Você procurou por: sosiaalinen vastuu (Finlandês - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Polonês

Informações

Finlandês

sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu

Polonês

społeczna i ekologiczna odpowiedzialność w rolnictwie.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

yritysten sosiaalinen vastuu ja yrittäjyys

Polonês

odpowiedzialnoµ$ spo™eczna biznesu i przedsi…biorczoµ$

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

4.3.1 yritysten sosiaalinen vastuu

Polonês

4.3.1 odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

4.3 yritysten sosiaalinen vastuu sekä hallinnointi-ja ohjausjärjestelmä

Polonês

4.3 odpowiedzialność społeczna i nadzór korporacyjny

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

sosiaalinen vastuuja ympäristövastuu

Polonês

społecznai ekologiczna odpowiedzialność

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

alakohtaisen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistaminen yritysten sosiaalinen vastuu rakenneuudistuksia käsittelevän foorumin perustaminen -

Polonês

wzmocnienie sektorowego dialogu społecznego odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw utworzenie forum „restrukturyzacyjnego” -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

”yritysten sosiaalinen vastuu on käsite, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset

Polonês

„csr jest koncepcj¬ dobrowolnego w™¬czania przez firmy zada‡ spo™ecznych i z zakresu ochrony µrodowiska do

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

täydentävää järjestelmää säätelee sosiaalisen vastuun jako, ja järjestelmän toiminta konkretisoituu tavassa, jolla sosiaalinen vastuu jakautuu.

Polonês

na system uzupełniający, który powinien zostać uregulowany i którego konkretyzację stanowić powinien podział odpowiedzialności społecznej, składają się:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

yhtiön missiota kuvaa lause ”yhteydessä luontoon”. kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu ovat panimolletärkeitä kannustimia.

Polonês

has™em przewodnim firmy jest w po™¬czeniu z natur¬.równowaga i spo™eczna odpowiedzialnoµ$ biznesu s¬podstawowymi si™ami nap…dowymi browaru.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-yritysten sosiaalinen vastuu: kansainvälisten työ-ja ympäristösääntöjen noudattaminen, teollisuuden muutosten vastuullinen hallinta, työntekijöiden kuuleminen

Polonês

-socjalna odpowiedzialność przedsiębiorstw: przestrzeganie międzynarodowych norm prawa pracy i ochrony środowiska, odpowiedzialne zarządzanie zmianami zachodzącymi w przemyśle oraz współdecydowanie pracowników;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

vain yhdessä voimme säilyttää eurooppalaisen yhteiskuntamallimme, jossa yhdistyvät taloudellinen menestys ja sosiaalinen vastuu myös tulevaisuudessa kaikkien euroopan unionin kansalaisten hyväksi.

Polonês

tylko razem możemy na przyszłość zachować europejski ideał społeczny – dla dobra wszystkich obywateli unii europejskiej. europejski model społeczny łączy w sobie sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczną.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

komission tiedonanto – yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestäväänkehitykseen,kom(2002) 347 lopullinen, 2.7.2002

Polonês

komunikat komisji dotycz¬cy odpowiedzialnoµci spo™ecznej biznesu: wk™ad biznesuw zrównowaªony rozwój, com(2002) 347 z dnia 02.7.2002.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

muita keskusteluissa käsiteltyjä tärkeitä kysymyksiä olivat ilo:n kampanja ihmisarvoisen työn edistämiseksi, globalisaation sosiaalinen ulottuvuus eli oikeudenmukainen globalisaatio sekä yritysten sosiaalinen vastuu.

Polonês

inne kwestie podniesione w trakcie dyskusji dotyczyły prowadzonej przez mop kampanii na rzecz godnej pracy, społecznego wymiaru globalizacji, czyli uczciwej globalizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

yritysten sosiaalinen vastuu on melko monitahoinen, suuryrityksiä varten kehitetty käsite, eikä se ehkäole sopivin käytettäväksi pk-yrityksille suunnatussa viestinnässä eikä yritysten sitoutumisen edistämistävarten.

Polonês

spo™eczna odpowiedzialnoµ$ biznesu jest niezwykle z™oªonym poj…ciem stworzonym z myµl¬ o duªychfirmach, przez co nie jest moªe najodpowiedniejszym terminem okreµlaj¬cym msp.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

komission tiedonanto ”yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen”, kom(2002) 347 lopullinen, 2.7.2002.

Polonês

347 z dnia 2.07.2002.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

science4you on yliopiston ja yrittäjien menestyvä yhteisyritys, jossa sosiaalinen vastuu on yhdistetty liiketoiminnan tavoitteisiin. toiminta alkoi lissabonin yliopiston hankkeesta, jonka tavoitteena oli houkutella lapsia tieteen pariin tiedeleluja kehittämällä.

Polonês

czy przy opracowywaniu oferowanych produktów i usług firma skorzystała z krajowych lub regionalnych programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw?około tuzina partnerów finansowych (w tym studenci obu uczelni oraz niektórzy wykładowcy) połączyło swoje wysiłki w dążeniach do realizacji celu.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

5.3 yritysten (edellä esitetyllä tavalla) kantama sosiaalinen vastuu saattaa edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, jos muutoksen tai rakenneuudistuksen hallintaan puututaan ennakoivasti, mistä kaikki toimijat hyötyvät.

Polonês

5.3 ta odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (w wyżej wymienionych aspektach) może być narzędziem sprzyjającym spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, pod warunkiem, że zostanie przyjęte proaktywne podejście prewencyjne do zarządzania przemianami lub restrukturyzacją, które będzie korzystne dla wszystkich uczestników.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

[24] yritysten sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että yritykset ottavat vapaaehtoisesti huomioon sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat liiketoiminnassaan ja suhteissaan sidosryhmiin (kom(2002) 347).

Polonês

[8] „state aid action plan: less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009” http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/saap_en.pdf

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

2.1.4 kansainvälinen yhteisö on sitoutunut toteuttamaan vuosituhannen tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. johannesburgissa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa yritysten sosiaalinen vastuu on väline, jonka avulla pyritään kohti tasapuolisempaa ja osallistavampaa globalisaatiota. näin erilaisia yrityksiä sekä kaikkia yritysten rahoittajia kehotetaan painokkaasti osallistumaan maapallomme kestävän kehityksen edistämiseen.

Polonês

2.1.4 wspólnota międzynarodowa zobowiązała się do osiągnięcia celów milenijnych do 2015 r. plan działania przyjęty w johannesburgu traktuje osp jako narzędzie bardziej sprawiedliwej i integrującej globalizacji. jest to gorąca zachęta dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw oraz wszystkich tych, którzy je finansują, do wspierania zrównoważonego rozwoju świata.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kysymys on yrittäjyydestä, johon kuuluu elintärkeänä osatekijänä ”yritysten sosiaalinen vastuu”tai toisin sanottuna ”vastuullinen yrittäjyys” siten, että maksimoidaan hyödyt ja minimoidaan mahdolliset luonnonympäristölle ja ihmisen rakentamalle ympäristölle aiheutuvat haitat.

Polonês

mówię o przedsiębiorczości, która podejmuje zagadnienia „odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw”, bądź – ujmując to inaczej – o „przedsiębiorczości w poczuciu odpowiedzialności”, jako istotnym czynniku wpływającym na osiąganie maksymalnych korzyści przy minimalizowaniu ewentualnych szkód dla środowiska naturalnego czy środowiska stworzonego przez człowieka.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
7,312,645,022 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK