat u awtorizzat kif xieraq li jaħdem għall-missjoni diplomatika jew fl-uffiċċju konsulari jew, taħt is-sorveljanza ta'dawn, staff tal-fornitur estern tas-servizzi kif imsemmi fil-punt 1.B.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

5) Lisätään 5.4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti: "5.5 Viisumin myöntävän diplomaatti-tai konsuliedustuston leima

Maltês

5. Wara l-punt 5.4, għandu jiżdied il-punt li ġej:"5.5. Timbru tal-missjoni diplomatika jew post konsulari tal-ħruġ

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Moldovan tasavallan tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltion tai Moldovan tasavallan diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.”

Maltês

Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ċittadini tar-Repubblika tal-Moldova li jkunu tilfu d-dokumenti ta’ identità tagħhom, jew li jkunu nsterqulhom dawn id-dokumenti waqt li jkunu qegħdin fit-territorju tar-Repubblika tal-Moldova jew l-Istati Membri, jistgħu jħallu t-territorju tar-Repubblika tal-Moldova jew l-Istati Membri fuq il-bażi ta’ dokumenti ta’ identità validi li jippermettu l-qsim tal-fruntiera, maħruġa minn missjonijiet diplomatiċi jew pożizzjonijiet konsulari tal-Istati Membri jew tar-Repubblika tal-Moldova mingħajr viża jew awtorizzazzjoni oħra.”.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

4) Korvataan 5.4 kohdassa kolmas kohta seuraavasti: "Jos yksi tai useampi jäsenvaltio ei tunnusta matkustusasiakirjan kelpoisuutta, viisumi on kelpoisuusalueeltaan rajoitettu. Jäsenvaltion diplomaatti-tai konsuliedustuston on käytettävä yhtenäisen kaavan mukaista lomaketta sellaisen viisumin kiinnittämiseen, joka myönnetään sellaisen matkustusasiakirjan haltijoille, jota lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta. Tällainen viisumi on kelpoisuusalueeltaan rajoitettu."

Maltês

4. F'punt 5.4, it-tielet paragrafu għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:"Jekk id-dokument ta'l-ivjaġġar ma jintgħarafx bħala wieħed validu minn Stat Membru jew aktar, il-viża għandha jkollha biss validità territorjali. Il-missjoni diplomatika jew post konsulari ta'Stat Membru għandhom jużaw il-formola uniformi tal-format biex tiwaħħal viża maħruġa lill-possessuri ta'dokument ta'l-ivjaġġar mhux magħruf mill-Istat Membru li joħroġ il-formola. Din il-viża għandu jkollha validità territorjali limitata."

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Jo nyt on olemassa menettely, jonka mukaan viisumin myöntävän diplomaatti-tai konsuliedustuston keskusviranomaisia on kuultava ennen kuin tiettyjen kolmansien maiden kansalaisille tai tiettyihin ryhmiin kuuluville kolmansien maiden kansalaisille myönnetään viisumi. Luettelo kolmansista maista, joihin tätä menettelyä sovelletaan, esitetään yhteisen konsuliohjeiston liitteessä 5 (rajoitettu jakelu, ”EU RESTREINT”). Artiklan 2 kohdassa säädetään, että tällainen kuuleminen ei saa viivyttää viisumihakemuksen käsittelyä.

Maltês

Il-proċedura tal-konsultazzjoni minn qabel ta'l-awtoritajiet ċentrali tal-missjoni diplomatika jew tal-post konsulari li joħroġ il-viża qabel ma jinħarġu l-viżi lil kategoriji speċifiċi ta'nies jew lil ċittadini ta'pajjiżi terzi speċifiċi diġà teżisti u l-lista ta'pajjiżi terzi li għalihom hija meħtieġa din il-konsultazzjoni hija stabbilita fl-Anness 5 tas-CCI (ikklassifikata “EU RESTREINT”). Il-paragrafu 2 jistabbilixxi li din il-konsultazzjoni m’għandhiex ittawwal l-ipproċessar ta'l-applikazzjoni għal viża.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Merkitään tässä järjestyksessä viisuminhaltijan passissa tai matkustusasiakirjassa otsakkeen 'Etunimi (-nimet)'alla oleva ensimmäinen sana ja sen jälkeen otsakkeen 'Sukunimi (-nimet)'alla oleva ensimmäinen sana. Diplomaatti-tai konsuliedustuston on tarkistettava, että passissa tai matkustusasiakirjassa ja viisumihakemuksessa olevat etu-ja sukunimet vastaavat toisiaan, samoin kuin nimet, jotka merkitään viisumitarran tähän kenttään ja koneellisesti luettavaan vyöhykkeeseen."

Maltês

L-ewwel isem fil-kaxxa "isem" segwit mill-ewwel kelma fil-kaxxa ‘l-ewwel isem” tal-passaport tal-possessur tal-viża jew tad-dokument ta'l-ivjaġġar għandhom jinkitbu f'dik l-ordni. Il-missjoni diplomatika jew post konsular għandhom jivverifikaw li l-isem u l-ewwel isem li jidhru fil-passaport jew fid-dokument ta'l-ivjaġġar u li għandhom jiġu entrati taħt din l-intestatura u fit-taqsima li għandha tiġi skannjata elettronikament huma l-istess bħal dawk li jidhru fl-applikazzjoni għall-viża."

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Sen välttämiseksi, että yhtenäisen kaavan mukaiseen lomakkeeseen kiinnitettyä viisumitarraa käytettäisiin toistamiseen, lomakkeen oikealle puolelle lyödään sekä tarraan että lomakkeeseen ulottuva viisumin myöntävän diplomaatti-tai konsuliedustuston leima, joka ei saa vaikeuttaa otsakkeiden ja täytettyjen tietojen lukemista eikä ulottua koneellisesti luettavalle alueelle, jos se on täytetty."

Maltês

Biex jiġi preventut l-użu mill-ġdid ta'stiker tal-viża mwaħħal ma'formola tal-format uniformi, is-siġill ta'l-uffiċju konsulari tal-ħruġ għandu jiġi stampat fuq il-lemin, biex l-istiker u l-formola jiġu mgħottija, b'tali mod li ma jkunux jistgħu jinqraw l-intestaturi u d-data tat-tlestija u biex ma tidħolx fl-erja ta'l-iskanning elettroniku jekk tkun tlestiet."

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Tähän henkilökorttiin sisältyvät seuraavat erioikeudet ja vapaudet: oikeudellinen koskemattomuus; oikeus ottaa yhteyttä edustetun maan kansalaisiin; oikeus ottaa yhteyttä maan eri instituutioihin oleskelumaan lainsäädännnön mukaisesti; oikeus kerätä maksuja edustetun maan lainsäädännön ja oleskelumaan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi kaikki konsuliedustuston tarpeisiin maahantuodut tuotteet ja konsuliedustuston rakennus kuuluvat verovapauden piiriin.

Maltês

Din il-karta tinkludi l-privileġġi u l-immunitajiet li ġejjin: l-immunita ġuridika; id-dritt li jsir kuntatt ma'ċittadini tal-pajjiż irrappreżentat; id-dritt għal kuntatt ma'istituzzjonijiet tal-pajjiż, skond il-liġi tal-pajjiż tar-residenza; id-dritt li jinġabru miżati skond il-liġi tal-pajjiż irrapreżentat u tal-pajjiż tar-residenza. Barra minn hekk, il-prodotti impurtati għall-ħtiġijiet ta'l-istituzzjoni konsulari għandhom ikunu eżentati mid-dazju u l-bini ta'l-istituzzjoni konsulari għandu jkun mingħajr dazju.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Valitusta yhteistyömuodosta riippumatta jäsenvaltiot voivat päättää, että hakijoilla on edelleen mahdollisuus toimittaa viisumihakemus välittömästi niiden diplomaatti-tai konsuliedustuston tiloihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn jatkuvuus siinä tapauksessa, että yhteistyö toisen jäsenvaltion tai ulkoisen palveluntarjoajan kanssa päättyy äkillisesti.

Maltês

Indipendentement mit-tip ta'kooperazzjoni magħżul, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jżommu l-possibbiltà li jippermettu aċċess dirett lill-applikanti għat-tfigħ ta'applikazzjoni għall-viża direttament fl-uffiċċji tal-missjoni diplomatika jew l-uffiċċji konsulari tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kontinwità ta'l-ipproċessar ta'l-applikazzjoni għall-viża f’każ ta'waqfien ħesrem ta'kooperazzjoni ma'Stati Membri oħra jew ma'kwalunkwe tip ta'fornitur estern tas-servizzi.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Viisumin myöntävän diplomaatti-tai konsuliedustuston leima merkitään huomautuksia varten varatulle alueelle siten, että erityisesti varotaan, ettei leimaus estä tietojen lukemista. Leiman on ulotuttava tarran ulkopuolelle passin tai matkustusasiakirjan lehdelle. Vain siinä tapauksessa, että koneellisesti luettavaa aluetta ei voida täyttää, voidaan leima lisätä kyseiselle alueelle sen mitätöimiseksi. Kukin jäsenvaltio päättää omalta osaltaan leiman koon ja tekstin sekä käytettävän mustetyypin.

Maltês

It-timbru tal-missjoni diplomatika jew post konsulari li qed joħroġ il-viża għandu jitwaħħal fit-taqsima "Kummenti", b'attenzjoni speċjali biex jiġi żgurat li l-fatti magħrufa jkunu jistgħu jinqraw, u għandhom jestendu lil hinn minn kull stiker fuq il-paġna tal-passaport jew dokument ta'l-ivjaġġar. Fil-każijiet biss fejn huwa meħtieġ li titwarrab it-tlestija tat-taqsima li għandha tiġi skannjata elettronikament jista'jitqiegħed it-timbru f'din it-taqsima biex tirrendiha bla użu. Id-daqs u l-kontenut tat-timbru u l-linka li għandha tintuża għandhom jiġu stabbiliti mid-disposizzjonijiet nazzjonali ta'l-Istat Membru.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK