Pergunte ao Google

Você procurou por: dawn chorus (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

Red Dawn

Inglês

Red dawn

Última atualização: 2013-10-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Galês

dawn i chi

Inglês

good for you

Última atualização: 2019-12-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Nid yw hynny wedi mygu dawn greadigol

Inglês

This has not stifled creativity

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr wyf am ddathlu dawn ac amrywiaeth pobl Cymru

Inglês

I want to celebrate the talent and diversity of the people of Wales

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Dawn fwy ymarferol darparu rheolaeth data dwyieithog.

Inglês

Providing bilingual data management becomes more feasible.

Última atualização: 2008-02-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Galês

Mae gennym Gymru newydd a'n her yw defnyddio pob dawn oddi mewn iddi

Inglês

We have a new Wales and our challenge is to use every talent in it

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Y Prif Weinidog : Agorais brosiect DAWN ym Mae Colwyn yn Rhagfyr 2002

Inglês

The First Minister : I opened the DAWN Project in Colwyn Bay in December 2002

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae angen inni adeiladu ar ein dawn o fod yn genedl ddwyieithog a sicrhau ein bod yn gosod nod yn awr

Inglês

We need to build on our gift of being a bilingual nation and ensure that we put down a marker now

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae Dawn Meats yn prosesu cig amrwd yn olwythion a briwgig wedi'u pacio ar gyfer archfarchnadoedd blaenllaw ledled y DU

Inglês

Dawn Meats processes raw meat into pre-packed joints and minced meat for leading supermarkets across the UK

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Bydd yr oes ddigidol yn cynnig cyfleoedd newydd wrth i fwy a mwy o sianeli yn y DU ac Ewrop chwilio am gynnyrch darlledu o ansawdd technegol profedig sydd yn dangos dawn greadigol

Inglês

The digital age will open up new opportunities as more and more channels in the UK and Europe seek broadcast product of proven technical quality and creative flair

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Bu hynny'n fodd inni wneud newidiadau a rhoi codiadau er mwyn cydnabod dawn ac amrywiaeth y staff yn ein gwasanaeth sifil

Inglês

That enabled us to make adjustments and increases to recognise the talent and diversity of our civil service staff

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gwnaeth bwynt positif drwy ddweud y dylid cymeradwyo pob dawn heb ystyried rhyw , hil na chredo ac y dylem gydnabod yr amrywiaeth hwnnw

Inglês

He made a positive point by saying that all talents should be recognised irrespective of gender , race or creed and that we should acknowledge that diversity

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

O leiaf y mae prosiect DAWN bellach wedi cael cyllid am dair blynedd drwy'r grant diweddaraf hwn o gronfa Ewropeaidd

Inglês

At least the DAWN project now has three years funding from this latest European fund grant

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid oes unrhyw dystiolaeth i ddangos y bydd gweinyddu gwariant ar y celfyddydau gan adran o'r Cynulliad yn mygu dawn greadigol neu hyd yn oed yn dod ag artistiaid o dan reolaeth y Llywodraeth

Inglês

` There is no evidence that the administration of arts spending by a department of the Assembly will squash creativity or even bring artists under Government control '

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr wyf yn falch y bu cefnogaeth sylweddol i Dawn Meats Cyf yn y gorffennol a gobeithiaf y bydd gwaith y Gweinidog yn cynnig cefnogaeth i gadw'r swyddi sydd dan fygythiad

Inglês

I am pleased that there has been considerable support for Dawn Meats Ltd in the past and I hope that the Minister's work will provide support to retain the threatened jobs

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr her yw trawsffurfio'r diwylliant a chaniatáu i bobl â dawn , greddf , barn a medrau i gyflawni eu nodau entrepreneuraidd

Inglês

The challenge is to transform the culture and allow people with talent , instinct , judgment and skills to meet their entrepreneurship goals

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Bydd hyn yn ergyd drom i'r ardal , gan fod Dawn Meats yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn y cyffiniau

Inglês

This will be a major blow to the area , since Dawn Meats is one of the largest employers in the vicinity

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae diffyg cwsg , ynghyd â dawn gynhenid plentyn o wybod yn union beth fydd yn eich cynhyrfu , yn gwthio hyd yn oed y rhieni mwyaf digynnwrf a hamddenol i ymyl y dibyn

Inglês

Sleep deprivation , combined with a child's uncanny knack for knowing exactly what will wind you up , takes even the most calm and unstressed parents close to the edge

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

C4 Janet Ryder : A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ei ymweliadau â phrosiect DAWN ym Mae Colwyn ? ( OAQ38464 )

Inglês

Q4 Janet Ryder : Will the First Minister make a statement on any visits he has made to the DAWN project in Colwyn Bay ? ( OAQ38464 )

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

A wnewch chi ystyried chwalu'r bartneriaeth cyn yr etholiad a phenodi ambell Aelod Llafur sydd â dawn a gallu mawr ac y dylid eu cydnabod yn lle aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cabinet ?

Inglês

Will you consider disbanding the partnership before the election and appoint some Labour Members who have great talent and ability and should be recognised in place of the Liberal Democrat Cabinet members ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK