Pergunte ao Google

Você procurou por: arwerthwyr (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

Yr wyf wedi cwrdd ag arwerthwyr da byw

Inglês

I have met the livestock auctioneers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Rhoddaf wahoddiad a her i'r arwerthwyr

Inglês

I issue an invitation and a challenge to the auctioneers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Prynwyd hwnnw ond mae'r arian gan yr arwerthwyr o hyd

Inglês

That was purchased but the money is sitting with the auctioneers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr oedd llawer mwy yn cael eu casglu o swyddfeydd arwerthwyr y bore yma

Inglês

Many more were being collected from auctioneers ' offices this morning

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mynegodd John bryderon ynghylch perthynas barhaus rhwng ffermwyr , arwerthwyr a phriswyr

Inglês

John expressed concerns about ongoing relationships between farmers , auctioneers and valuers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Arwerthwyr tai wedi derbyn cyflenwad newydd o becynnau croeso yn y gogledd a Phowys.

Inglês

Estate agents have received a new batch of welcome packs for North Wales and Powys.

Última atualização: 2007-09-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Galês

Ni soniwyd am yr arwerthwyr da byw , ond ni soniwyd ychwaith am y sector pwysau marw yn benodol

Inglês

There is no mention of livestock auctioneers , but neither is there a mention of the dead-weight sector in particular

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Cyfarfu swyddogion y Cynulliad Cenedlaethol ag arwerthwyr da byw ar 17 Chwefror 2003 a chodwyd pedwar mater

Inglês

National Assembly officials met livestock auctioneers on 17 February 2003 and four issues were raised

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fodd bynnag , mae arwerthwyr da byw ledled Cymru yn cynnwys mwy o randdeiliaid nag unrhyw fenter a sefydlwyd gennych chi

Inglês

However , livestock auctioneers across Wales include more stakeholders than any initiative that you have set up

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Diolchaf i Glyn Owens o Gymdeithas Arwerthwyr Da Byw Cymru am drefnu'r ddeiseb llythyrau gan ffermwyr ledled Cymru

Inglês

I thank Glyn Owens of the Welsh Livestock Auctioneers ' Association for organising the petition of letters from farmers across Wales

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yn gyntaf , cynigiwyd grant datblygu marchnata i Cymdeithas Arwerthwyr Da Byw Cymru fis Chwefror diwethaf i sefydlu system adrodd prisiau ansoddol

Inglês

First , the Welsh Livestock Auctioneers ' Association was offered a marketing development grant last February to set up a quality price reporting system

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Casglwyd tua 6 ,000 o lythyrau mewn llai nag wythnos , sy'n dangos y gefnogaeth aruthrol i arwerthwyr Cymru

Inglês

About 6 ,000 letters have been collected in under a week , which shows the tremendous support for Welsh auctioneers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Michael German : Yr wyf wedi trafod y mater hwn gydag arwerthwyr ac undebau'r amaethwyr yng Nghymru

Inglês

Michael German : I have discussed this issue with auctioneers and the farming unions in Wales

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nos Fawrth , yn Llanymddyfri , fel yr ydym i gyd yn gwybod , cafwyd ymdrech gan arwerthwyr lleol i ailgyflwyno masnach

Inglês

On Tuesday night , in Llandovery , as we all know , local auctioneers attempted to reintroduce trading

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Weinidog , mae cynrychiolwyr Cymdeithas Arwerthwyr Da Byw Cymru a llywyddion y ddau undeb yma heddiw i ddweud wrthych eich bod yn anghywir

Inglês

Minister , representatives of the Welsh Livestock Auctioneers ' Association and the presidents of the two unions are here today to tell you that you are wrong

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gobeithiaf y byddwch yn siarad â'r ffermwyr a'r arwerthwyr sydd yma heddiw ac yn gwrando ar eu barn

Inglês

I hope that you will speak to the farmers and auctioneers present today and listen to their views

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Monitro ymrwymiad yr arwerthwyr tai wrth ddosbarthu y taflenni sirol gwerthuso ymateb darpar newydd ddyfodiaid i'r pecynau.

Inglês

Monitoring the estate agents' commitment in terms of distributing the county leaflets evaluating the response of newcomers to the packs.

Última atualização: 2006-10-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Galês

Fel y gwyddoch , Weinidog , mae arwerthwyr a lladd-dai yn cael mynediad i gronfa ddata da byw Cymru sydd â sicrwydd fferm

Inglês

As you know , Minister , auctioneers and slaughterhouses have access to the farm assured Welsh livestock database

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Credaf fod ganddynt gyda'r Gymdeithas Arwerthwyr Da Byw ac Adran yr Amgylchedd , Bwyd a Materion Gwledig , er bod croeso i chi fy nghywiro

Inglês

They have an agreement , I believe , although I stand to be corrected , with the Livestock Auctioneers Association and the Department for Environment , Food and Rural Affairs

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Drwy weithio gydag arwerthwyr tai , a defnyddio ffurflen y dreth gyngor , ni fyddai rhaid i'r cynllun hwn gostio arian mawr

Inglês

By working with estate agents , and by using the council tax form , this scheme need not cost a great deal of money

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK