Você procurou por: chyflenwad (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

fe'n dysgwyd bod angen tair elfen ar dân : gwres , tanwydd a chyflenwad o ocsigen

Inglês

we were taught that a fire requires three elements : heat , combustible material and a supply of oxygen

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae plaid cymru unwaith eto yn hyrwyddo ei hateb arferol i unrhyw broblem : cynllunio canolog a chyflenwad dibendraw o arian

Inglês

plaid cymru is again promoting its usual solution to any problem : central planning and a limitless supply of cash

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mewn ardaloedd gwledig , ceir problemau gyda chyflenwad , ansawdd a phrisiau tai , a chaiff y rhain effaith fawr ar bobl ifanc , fel y nododd

Inglês

in rural areas , there is the problem of supply , quality and house prices , and these impact most heavily on young people , as he identified

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yr wyf wedi trin nifer o gyn-lowyr dros y blynyddoedd yn dioddef o broncitis ac emffysema , gydag anadlyddion , tabledi di-ri a chyflenwad ocsigen yn eu cartrefi

Inglês

i have treated many ex-miners over the years who have suffered from bronchitis and emphysema , with inhalators , various tablets and home oxygen supplies

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae'r rheini yn gymysgedd o alw a chyflenwad ac maent yn cynnwys y cynllun cymhorthdal lloeren i fusnesau bach a chanolig eu maint , a fydd yn niwtral o ran technoleg , y cynllun profi cyn prynu , y rhwydwaith dysgu gydol oes , dawn 2 , y rhwydwaith iechyd , ac ymgyrch farchnata

Inglês

those are a mix of supply and demand and include the small and medium-sized enterprise satellite subsidy scheme , which will be technology neutral , the try-before-you-buy scheme , the lifelong learning network , the health network dawn 2 , and a marketing campaign

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae'n hawdd inni bregethu am anghenion deiet iach , ond pan fydd gennych incwm cyfyngedig neu os nad oes siop o fewn eich cyrraedd sydd â chyflenwad da o fwyd ffres neu , fel y soniodd dave , os na wyddoch beth i'w wneud ag ef , yna ni allwch wneud y gwahanaiethau hynny

Inglês

it is easy for us to lecture about the needs of a healthy diet , but when you are on limited income or do not have access to a retailing outlet with a good supply of fresh food or , as david mentioned , do not know what to do with it , then you cannot make those differences

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

y prif ysgrifennydd : caiff swyddfa newydd y cynulliad ym mrwsel gyda'i chyflenwad o ddau o staff parhaol ei hagor yn swyddogol gan neil kinnock , is-lywydd y comisiwn ewropeaidd , a mi ar 19 medi

Inglês

the first secretary : the assembly's new office in brussels with its complement of two permanent staff will be officially opened by neil kinnock , vice-president of the european commission , and myself on 19 september

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

eleanor burnham : er bod y mater a gododd brynle williams yn bwysig , a gytunwch na ddylid ei ystyried ar wahân i agweddau eraill ar ddarparu gofal yng nghymru ? onid yw'n bryd inni gael system gofal fwy cyfannol ac adolygiad o ddarpariaeth gofal , y mae mawr angen amdano , fel y gallwn gael strategaeth genedlaethol sy'n sicrhau darpariaeth ddigonol a chyflenwad o leoedd gofal yn y sector preifat sy'n diwallu'r angen ?

Inglês

eleanor burnham : although the issue that brynle williams raised is important , do you agree that it should not be viewed in isolation from other aspects of care provision in wales ? is it not time that we had a more holistic care system and a much needed review of care provision so that we can have a national strategy that ensures adequate provision and a supply of private sector care places that matches need ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

bydd angen trefn hefyd i gadw llygad ar y sefyllfa, i sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu cymryd, ond hefyd i roi gorolwg rheolaidd o’r capasiti sgiliau iaith a sefydlu a yw’r bwlch rhwng angen a chyflenwad yn tueddu i gau neu agor.”

Inglês

the situation will also need to be monitored, in order to ensure that opportunities are taken, but also to provide a regular overview of the language skills capacity and establish whether the gap between supply and demand tends to increase or close."

Última atualização: 2009-08-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK