Pergunte ao Google

Você procurou por: fyddech gystal a (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

A fyddech gystal â dod i ben yn gryno

Inglês

Please wind up gently

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

A fyddech gystal â thalu wrth y bar wrth archebu’ch bwyd

Inglês

Please pay at the bar when ordering your meals

Última atualização: 2007-01-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Galês

A fyddech gystal ag ysgrifennu ataf ar eich pwynt ynghylch siaradwyr Cymraeg , ac af ar ôl hynny

Inglês

Please write to me on your point about Welsh speakers , and I will chase that up

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Er mwyn imi fonitro'r broblem a fyddech gystal â rhoi gwybod imi am ardaloedd lle y gwyddoch fod yna broblemau , fel y gwnaeth Mick

Inglês

In order for me to monitor the problem , please inform me of areas where you know that there are problems , as Mick has done

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

A fyddech gystal â dyfarnu o dan ein Rheolau Sefydlog ar gydraddoldeb ar y defnydd trosiadol neu ysgyfala o gyfeiriadau at drais domestig yn y Siambr hon ? Yr oedd hyn yn peri gofid imi'n bersonol a gwn nad myfi oedd yr unig Aelod o fenyw a deimlai felly

Inglês

Will you make a ruling under our Standing Orders on equality about the figurative or light-hearted use of references to domestic violence in this Chamber ? I personally found this distressing and I know that I was not the only woman Member present who did

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gan na fydd y cyfleuster newydd yn gwasanaethu'r bobl gystal , a chan nad yw'r bobl am ei gael , mae cyfiawnder a democratiaeth yn mynnu bod Tal-y-garn yn aros ar agor

Inglês

As the proposed new facility will not serve the people as well , and as the people do not want it , justice and democracy demands that Talygarn remains open

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

C5 Jenny Randerson : A fyddech gystal ag egluro'r rhesymau dros benderfynu rhoi'r contract i baratoi'r mynegai amddifadedd newydd ar gyfer Cymru i Brifysgol Rhydychen ? ( OAQ2446 )

Inglês

Q5 Jenny Randerson : Would you explain the reasons for the decision to let the contract for the preparation of the new index of deprivation for Wales to the University of Oxford ? ( OAQ2446 )

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gan eich bod yn credu bod rhai ysgolion yn rhy gyfoethog ac yn gallu defnyddio papurau £5 -- neu bapurau £10 hyd yn oed -- i bapuro'u waliau , a fyddech gystal â chyhoeddi rhestr o'r ysgolion hynny , a dweud sut yr ydych yn bwriadu dwyn arian oddi wrthynt er mwyn rhoi digon o arian i'r ysgolion hynny sydd yn brin o adnoddau ar hyn o bryd ?

Inglês

Given that you believe that some schools are too wealthy and can use £5 notes -- or even £10 notes -- to paper their walls , will you publish a list of those schools , and tell us how you intend to take money away from them in order to give sufficient funds to those schools that are under-resourced at present ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ynghylch pwynt diwethaf Kirsty , er bod aelodau'r Blaid Geidwadol yn gefnogwyr mawr i'r iaith Gymraeg erioed , fel y gwyddoch o'n gweinyddiaeth flaenorol -- a byddwn yn sicr am barhau â hynny a chefnogi hanfod yr hyn a ddywedwch -- a ydych yn fodlon cadarnhau nad ydych yn awgrymu y dylid gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr iechyd proffesiynol di-Gymraeg oherwydd eu hanallu i siarad y Gymraeg ? A fyddech gystal â chadarnhau hefyd y byddai unrhyw gamau i hybu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd o fewn yr adnoddau presennol ?

Inglês

On Kirsty's last point , although members of the Conservative Party have always been big supporters of the Welsh language , as you know from our previous administration -- and we certainly want to continue that and support the essence of what you are saying -- will you confirm that you are not suggesting that non-Welsh speaking health professionals should be discriminated against because of their inability to speak Welsh ? Would you also confirm that any moves towards promoting the use of Welsh within the health service would be within existing resources ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK