Pergunte ao Google

Você procurou por: mae hymian hwyr y ddinas yn fy neffro (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

Buasai'r gost o fynd i Neuadd y Ddinas yn uwch

Inglês

The cost of going to City Hall would have been greater

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Felly , nid yw Neuadd y Ddinas yn opsiwn , am sawl rheswm

Inglês

Therefore , City Hall is not an option for several reasons

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ymddangosai fod Neuadd y Ddinas yn ôl yn y ffrâm , yna cafodd ei gollwng

Inglês

The City Hall appeared to be back in the frame , then it dropped out

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Pan ddeuthum i Gaerdydd gyntaf bron 30 mlynedd yn ôl yr oedd y ddinas yn ddirwasgedig

Inglês

When I first came to Cardiff nearly 30 years ago the city was depressed

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid yw Neuadd y Ddinas yn ddigon mawr ar gyfer y Cynulliad a'i staff

Inglês

City Hall is not large enough to accommodate the Assembly and its staff

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Daeth y ddinas yn llwyddiant ar sail y bartneriaeth rhwng blaengarwch cyhoeddus a menter breifat

Inglês

The city has become a success on the partnership between public initiative and private enterprise

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fel arfer collir llawer o swyddi yn sgîl ailstrwythuro sylfaenol ac mae dadansoddwyr yn y ddinas yn disgwyl cyhoeddiad mawr o'r fath

Inglês

Fundamental restructuring usually means some massive bloodletting and city analysts are expecting a major announcement of that kind

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Credaf fod cyngor y ddinas yn ystyried gweithredu yn y fath fodd , ond heb wneud penderfyniad terfynol eto

Inglês

The city council is considering that course of action , I believe , but has not yet made its mind up

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae darparu tai ar osod gan gymdeithasau tai , sef dim ond 7 .25 y cant o gyfanswm stoc tai y ddinas , yn gwrthsefyll y gostyngiad hwn yn ôl pob tebyg

Inglês

The provision of houses rented from housing associations , which only represent 7 .25 per cent of the city's total housing stock , is supposedly combating this decrease

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Hefyd , ni werthir eitemau fel tocynnau parcio ar gyfer canol y ddinas yn y siop , ond credaf y byddent yn ddefnyddiol

Inglês

Also , items such as voucher parking tickets for the city centre are not sold in the shop , but I think that they would be useful

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Dan y Ceidwadwyr disgynnodd lefelau cyflog ac incwm yng Nghymru tra yr oedd eu cyfeillion yn y Ddinas yn cael mwy o arian fel bonws

Inglês

Under the Conservatives , salary and income levels in Wales decreased while their friends in the City received higher bonuses

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Serch hynny , mae record wych gan Brifysgol Cymru , Casnewydd a byddai lleoliad ar lan yr afon yng nghanol y ddinas yn sicr o fod yn gymorth i ddenu myfyrwyr

Inglês

However , the University of Wales , Newport has a superb record and a riverside , city-centre location would undoubtedly help it to attract students

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

A yw Neuadd y Ddinas yn addas heb gyflawni gwaith ailadeiladu helaeth , o ystyried maint ei hystafelloedd ar hyn o bryd ?

Inglês

Is City Hall appropriate without undertaking major reconstruction work , considering the size of its rooms at present ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr oedd absenoldeb arweinyddion dinesig y ddinas yn ystod y refferendwm tyngedfennol ar ddatganoli'n cyfleu neges o ddifaterwch i sylwebyddion

Inglês

The absence of the city's civic leaders during the crucial devolution referendum conveyed a message of indifference to observers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yn 2010 , bydd y ddinas yn croesawu'r cwpan Ryder , a fydd yn rhoi Casnewydd ar lwyfan byd-eang

Inglês

In 2010 , the city will host the Ryder cup , which will put Newport on the world stage

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae'r amcangyfrif cyfredol o ymestyn y rhaglen i ganol y ddinas yn £40 miliwn , a allai gynyddu yn yr un modd â phrosiectau isadeiledd cyfalaf eraill

Inglês

The current estimate of extending the programme to the city centre is £40 million , which may increase in the same way as other capital infrastructure projects

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fodd bynnag , nid wyf yn amau y bydd y ddinas yn gwneud ei gorau glas i fod mor groesawus wrth rai sydd yn ceisio nodded ag y ceisiodd fod bob amser yn y gorffennol

Inglês

However , I have no doubt that the city will do its level best to be as welcoming to asylum seekers as it has always tried to be in the past

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Glyn Davies : Mae'r ffaith bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi'i leoli yng Nghaerdydd yn golygu bod y ddinas yn naturiol yn denu swyddi a buddsoddiad o rannau eraill o Gymru

Inglês

Glyn Davies : The fact that the National Assembly is located in Cardiff means that the city naturally draws jobs and investment from other parts of Wales

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Buasai Neuadd y Ddinas yn adeilad rhagorol i gartrefu'r Cynulliad ond , oherwydd anghytuno ar bris , cawn ein hunain ym mae Caerdydd yn niffyg hynny

Inglês

City Hall would have been a fine building in which to locate the Assembly but , because of a disagreement on price , we find ourselves in Cardiff bay by default

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr wyf yn falch o glywed bod cyngor y ddinas yn ystyried rhaglen weithredu , a'r cwbl y gallaf ei argymell yw ei fod yn symud ymlaen gyda'r rhaglen honno

Inglês

I am pleased to hear that the city council is considering a programme of action , and I can only recommend that it gets on with it

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK