Pergunte ao Google

Você procurou por: ennakkoedellytyksistä (Finlandês - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Tcheco

Informações

Finlandês

(42) Jotta yhteisön määrärahojen hallinnointi olisi moitteetonta, on myös säädettävä tarkemmin ennakkoedellytyksistä ja sopimusmääräyksistä, joita on laadittava hajautettaessa määrärahojen hallinnointia ja käytettäessä ennakkotilejä.

Tcheco

(42) Aby byla zajištěna řádná správa položek Společenství, je také nezbytné upřesnit předchozí podmínky pro decentralizované řízení položek nebo pro použití zálohových účtů a pravidla, která budou obsažena v dohodách.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Institutionaaliset ja hallinnolliset valmiudet ovat ehdottomia ennakkoedellytyksiä, jotta Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteet ovat tosiasiallisesti saavutettavissa.

Tcheco

Institucionální a správní kapacita je zásadním předpokladem účinného dosahování cílů Nástroje pro propojení Evropy.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Hyväksyntä on peruutettava, jos 1 kohdan a alakohdassa säädetyt ennakkoedellytykset eivät enää täyty.

Tcheco

Schválení je odebráno, jestliže již nejsou splněny předběžné podmínky stanovené v odst. 1 písm. a).

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetään, että istutusoikeuksien lisäyksen ja uudelleenjärjestely- ja rakenneuudistustuen ennakkoedellytyksenä on kyseisen jäsenvaltion tekemä viinintuotantokykyä koskeva selvitys.

Tcheco

Nařízení (ES) č. 1493/1999 stanovuje vypracování přehledu produkčního potenciálu vinic zúčastněného členského státu jako předběžnou podmínku pro možné zvýšení výsadbového práva a podpory restrukturalizace a přeměny.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetään, että istutusoikeuksien lisäyksen ja uudelleenjärjestely- ja rakenneuudistustuen ennakkoedellytyksenä on kyseisen jäsenvaltion tekemä viinintuotantokykyä koskeva selvitys.

Tcheco

Nařízení (ES) č. 1493/1999 stanovuje vypracování přehledu produkčního potenciálu zúčastněného členského státu jako předběžnou podmínku pro možné navýšení práv na výsadbu a podporu restrukturalizace a přeměny.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetään, että istutusoikeuksien lisäyksen ja uudelleenjärjestely- ja rakenneuudistustuen ennakkoedellytyksenä on kyseisen jäsenvaltion tekemä viinintuotantokykyä koskeva selvitys.

Tcheco

Nařízení (ES) č. 1493/1999 stanovuje vypracování přehledu produkčního potenciálu zúčastněného členského státu jako předběžnou podmínku pro možné zvýšení práv na výsadbu a podporu restrukturalizace a přeměny.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Osapuolet tunnustavat tieto- ja viestintätekniikoiden tärkeän aseman sekä aktiivisen osallistumisen tietoyhteiskuntaan ennakkoedellytyksiksi sille, että AKT-valtiot onnistuvat integroitumaan maailmantalouteen.

Tcheco

Strany uznávají významnou úlohu informačních a komunikačních technologií, stejně jako aktivní účasti na informační společnosti, jako předpoklad úspěšné integrace států AKT do světové ekonomiky.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Kaikki, jotka täyttävät ennakkoedellytykset

Tcheco

Každá osoba, která splňuje předpoklady

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että Jordania noudattaa tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

Tcheco

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je uplatňování účinných demokratických mechanismů, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu a dodržování lidských práv ze strany Jordánska.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ennakkoedellytyksenä olisi oltava, että Jordania noudattaa tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

Tcheco

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být uplatňování účinných demokratických mechanismů, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu, a dodržování lidských práv ze strany Jordánska.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että Kirgisian tasavallassa noudatetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja taataan ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Tcheco

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je skutečnost, že Kyrgyzská republika respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu, a zaručuje dodržování lidských práv.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä olisi oltava, että Kirgisian tasavallassa noudatetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja taataan ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Tcheco

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by měla být skutečnost, že Kyrgyzská republika respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu, a zaručuje dodržování lidských práv.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Yksityisen sektorin vahva osallistuminen näihin toimiin ja sen demonstrointi, miten hankkeiden tuloksilla myötävaikutetaan unionin markkina-arvoon, ovat ennakkoedellytyksiä. Täytäntöönpano voitaisiin tämän vuoksi suorittaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kautta.

Tcheco

Předpokladem bude významné zapojení soukromého sektoru do těchto činností a demonstrace způsobu, jímž výsledky projektů přispějí k tržní hodnotě z hlediska Unie, a provádění by proto mohlo být zajištěno zejména prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Komission olisi säännöllisesti seurattava näitä ennakkoedellytyksiä.

Tcheco

Komise by měla pravidelně kontrolovat plnění těchto nezbytných předpokladů.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä olisi oltava, että tukikelpoisessa maassa tai tukikelpoisella alueella noudatetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Tcheco

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci by měla být skutečnost, že způsobilá země nebo území uplatňuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu, a zaručuje dodržování lidských práv.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä olisi oltava se, että tukikelpoisessa maassa noudatetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Tcheco

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci by měla být skutečnost, že způsobilá země uplatňuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu, a zaručuje dodržování lidských práv.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Vastoin Ranskan viranomaisten ja FT:n väitteitä komissio huomauttaa, että valtiolle koitui mahdollisia lisäkustannuksia sen ilmoittaessa osakaslainan käyttöönasettamisesta ja täyttäessä kyseisen käyttöönasettamisen ennakkoedellytyksiä, jolloin markkinoilla syntyi mielikuva, että laina oli käytännössä jo asetettu käyttöön. Kustannuksia aiheutui myös ERAP:n parafoiman ja allekirjoittaman osakaslainasopimuksen lähettämisestä FT:lle.

Tcheco

V rozporu s tím, co tvrdí francouzské orgány a FT, Komise připomíná, že dodatkové potenciální náklady ke státním zdrojům byly vytvořeny oznámením o poskytnutí akcionářské půjčky, spojené s realizací podmínek, předcházejících tomuto poskytnutí, pravděpodobností dané trhu, že tato půjčka byla skutečně poskytnuta a nakonec zasláním parafované a podepsané úmluvy o záloze ze strany ERAP FT.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetään, että istutusoikeuksien lisäyksen ja uudelleenjärjestely- ja rakenneuudistustuen ennakkoedellytyksenä on kyseisen jäsenvaltion tekemä viinintuotantokykyä koskeva selvitys.

Tcheco

Nařízení (ES) č. 1493/1999 stanoví jako předběžnou podmínku pro rozšíření práv pro výsadbu a podporu pro restrukturalizaci a přeměnu vinic vypracování přehledu produkčního potenciálu vína dotčeným členským státem.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

palvelusta ei peritä maksua tai vaadita maksusitoumusta palvelun käytön ennakkoedellytyksenä;

Tcheco

používání služby není podmíněno platbou nebo závazkem k platbě;

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Sopimuspuolten on päästöjen tehokkaan rajoittamisen toteuttamiseksi lainkäyttövaltaansa kuuluvilla alueilla varmistettava tarvittavat ennakkoedellytykset ja täytäntöönpano.

Tcheco

S cílem účinného snížení emisí na území spadajícím pod jejich pravomoc smluvní strany zajistí potřebné předpoklady a uplatní potřebná provedení.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK