Pergunte ao Google

Você procurou por: pant y gwydr (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

pant y rhodyn

Inglês

pant and rod

Última atualização: 2018-10-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

pant y celyn

Inglês

pant and celyn

Última atualização: 2018-04-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

pant y wacco

Inglês

pant and wacco

Última atualização: 2018-02-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

pant y drain

Inglês

The lime dip

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

I fod yn fwy difrifol am y peth , disgynnodd y gwydr ar ddisgybl

Inglês

To be less jovial about it , the glass fell on a pupil

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Canfuom drwy gydol ein trafodaethau fod dŵr ac effaith y gwydr yn effeithio ar yr acwsteg

Inglês

We have found throughout our discussions that water and the impact of glass effects the acoustics

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Rhodri Glyn Thomas : Soniodd y Prif Weinidog yn gynharach bod y gwydr wedi cymylu bellach o ran trosglwyddo pwerau addysg uwch

Inglês

Rhodri Glyn Thomas : The First Minister mentioned earlier that the glass has darkened in terms of the transference of higher education powers

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae'n amlwg na fuoch yn yfed y cwrw hwnnw , David , gan fod y gwydr bob amser yn hanner gwag gennych chi

Inglês

You have obviously not been imbibing that beer , David , because the glass is always half empty for you

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fel y noda'r dywediad Cymraeg , ` i'r pant y rhed y dŵr '

Inglês

As the Welsh saying goes , ` i'r pant y rhed y dwr ' -- to the hollow runs the water

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Y Prif Weinidog : Os ydych yn archwilydd , neu'n Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio , mae tuedd bob amser i farnu bod y gwydr yn hanner neu'n dri chwarter gwag

Inglês

The First Minister : If you are an auditor , or the Chair of the Audit Committee , there is always a tendency to go for the approach whereby the glass is half or three-quarters empty

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mater o agwedd meddwl yw hyn : a yw eich gwydr yn hanner gwag ynteu'n hanner llawn ? Llwyddwyd i sicrhau bod y gwydr yn rhyfeddol o lawn yn ystod y trafodaethau a gynhaliwyd am statws ardaloedd sy'n derbyn cymorth

Inglês

This is a question of mental approach : is your glass half empty or is it half full ? We have managed to get the glass remarkably near to full in the discussions that have taken place about assisted area status

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Kirsty Williams : Fel un sydd wedi goroesi dadleuon ar ailstrwythuro'r GIG dros y ddwy flynedd diwethaf , credais ein bod eisoes wedi trafod ailstrwythuro'r GIG hyd syrffed , ond yr wyf yn amlwg yn anghywir : os yw'r Trefnydd yn wynebu argyfwng , torrwch y gwydr ac ymestynnwch am y dadleuon cyfleus , sef yr hyn a ddigwyddodd heddiw

Inglês

Kirsty Williams : As a survivor of the NHS restructuring debates of the last two years , I thought that we had done NHS restructuring to death , but obviously not : in the case of an emergency for the Business Minister , break the glass and reach for the mom and apple pie of all debates , which is what we have today

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gwenda Thomas : Rhai o'r cynlluniau eraill a gynigir yn Ysbyty Tonna gan Gymdeithas Alzheimer yw siop a chaffi gwirfoddolwyr , Siop Pant-y-coed , sy'n agor dair gwaith y diwrnod , saith niwrnod yr wythnos

Inglês

Gwenda Thomas : Other schemes offered at Tonna Hospital by the Alzheimer's Society include a volunteer shop and café , Siop Pant-y-coed , which is open three times a day , seven days a week

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Y Prif Weinidog : Mae bragdy mawr yng Nghaerdydd , na wnaf ei enwi , yn rhedeg ymgyrch hysbysebu newydd sy'n datgan y bydd pobl a arferai gredu bod y gwydr yn hanner gwag yn gweld , os yfant ei gwrw , fod y gwydr bob amser yn hanner llawn

Inglês

The First Minister : A large brewery in Cardiff , which shall remain nameless , has a new advertising campaign which states that people who used to think that the glass is half empty should , if they drink its beer , see that the glass is always half full

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Y Prif Weinidog : Gan dderbyn bod Fforwm Economaidd Gogledd Cymru yn rhoi'r argraff o bryd i'w gilydd yn ei weithgareddau lobïo ei fod bob amser yn gweld y gwydr yn hanner gwag , fe'ch disgrifiwn chi , Janet , fel un sy'n credu nad yw gwydr byth yn llawn o gwb ; mae'n wag drwy'r amser

Inglês

The First Minister : Accepting that the North Wales Economic Forum in its lobbying activities from time to time gives the impression of being ` the glass is always half empty ' merchants , I would describe you , Janet , as believing that a glass is never even full at al ; it is permanently empty

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Carl Sargeant : A fyddech yn cytuno â mi fod y gwrthbleidiau bob amser yn meddwl bod y gwydr yn hanner gwag , ac y dylent gydnabod y gwaith da a wnaiff y GIG yng Nghymru ? Y nifer ar y rhestrau aros orthopedig yng Ngorffennaf 2001 oedd 2 ,270 , ac mae bellach yn 15 yn Ionawr 2004

Inglês

Carl Sargeant : Would you agree with me that the opposition parties always believe that the glass is half empty and that they should recognise NHS Wales's good work ? The orthopaedic waiting list figures in July 2001 stood at 2 ,270 , and is now at 15 in January 2004

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fodd bynnag , gofynnaf am sicrwydd y Llywodraeth y bydd cefnogi'n gwelliant ni yn golygu y bydd ystyriaethau amgylcheddol yn ganolog i ddatblygiad yr adeilad yn y dyfodol ac y bydd contractau'n adlewyrchu'r angen i sicrhau bod y gwydr a ddefnyddiwn yn ddiogel ac yn barhaol

Inglês

However , I seek the Government's assurance that in supporting our amendment , environmental considerations will be central to the future development of the building and contracts will reflect the need to ensure that the glass that we use is safe and durable

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK