Você procurou por: fy ngyrfa innau (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

alun cairns : dyna ddiwedd fy ngyrfa wleidyddol

Inglês

alun cairns : that is the end of my political career

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yr oedd yn ystod dyddiau cynnar fy ngyrfa mewn llywodraeth leol

Inglês

it was during the early days of my career in local government

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

cyn imi gael fy ethol , yn y sector gwirfoddol y bu fy ngyrfa

Inglês

before i was elected , i pursued a career in the voluntary sector

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dysgais lawer drwy gydol fy ngyrfa o'r hyfforddiant ymwybyddiaeth cydraddoldeb a gefais

Inglês

i have learnt a lot throughout my career from the equality awareness training that i have received

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dymunaf orffen ar nodyn personol , oherwydd rhoddodd gwynfor gefnogaeth fawr i mi drwy gydol fy ngyrfa wleidyddol

Inglês

i want to end on a personal note , because gwynfor gave me great support throughout my political career

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fel pob ffermwr ifanc , dechreuais fy ngyrfa dyrnu ar y llithren us , gan symud ymlaen i bicellu o'r das

Inglês

like all young farmers , i began my threshing career on the chaff chute , progressing to pikle from the stack

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yr wyf bob amser wedi meddwl fy mod yn eithriadol o ffodus fy mod wedi cychwyn ar fy ngyrfa wleidyddol ar adeg pan gychwynnodd cymru ar y broses ddatganoli

Inglês

i have always thought myself incredibly lucky to embark on my political career at a time that saw wales embarking on the devolution process

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae hefyd er budd ehangach y blaid lafur ehangach , yr wyf hefyd wedi ceisio'i gwasanaethu drwy gydol fy ngyrfa wleidyddol

Inglês

it is also in the wider interests of the wider labour party , which i have also sought to serve throughout my political career

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

pan ddechreuais ar fy ngyrfa wleidyddol 17 mlynedd yn ôl , câi mesurau eu hystyried am ddwy flynedd , ar ffurf ddrafft yn gyntaf ac wedyn ar eu ffurf derfynol

Inglês

when i began my political career 17 years ago , bills were given two years ' consideration , first in draft and then in real form

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

y prif weinidog : yr ydych yn dwyn cyfnod cynnar yn fy ngyrfa i gof -- arferwn wneud y chwiliadau yn adran gynllunio cyngor dinas caerdydd

Inglês

the first minister : you take me back to an early part of my career -- i used to undertake the searches in cardiff city council's planning department

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

hwn yw'r mater yn fwy na dim a'm cymhellodd i ailddechrau mewn gwleidyddiaeth weithredol pan allaswn orffen fy ngyrfa mewn ffiseg heulol a daearol

Inglês

this is very much the issue that brought me back into active politics when i could have been ending my career in solar terrestrial physics

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

ar wahanol adegau yn ystod fy ngyrfa nyrsio broffesiynol , yr wyf wedi gweithio ym maes gofal sylfaenol , gofal eilaidd a gofal trydyddol ac felly mae fy nghyfraniad yn seiliedig ar ystod eang o arbenigedd

Inglês

at varying stages of my professional nursing career , i have worked within the primary , secondary and tertiary spheres and so contribute from a broad band of expertise

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

bydd y rhai sy'n dilyn hynt fy ngyrfa wleidyddol yn gwybod y byddaf , erbyn y mis nesaf , wedi bod yn gynghorydd ar gyngor dinas a sir abertawe er chwe blynedd

Inglês

regular followers of my political career will know that , come next month , i will have been a councillor for the city and county of swansea council for the last six years

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fel un a weithiodd mewn cludiant ar hyd fy ngyrfa bron , gallaf ddweud y bydd yn rhaid i bron bob eitem a brynwn gael ei symud gan lori rywbryd , ni waeth pa mor dda yw'r system trafnidiaeth rheilffyrdd

Inglês

as someone who has worked in haulage nearly all my career , i can say that at some point virtually every item that we buy will have to be moved by lorry , no matter how good the rail transport system

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

prif weinidog cymru : ni wn pa bryd y digwydd hynny , ond os rhagwelwch y byddaf yn dal i fod yn brif weinidog cymru ymhen 50 mlynedd , pryd y gallai ddigwydd , yr wyf yn ddiolchgar am eich cred yn hirhoedledd fy ngyrfa wleidyddol

Inglês

the first minister : i do not know when that will take place , but if you anticipate that i will still be first minister in 50 years ' time , when it might happen , i am grateful for your belief in the longevity of my political career

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yn ystod blynyddoedd cynnar fy ngyrfa wleidyddol , a oedd yng nghanol y 18 mlynedd o lywodraeth dorïaidd ddi-dor , arferwn nodi bod cymru , yn ystod cyfnod diwethaf llafur mewn llywodraeth , yn ystod y 1970au hwyr , wedi ennill pedair coron driphlyg yn olynol

Inglês

during the early years of my political career , which were in the middle of the 18 years of continuous tory government , i would point out that the last time labour was in office , during the late 1970s , wales won four triple crowns in succession

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK