Pergunte ao Google

Você procurou por: ympäristötekijöistä (Finlandês - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Sueco

Informações

Finlandês

Haluan mainita pari seikkaa ympäristötekijöistä.

Sueco

Låt mig uppehålla mig något vid miljöaspekten .

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

Euroopassa terveyden alalla on tärkeintä torjua elämäntapasairauksia, jotka johtuvat ravitsemus- ja ympäristötekijöistä.

Sueco

Den största hälsofrågan i Europeiska unionen är kampen mot livsstilsrelaterade sjukdomar , som kan anses bero på närings- och miljöfaktorer .

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

Parempi tietämys ihmisten terveyteen ja ympäristöön vaikuttavista ympäristötekijöistä ja altistumistasoista mahdollistaisi ennalta ehkäisevien toimien toteuttamisen.

Sueco

Ökad kunskap om de miljöfaktorer och exponeringsnivåer som påverkar människors hälsa och miljön skulle möjliggöra förebyggande policyåtgärder.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Sen mukaan toimintasuunnitelman voidaan kor keintaan katsoa olevan tutkimustoimintasuunnitelma, joka tuskin sinänsä vähentää ympäristötekijöistä aiheutuvia sairauksia.

Sueco

Utskottet framför också krav på bättre information till allmänheten om kopplingen mellan miljöförstöring och vissa sjukdomar.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Energiaperuskirjan pöytäkirja energiatehokkuudesta ja siihen liittyvistä ympäristötekijöistä muodostaa hyvän perustan vaativammalle ympäristönsuojelulle, erityisesti edistämällä energiatehokkuutta.

Sueco

Energistadgans protokoll om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter bildar en god grund för ett mer krävande miljöskydd , i synnerhet genom att främja en effektivare energianvändning.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

Energiaperuskirjan pöytäkirja energiatehokkuudesta já siihen liittyvistä ympäristötekijöistä muodostaa hyvän perus tan vaativammalle ympäristönsuojelulle, erityisesti edistä mällä energiatehokkuutta.

Sueco

Speciellt i länderna i Central- och Östeuropa samt i OSS skulle man kunna spara upp till 30-40 procent energi. Västerländska företag kan bistå med hjälp och rådgivning i användningen av ny teknologi, exempelvis genom Synergyprogrammet.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Terveysuhan muodostavat ympäristösaasteet ovat unionin kansalaisten eräitä olennaisimpia huolenaiheita. Esimerkiksi noin kuudesosa lasten kuoleman­ ja sairastapauksista Euroo­passa johtuu ympäristötekijöistä.

Sueco

Utskottet betonar att det inte får finnas några undantag från reglerna och förfarandena i stabilitetsoch tillväxtpakten och uppmanar samtliga EU-institutioner att ta sitt ansvar när det gäller tillämpningen, kontrollen och efter levnaden av stabilitets- och tillväxtpakten.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Alueen infrastruktuuri on vain yksi, vaikkakin tärkeä osa niistä ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat T & K- ja innovaatiotoimintaan.

Sueco

Infrastrukturen i en region är bara en aspekt, om än en viktig sådan, bland de omvärldsvillkor som påverkar FoU- och innovationsarbete.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

Psykotrooppisten aineiden yhdistelemiseen liittyvät terveysvaarat riippuvat aineiden farmakologisista ominaisuuksista, käytetyn aineen määristä sekä henkilön yksilöllisistä ominaispiirteistä, sosiaalisista tekijöistä ja ympäristötekijöistä.

Sueco

När ecstasy används tillsammans med alkohol ökarhälsoriskerna, eftersom alkohol hämmar kroppenstemperaturreglering och ökar vätskeförlusterna.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Niinpä jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki ympäristötekijöistä (ilmasta, vedestä, maaperäs­tä, alueesta) johtuvat alueella oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat vaikutukset.

Sueco

Medlemsstaterna måste därför beakta alla former av påverkan från omgivningen (luft, vatten jordmån, land) som inverkar på habitaten och arterna inom området.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Vuonna 2003 Euroopan komissio hyväksyi Euroopan ympäristöterveysstrategian, jonka tavoitteena on vähentää ympäristötekijöistä (esimerkiksi kemikaaleille ja torjunta-aineille altistumisesta) johtuvia sairauksia.

Sueco

Europeiska kommissionen antog 2003 en europeisk strategi för miljö och hälsa som syftar till att minska sjukdomar orsakade av miljöfaktorer, däribland exponering för kemikalier och bekämpningsmedel.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

- Meidän tulee tietää ympäristötekijät...

Sueco

- Angående de lokala miljöfaktorerna ...

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Ei ympäristötekijöitä eikä reagoi säteilyyn.

Sueco

- ... som vi känner till. - Strålbehandlingen hjälper inte.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Entä ympäristötekijät?

Sueco

Men omgivningen då?

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Mengele tietää, että sosiaali-ja ympäristötekijät on reprodusoitava.

Sueco

Mengele vet förstås att varje social- och miljöfaktor måste reproduceras.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Olisi reprodusoitava sekä antajan geneettinen koodi- että ympäristötekijät.

Sueco

Man behöver reproducera både givarens genetiska kod och uppväxtmiljön.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Oma adoptiotaustani ehkä vaikuttaa, mutta uskon ympäristötekijöihin.

Sueco

Jag är ju adopterad.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Perimä ei olekaan ympäristötekijöitä tärkeämpi.

Sueco

-Arv är inte viktigare än miljö.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Perinnöllisyys vastaan ympäristötekijät. Mitä sitten!

Sueco

Jag bryr mig inte om ärftlighet kontra miljö.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Perintö- tai ympäristötekijät voivat olla syypäitä hänen reaktioihinsa.

Sueco

Vi behöver veta om det är något genetiskt som framkallar inflammationen. - Jag trodde alla ljög.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK