Pergunte ao Google

Você procurou por: gors (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

glan gors

Inglês

marsh shore

Última atualização: 2017-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Cwm-gors

Inglês

Cwmgors

Última atualização: 2015-02-09
Frequência de uso: 8
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Galês

Llusen y gors

Inglês

Vaccinium uliginosum

Última atualização: 2015-06-02
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Galês

Britheg y gors

Inglês

Marsh fritillary

Última atualização: 2011-06-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Galês

Ers hynny , aeth yr olwynion i'r gors

Inglês

Since then , the wheels have become bogged down

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gall llywodraethu fod yn gymhleth a gall y ffordd ymlaen fod yn gors o ddryswch

Inglês

Government can be complex and the way forward can be a morass of confusion

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ieuan Wyn Jones : Yr ydych yn mynd yn ddyfnach i'r gors

Inglês

Ieuan Wyn Jones : You are driving yourself down a cul-de-sac

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ymwelais â fferm ger arfordir Sir Benfro ddoe lle mae gloynnod byw brith y gors yn bridio

Inglês

I visited a farm near the Pembrokeshire coast yesterday where marsh fritillary butterflies breed

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Cofiaf achlysur pan hyrwyddodd datblygwr eiddo bolisi o'r fath a ffynnodd iâr fach yr haf brith y gors

Inglês

I recall an occasion when a property developer promoted such a policy and the Marsh Fritillary butterfly population flourished

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fil o flynyddoedd yn ôl , darn o gors oedd hwn a oedd yn rhan o deyrnas ddadleuol Morgannwg , a reolid gan ddisgynyddion Rhodri Fawr

Inglês

A thousand years ago , this was a piece of marsh ground forming part of the disputed kingdom of Glamorgan , ruled over by descendants of Rhodri the Great

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yn ogystal â chyflwyno Te yn y Grug a rhai o’r themâu ar eu newydd wedd, bydd elfen gymunedol gref yn canolbwyntio ar dreftadaeth a diwylliant yr ardal a'r cyfnod. Rydym eisoes wedi creu partneriaeth gyda Cadw a bydd Cae’r Gors yn rhan bwysig o hyn, wrth ddysgu pobl am yr awdures a’i chyfnod.

Inglês

In addition to making tea in the Heather and some of the new-style themes, strong community component will focus on the heritage and culture of the area and the period. We have already created a partnership with Cadw and cae'r Gors are an important part of this, in teaching people about the author and his period.

Última atualização: 2018-05-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Bydd mwsoglau migwyn a rhywogaethau eraill y gors yn ymateb yn gyflym i’r newid hwn, gan gytrefu’r pyllau a’u hamgáu’n araf.

Inglês

The EU has introduced a number of ways to identify animals, including eartags, tattoos, registers and passports.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

Ceir anghysondeb amlwg y mae'n rhaid i'r Senedd fynd i'r afael ag ef , ond y mae'n gors gyfreithiol

Inglês

There is a clear anomaly that Parliament needs to address , but it is a legal quagmire

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae'r gampfa wedi ei chau'n ddiweddar oherwydd difrod gan wiwerod , mae fframiau'r ffenestri wedi pydru ac mae'r dramwyfa flaen a'r man parcio yn gors leidiog ar ddiwrnodau gwlyb

Inglês

The gym has closed recently because of squirrel damage , window frames are rotten and the front drive and parking area on a wet day is a muddy quagmire

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ni ddylem fynd i gors gyda'r manylion , ond dylem gofio'r egwyddorion sy'n sylfaen i'r polisi hwn

Inglês

We should not get bogged down with the detail , but should remember the principles that underline this policy

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Os nad yw'r cwmnïau hyn yn gallu dod o hyd i ddiffiniad o'r gair cronig , byddwn ni'n sicr o fynd i drafferthion ac o fynd i gors wrth geisio ei ddiffinio

Inglês

If these companies cannot find a definition of the word chronic , we will certainly get into difficulties and become bogged-down in the definition

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Y mater y mae Gordon Brown yn ei godi'n awr -- a diweithdra'n disgyn , fel y soniodd David Melding y tro diwethaf imi ateb y cwestiynau hyn -- yw a allem fod yn fwy perswadiol gyda gwell mentora a gwell cymorth gyda hyfforddiant , i berswadio mwy o bobl ddi-waith i edrych ar y swyddi sydd ar bob cornel stryd yn Abertawe , neu efallai ar rai corneli stryd yn Abertawe , pe bai'r cymwysterau ganddynt ac os gallent eu perswadio eu hunain i godi o'r gors anobaith y mae llawer o bobl ddi-waith dymor hir yn mynd iddi ar ôl blynyddoedd lawer ar y dôl

Inglês

The issue that Gordon Brown is now raising -- with unemployment falling , as David Melding mentioned the last time I answered these questions -- is whether we could be more persuasive with better mentoring and better assistance with training , to persuade more unemployed people to look at the jobs that are there on every Swansea street corner , or maybe on some Swansea street corners , if only they had the qualifications and could persuade themselves to get out of the slough of despondency that many of the long-term unemployed get into after many years on the dole

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr wyf wedi sylwi'n ddiweddar fod plant mewn pentrefi fel Brynaman , Gwauncaegurwen a Chwm-gors yn tueddu i siarad Saesneg ar yr heol

Inglês

I have recently noticed that children in villages such as Brynaman , Gwauncaegurwen and Cwm-gors tend to speak English in the street

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae Tir Gofal yn talu am ddiogelu cynefinoedd ysgyfarnogod brown , ehedyddion , cornicyllod , brithion y gors , brithion perlog , a llu o greaduriaid eraill

Inglês

Tir Gofal pays for the protection of the habitats of brown hares , skylarks , lapwings , marsh fritillaries , pearl-bordered fritillaries , and a host of other creatures

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK