Pergunte ao Google

Você procurou por: gwerthiannau (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

Gwerthiannau

Inglês

Disposals

Última atualização: 2007-05-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Galês

GETPIVOTDATA( Cronfa ddata; "Gwerthiannau")

Inglês

GETPIVOTDATA(Database; "Sales")

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams
Aviso: contém formatação HTML invisível

Galês

Canfuwyd effeithiau cadarnhaol o ran gwerthiannau a chyflogaeth

Inglês

Positive impacts were found in terms of sales and employment

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gwn pa mor bwysig yw'r gwerthiannau anifeiliaid cadw a hyrddod

Inglês

I know how important the store animal and ram sales are

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gall drawsnewid gweithrediadau cwmnïau bach , o ran marchnata , gwerthiannau a chysylltiadau

Inglês

It can transform small companies ' operations , in terms of marketing , sales and communication

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yn Iwerddon , yr oedd y gostyngiad mewn gwerthiannau tafarnau eisoes yn digwydd pan gyflwynwyd y gwaharddiad

Inglês

In Ireland , the downward trend in pub sales was already happening when the ban came into place

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid yw Mike yn gywir wrth ddweud ein bod wedi symud y ganolfan cefnogi gwerthiannau allforio o Awdurdod Datblygu Cymru

Inglês

Mike is not right to say that we have moved the export sales support centre from the WDA

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Bu gostyngiad o 2 .8 y cant mewn gwerthiannau bar yn Iwerddon ers i'r gwaharddiad ddod i rym

Inglês

There has been a 2 .8 per cent fall in bar sales in Ireland since the ban came into effect

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr wyf am gyfeirio'n awr at sylwadau Phil a Mike am greu canolfan cefnogi gwerthiannau allforio un gallu yn y Cynulliad

Inglês

I will refer now to Phil and Mike's comments about creating a single capacity export sales support centre in the Assembly

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae gwerthiannau DVD yn tyfu ac mae peiriannau fideo recordio personol disg galed , megis SKY+ a TiVo ar gynnydd

Inglês

We have the growth of DVD sales and an expansion of hard-disk based personal video recorders , such as SKY+ and TiVo

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ar ôl nifer o flynyddoedd pan oedd derbyniadau'r loteri yn gostwng , ymddengys bod ffigurau gwerthiannau diweddar yn weddol dda

Inglês

After a number of years when lottery receipts were in structural decline , recent sales figures seem to be reasonably buoyant

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Maent oll wedi eu priodoli i'r dirywiad mewn gwerthiannau awyrofod a achoswyd gan yr erchyllter ar 11 Medi yn Efrog Newydd

Inglês

All have been attributed to the downturn in aerospace sales caused by the atrocity on 11 September in New York

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae SUBSTITUTE ("Data Cost"; "Cost"; "Gwerthiannau") yn dychwelyd "Data Gwerthiannau"

Inglês

SUBSTITUTE("Cost Data ";" Cost ";" Sales ") returns" Sales Data "

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Galês

Fodd bynnag , bu gostyngiad o 7 .1 y cant mewn gwerthiannau bar yn Iwerddon yn y flwyddyn cyn i'r gwaharddiad ddod i rym

Inglês

However , there was a 7 .1 per cent fall in bar sales in Ireland in the year before the ban came in

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae gwerthiannau tocynnau loteri a chardiau crafu ym Mlaenau Gwent , Rhondda Cynon Taf a Merthyr yn llawer uwch na'r cyffredin

Inglês

The sales of lottery tickets and scratch cards in Blaenau Gwent , Rhondda Cynon Taff and Merthyr are well above average

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae problemau yn y diwydiant gweithgynhyrchu ac mae tyniad dwy ffordd rhwng gwerthiannau iachus o geir , tai a gwerthiannau yn y sector manwerthu a cholli swyddi gweithgynhyrchu

Inglês

There are problems in the manufacturing industry and there is a two-way pull between healthy sales of cars , houses and sales in the retail sector and the loss of manufacturing jobs

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid yw gwerthiannau eiddo anturiol yn haeddu cael eu hadrodd gan Weinidog Cynulliad i'r Pwyllgor , ac yntau'n ceisio celu newyddion drwg dan newyddion ymddangosiadol dda

Inglês

Such speculative property deals should not merit reporting by an Assembly Minister to Committee , endeavouring to hide the bad news under apparent good news

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Dylai'r cynllun annog artistiaid a darpar artistiaid drwy werthu mwy o'u cynnyrch a gwneud y gwerthiannau hynny yn fwy hygyrch ac ar gael i fwy o bobl

Inglês

The scheme should encourage artists and would-be artists through the selling of more of their products and by making those sales more accessible and available

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fodd bynnag , daw hynny â'i broblemau ei hun i gyllideb y Cynulliad -- nid y lleiaf ohonynt fydd datrys problem y dyledion heb eu talu a fydd yn aros unwaith y bydd y gwerthiannau stoc wedi eu cwblhau

Inglês

However , that solution poses its own problems for the Assembly's budget not least in resolving the unpaid debt which will be left once sales of stock are complete

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Os yw hyn yn wir , pam bod mwy o gartrefi wedi'u gwerthu drwy'r hawl i brynu yn 2000 nag mewn unrhyw flwyddyn ers 1991 ? Mae arwyddion hefyd y bydd gwerthiannau yn parhau yr un mor uchel

Inglês

If this were true , why were the right to buy sales in 2000 higher than in any year since 1991 ? There are also indications that they will continue at this high level

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK