Pergunte ao Google

Você procurou por: dim problem � cael hwyl (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

Dim problem

Inglês

No problem

Última atualização: 2019-02-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Dim problem cariad

Inglês

No problem, love

Última atualização: 2019-03-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

dim problem o gwbl

Inglês

no problem at all

Última atualização: 2013-01-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Y Llywydd : Dim problem

Inglês

The Presiding Officer : That is not a problem

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Cael hwyl gyda ffotograffau

Inglês

Have fun with your photos

Última atualização: 2014-08-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid oes dim problem ynghylch anghydweddiad TGCh

Inglês

There is no issue in terms of ICT incompatibility

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Alun Pugh : Dim problem o gwbl , Lywydd

Inglês

Alun Pugh : No problem at all , Presiding Officer

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Cael hwyl yw'r ffordd orau i blant ddysgu

Inglês

Having fun is the best way for children to learn

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid oes dim problem gydag arian cyfatebol o'r gronfa adfywio lleol nac unrhyw ffynhonnell arall

Inglês

There is no problem with match funding from LRF or any other source

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae Mr Craig Smith yn cael hwyl am ben y system ac yn gwneud ffwl o'r gyfraith

Inglês

Mr Craig Smith is taking the mickey out of the system and is making an ass of the law

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Byddai hynny'n goresgyn problem cael mynediad hwylus iddynt ac yn sicrhau y byddent yn cael y gofal a'r defnydd gorau.

Inglês

That would overcome the problem of having easy access to them and ensure that they received the care and best use.

Última atualização: 2012-09-02
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae'n golygu cael hwyl , yn union fel y byddwn ni'n cael hwyl wrth chwarae â'n cyfrifiaduron

Inglês

It means having fun , just as we have fun playing with our computers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Rhodri Glyn Thomas : Fe ymyrraf yn ystod eich cyfraniad chi a dweud eich bod yn cael hwyl dda ar osgoi'r mater

Inglês

Rhodri Glyn Thomas : I will intervene in your contribution and say that you are doing an admirable job of avoiding the issue

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Bu rhai cynlluniau cyntedd yn effeithiol , ond mae pryder ynghylch problem cael arian i dalu costau'r agweddau o'r gwasanaeth sy'n ymwneud â dysgu a gwaith

Inglês

Some foyer schemes have been effective , but there is concern about the problem of accessing funding to meet the costs of the learning and work aspects of the service

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ynglyn â chynlluniau amaeth-amgylcheddol , mae nifer fawr o ffermwyr yn rhan o gynllun Tir Gofal , a derbyniwn fod problem cael mynediad i'r cynllun , a rhaid inni ystyried hynny yn y dyfodol

Inglês

On the agri-environmental schemes , very many farmers are part of the Tir Gofal scheme , and we accept that there is a problem in accessing the scheme , and we must consider that in the future

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Felly , mae sblasio yn y dŵr -- mae sawl Aelod wedi beirniadu'r cysyniad o blant yn cael hwyl ac yn sblasio yn y dŵr heddiw -- yn gallu dod â budd

Inglês

Therefore , a splash around -- several Members have today criticised the concept of kids having fun and a splash around -- can be of benefit

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Richard Edwards : A ydych yn ymwybodol bod yn well gan lawer o bobl Cymru , a minnau yn eu plith , bêl-droed na rygbi -- mae'r ffaith ein bod yn cael hwyl ar bêl-droed yn helpu , a bod dau aelod o'r tîm presennol yn dod o'm hetholaeth i

Inglês

Richard Edwards : Are you aware that many people in Wales , including myself , much prefer football to rugby -- it helps that we are good at football , and that two of the current team come from my constituency

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid yw'n cael hwyl ar ennill cefnogaeth i ddychwelyd cronfeydd strwythurol rhanbarthol a'u cyfyngu i wledydd yr ehangu , neu i'r rhai sydd â llai na 90 y cant o gyfartaledd CMC y pen yn Ewrop

Inglês

It is not doing well in recruiting support for the repatriation of regional structural funds and confining them to the enlargement countries , or those with less than 90 per cent of the European average GDP per capita

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

A gytunwch fod hynny'n ffordd wael o lywodraethu , ac yn dangos mai'r ffordd orau o lywodraethu yw o San Steffan yn hytrach na Brwsel ? A gytunwch hefyd fod y ddeddfwriaeth gwastraff a thrydanol newydd yn enghraifft o'r Comisiwn Ewropeaidd yn cael hwyl unwaith eto ?

Inglês

Do you agree that that is a poor way of governing , and a demonstration of why government is best run from Westminster and not from Brussels ? Do you also agree that the new waste and electrical legislation is an example of the European Commission once again taking the WEEE ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Y Prif Weinidog : Ymddengys eich bod yn cael hwyl fawr â'r pum mlynedd ac wyth mis , ond dywedais wrth y wasg ddoe fod pob gyrfa weinidogol yn dod i ben rywbryd , gan gynnwys fy un i

Inglês

The First Minister : You seem to be having great sport with the five years eight months , but I said to the press yesterday that all ministerial careers are finite , including my own

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK