Você procurou por: glaf (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

nid oes rhaid i glaf dderbyn ail gynnig

Inglês

no patient is obliged to take up a second offer

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

os oes gan glaf gyfeiriad cymreig , bydd yn aros yn hwy

Inglês

if a patient has a welsh address , he or she will be waiting longer

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

cyfarfûm â dau glaf a ddywedodd fod y prosiect hwn wedi trawsnewid eu bywydau

Inglês

i met two patients who said that this project had transformed their lives

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae anghenion ac achosion arbenigol lle y gallai fod yn beryglus i glaf deithio

Inglês

there are specialist needs and cases where it may be dangerous for a patient to travel

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

hurt yw meddwl bod pawb sydd ag angen cymorth ysbyty yn dymuno bod yn glaf mewnol

Inglês

the idea that people who require hospital assistance invariably want to be in-patients is absurd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

gosododd glaf yn erbyn claf , meddyg yn erbyn meddyg ac ysbyty yn erbyn ysbyty

Inglês

it set patient against patient , doctor against doctor and hospital against hospital

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

nid yw karen sinclair yma , ond yr oedd yn glaf yn yr uned ychydig ddyddiau cyn imi ymweld

Inglês

karen sinclair is not here , but she was a patient at the unit a few days before i visited

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

croesawn hefyd bob cyfle i glaf yng nghymru gael ei weld yn gynharach nag yr oeddent wedi rhagweld ychydig fisoedd yn ôl

Inglês

we also welcome every opportunity for a patient in wales to be seen quicker than they anticipated a few of months ago

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dywedaf eto : nid oes bwriad i atal unrhyw grŵp neu glaf ag anhwylder meddygol rhag cael presgripsiynau amlroddadwy

Inglês

i repeat : it is not intended to exclude any group or patient with a medical condition from repeat dispensing

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

pan fyddaf eisiau darganfod gwely mewn ysbyty i glaf sydd yn wirioneddol sâl bydd trafodaeth hir ynglyn â lleoliad y gwely

Inglês

when i want to find a hospital bed for a genuinely ill patient there is a long discussion about the location of the bed

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

ni all fod yn iawn , fel yr ydym wedi dweud , i unrhyw glaf mewn cymdeithas wâr gael ei drin fel hyn

Inglês

it cannot be right , as we have said , for any patient in a civilized society to be treated in this way

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae angen gofal ar glaf sy'n cael llawdriniaeth arbenigol ar y galon yn y cyfnod cyn y llawdriniaeth honno

Inglês

a patient requiring a specialist heart operation requires care in the run up to that operation

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

clywais am achos lle mai'r unig wely oedd ar gael i glaf o dde cymru oedd yn bodmin , cernyw

Inglês

i have heard of a case where the only bed available for a patient from south wales was in bodmin , cornwall

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae'n dweud y bydd y diwygiadau hyn yn amherthnasol i unrhyw glaf yn eistedd mewn unrhyw ystafell aros yng nghymru

Inglês

she says that the reforms are irrelevant to any patient sitting in any waiting room in wales

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

wrth gwrs y byddai unrhyw glaf sydd wedi cael mynediad i ysbyty yng nghymru yn barod i ganmol y driniaeth a gafwyd ac ymdrechion y staff

Inglês

any patient who has accessed a hospital in wales would , of course , be willing to praise the treatment received and praise the efforts of the staff

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yn achos triniaethau anfynych , rhaid inni gydnabod nad yw'n briodol o bosibl i glaf gael ei symud

Inglês

we must recognise , in the case of rare procedures , that it might be inappropriate for a patient to be moved

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

os edrychwn ar y gallu i gyflawni , mae dau glaf o bob tri'n cael apwyntiad claf allanol o fewn chwe mis

Inglês

if we look at the capacity to deliver , two out of three patients receive an out-patient appointment within six months

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yr ydym wedi cyflwyno gofal personol am ddim ar gyfer y chwe wythnos gyntaf wedi i glaf gael ei ryddhau o'r ysbyty

Inglês

we have introduced free personal care for the first six weeks after a patient is discharged from hospital

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fel un a fu'n glaf yn ddiweddar yn y gwasanaeth iechyd gwladol , cydymdeimlaf yn fawr â chleifion a staff yr nhs

Inglês

as a recent patient in the national health service , i have great empathy with nhs patients and staff

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

os na roddwyd dyddiad pendant ar gyfer triniaeth i glaf yn ystod y tri mis olaf cyn y terfyn o 18 mis , cynigir triniaeth iddo mewn man arall

Inglês

if a patient has not been given a firm date for treatment during the final three months leading up to the 18-month maximum , they will be offered treatment at a different location

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK