Pergunte ao Google

Você procurou por: croeso y cymru (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

croeso y cymru

Inglês

welcome to wales

Última atualização: 2015-05-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

croseo y cymru

Inglês

croseo

Última atualização: 2020-06-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Croeso y Gymru

Inglês

Welcome to Wales

Última atualização: 2015-08-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Dywed y bwrdd croeso y gallai hynny beri dryswch

Inglês

The WTB says that that could give rise to confusion

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Janet Davies : Yn y ` Cymru'n Ennill ' gwreiddiol dywedwyd

Inglês

Janet Davies : The original ` A Winning Wales ' said that

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Rhybuddia'r bwrdd croeso y gall yr arian sydd ar gael gyfyngu ar weithredu o'r fath

Inglês

The WTB warns that the funds available may limit such action

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yn aml dim ond os oes gan bobl hwylusydd lleol o'r bwrdd croeso y cânt eu hannog i wella eu hasedau twristiaeth

Inglês

People are often only encouraged to improve their tourism assets if they have a local WTB facilitator

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Talaf deyrnged i Edwina Hart am ei gwaith ac i record Cymru o ran y croeso y mae'n ei estyn i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Inglês

I pay tribute to Edwina Hart for her work and to Wales's record in terms of the welcome it gives to refugees and asylum seekers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Rhaid inni fod yn fwy rhagweithiol wrth gydgysylltu strategaethau , a sicrhau bod y bwrdd croeso , y WDA ac awdurdodau lleol yn cydweithio er mwyn sicrhau buddsoddiad rhanbarthol

Inglês

We must be more proactive in co-ordinating strategies , and ensure that the WTB , the WDA and local authorities work together so that regional investment is made

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mater o ddewis a manylion yw'r dulliau yr ydym yn eu defnyddio i ddenu mwy o dwristiaid i Gymru , ond deallaf yn llwyr eich pwynt ynglyn â chryfderau marchnata'r bwrdd croeso , y mae angen inni eu cadw

Inglês

What methods we use to continue to attract more tourists to Wales is a matter of choice and detail , but I entirely understand your point about the WTB's marketing strengths , which we need to keep in place

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Y bore yma , cwrddais â llawer o bobl o'r diwydiant croeso -- y bobl sydd yn arlwyo i ni -- sydd yn bryderus ynghylch yr hyn a ystyrient fel prinder sgiliau a llafur sylweddol yn y diwydiant hwnnw

Inglês

This morning , I met with many people from the hospitality industry -- the people who cater for us -- who are concerned about what they consider a significant skills and labour shortage in that industry

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ddydd Mercher 26 Hydref bydd busnes yn cynnwys cynnig i gymeradwyo Rheoliadau Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref yn y ( Cymru ) 2000 , cynnig i nodi'r gyllideb ddrafft a dadl ar adroddiad blynyddol ombwdsmon gweinyddiaeth Cymru

Inglês

On Wednesday 26 October business will include a motion to approve the Home Energy Efficiency Scheme ( Wales ) Regulations 2000 , a motion to note the draft budget and a debate on the annual report of the Welsh administration ombudsman

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yn eich trafodaethau â Don Touhig , a wnewch chi sôn am y croeso y mae sawl swyddfa bost yn fy etholaeth wedi'i roi i raglen datblygu swyddfeydd post Llywodraeth y Cynulliad ? A fyddech hefyd yn derbyn diolch Andrew Tizzard , postfeistr Ynysmaerdy , Llansawel , sy'n gwasanaethu ardal Cymunedau yn Gyntaf yn etholaeth Aberafan ? Gofynnodd imi ddiolch ar ei ran i Lywodraeth Cynulliad Cymru am y gwaith rhagorol y mae'n ei wneud drwy'r gronfa datblygu swyddfeydd post

Inglês

In your discussions with Don Touhig , will you mention the positive reception given by a number of post offices in my constituency to the Assembly Government's post office development programme ? Would you also accept the gratitude of Andrew Tizzard , postmaster of Ynysmaerdy post office , Briton Ferry , which serves a Communities First area in the Aberavon constituency ? He has asked me to convey his gratitude to the Welsh Assembly Government for the excellent work that it is doing through the post office development fund

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK