Pergunte ao Google

Você procurou por: viininvalmistuksessa (Finlandês - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Sueco

Informações

Finlandês

Viininvalmistuksessa käytettävät rypälelajikkeet

Sueco

Druvsorter

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

viininvalmistuksessa käytettävät laitteet

Sueco

utrustning för vinpressning

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

-"— tammipuun palasten käyttö viininvalmistuksessa"

Sueco

-%quot%— användning av bitar av ek vid framställning av vin%quot%.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

”Jäsenvaltioiden on luokiteltava viininvalmistuksessa käytettävät viiniköynnöslajikkeet. – –”

Sueco

”Medlemsstaterna skall klassificera druvsorter för vinframställning. …”

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

VIININVALMISTUKSESSA SALLITTUJEN ERÄIDEN AINEIDEN KÄYTÖN RAJOITUKSET JA EDELLYTYKSET

Sueco

GRÄNSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VISSA ÄMNEN SOM ÄR TILLÅTNA FÖR OENOLOGISKA ÄNDAMÅL

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

3. Kumpikaan osapuoli ei edellytä viininvalmistuksessa käytettyjen prosessien, käsittelyjen tai tekniikoiden ilmoittamista merkinnöissä.

Sueco

3. Ingen part får kräva att de processer, behandlingar eller tekniker som används för vinframställning skall anges på etiketten.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Toiseksi viinihapon tuotanto on merkittävä tulonlähde viinialalle, koska siinä käytetään viininvalmistuksessa sivutuotteina syntyviä viinimäskiä ja viinisakkaa.

Sueco

För det andra är vinsyreindustrin en viktig inkomstkälla för vinsektorn eftersom den använder biprodukter såsom druvpressrester och jäsningsrester.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

1. Viininvalmistuksessa käytettävien viiniköynnöslajikkeiden luokittelussa jäsenvaltioiden on luokiteltava lajikkeet nimien mukaan ja täsmennettävä rinnakkaisilmaisut ja rypäleen väri.

Sueco

1. Vid klassificeringen av druvsorter för framställning av vin skall medlemsstaterna klassificera sorterna efter namn, med angivande av eventuella synonyma namn och druvans färg.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Viinin happamuutta voidaan lisätä ja vähentää ainoastaan siinä viininvalmistuslaitoksessa ja sillä viininviljelyvyöhykkeellä, jolta viininvalmistuksessa käytettävät rypäleet on korjattu.

Sueco

Syrning och avsyrning av vin får endast utföras inom det vinframställningsföretag och den vinodlingszon där de druvor som använts vid framställning av vinet i fråga har skördats.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Viinin happamuutta voidaan lisätä ja vähentää ainoastaan siinä viininvalmistuslaitoksessa ja sillä viininviljelyvyöhykkeellä, jolta viininvalmistuksessa käytettävät rypäleet on korjattu.

Sueco

Syrning och avsyrning av vin får endast utföras inom det vinframställningsföretag och den vinodlingszon där de druvor som används vid framställning av vinet i fråga skördades.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV vahvistetaan luettelo viininvalmistuksessa hyväksytyistä viininvalmistusmenetelmistä ja -käsittelyistä.

Sueco

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1493/1999 fastställs en förteckning över oenologiska metoder och behandlingar som är godkända för vinframställning.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Viiniin liuenneen kaasun käsittely kalvokontaktoreilla on fyysinen menetelmä viiniin liuenneen kaasukonsentraation käsittelemiseksi käyttäen kalvokontaktoreita (hydrofobisia kalvoja) ja viininvalmistuksessa käytettäviä kaasuja.

Sueco

Hantering av upplöst gas i vin genom användning av membran är en fysisk metod för att reglera koncentrationen av upplöst gas genom att använda membran (hydrofoba membran) och gas som används inom oenologi.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

5. Jollei toisin päätetä, ainoastaan 19 artiklan mukaisesti laaditussa luokituksessa mainittuja viininvalmistuksessa käytettäviä rypälelajikkeita ja niistä johdettuja tuotteita saa käyttää yhteisössä seuraavien tuotteiden valmistamiseen:

Sueco

5. Om inte något annat har beslutats får endast druvsorter som i den klassificering som fastställs enligt artikel 19 är upptagna som druvsorter för vinframställning, eller produkter som härrör från dessa, användas i gemenskapen för framställning av

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV vahvistettuja viininvalmistuksessa sallittuja aineita voidaan käyttää ainoastaan tämän asetuksen liitteessä IV esitetyissä rajoissa.

Sueco

De ämnen som är tillåtna för oenologiska ändamål enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 1493/1999 får endast användas inom de gränser som anges i bilaga IV till den här förordningen.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Järjestetään tarjouskilpailu nro 3/2005 EY viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä.

Sueco

Försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen skall ske genom anbudsinfordran nr 3/2005 EG.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 16
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

Sueco

om inledande av en anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 14
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Jotta kyseisestä alkoholista saataisiin mahdollisimman korkea hinta, viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin kilpailuedellytyksiä olisi parannettava.

Sueco

För att högsta möjliga försäljningspris skall kunna erhållas för denna alkohol bör konkurrensen på marknaden för vinalkohol ökas.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 [2] säädetään järjestelmästä, jossa viininvalmistuksesta peräisin olevaa alkoholia myydään tarjouskilpailulla sen käyttämiseksi bioetanolina polttoainealalla yhteisössä.

Sueco

I kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 [2] fastställs ett system för avsättning genom anbudsinfordran av vinalkohol som skall användas i form av bioetanol i gemenskapens bränslesektor.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Jäsenvaltioiden varastoima viininvalmistuksesta peräisin oleva alkoholi muodostuu määristä, jotka on saatu viinikaupan yhteisestä järjestämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista.

Sueco

De gemenskapslager av vinalkohol som finns i medlemsstaterna utgörs av kvantiteter som framställts genom destillation enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

tarjouskilpailun nro 55/2005 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

Sueco

om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 55/2005 EG

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 9
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK