Você procurou por: ty glan yr afon (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

swn yr afon

Inglês

the sound of the river

Última atualização: 2013-12-29
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

ty glan y mor

Inglês

fy angor ym mor bywyd fy ngoleudy ar y lan cariad pur diamod dyna yn wir yw mam

Última atualização: 2021-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

mae rhwystr anferth ar hyd yr afon

Inglês

there is a huge blockage along the river's course

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dinistriwyd y starn gan amddiffynfeydd glan yr afon diweddarach , a dadfeiliodd y blaen dros y canrifoedd

Inglês

the stern was destroyed by later riverside defences and the bow simply disintegrated over the centuries

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

byddai hynny'n rhan bwysig o'r gwaith o ailddatblygu ardal glan yr afon yng nghanol casnewydd

Inglês

that would be a major part of redeveloping central newport's riverside area

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fodd bynnag , yn fy etholaeth i , cafwyd rhwyg ddifrifol yn y muriau atal llifogydd gan fod glan yr afon wedi erydu

Inglês

however , in my constituency , there has been a serious breach in the flood defence walls because of erosion of the riverbank

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dyma'r llwybr naturiol o lynebwy i gasnewydd sydd yn dilyn yr afon a chwm ebwy

Inglês

it is the natural route from ebbw vale to newport and follows the river and the ebbw valley

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

bydd yn lleihau'r mynediad at yr angorfeydd ar yr afon , a bydd yn rhaid talu iawndal

Inglês

it will reduce access to water berths on the river , and compensation will be payable

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae gweithiau celf fel y don enfawr o ddur coch ar lan yr afon yng nghasnewydd yn rhoi hunaniaeth i'r dref

Inglês

works of art such as the giant red steel wave by the riverfront in newport give an identity to the town

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yng nghrycywel , nid yr afon a orlifod ; rhedodd y dŵr oddi ar yr wyneb a chreu rhwystr ar y ffyrdd

Inglês

in crickhowell , the river did not overflo ; the water ran off the surfaces and blocked the roads

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae llawer o etholwyr wedi dweud wrthyf eu bod yn edrych ar lefel yr afon yn ystod glawogydd mawr gan eu bod mor bryderus am yr hyn a allai ddigwydd

Inglês

many constituents have told me that they check the river level during heavy rainstorms because they are so concerned about what could happen

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

ar ôl agor y ffordd ddosbarthu ddeheuol , nid oes angen mynd at y ceiau ar yr afon , ac mae iawndal wedi'i roi

Inglês

with the opening of the southern distributor road , there is no longer a need to access the wharves on the river , and compensation has been paid

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

er bod yr afon wedi gorlifo'i glannau , credaf fod y llifogydd wedi digwydd o ganlyniad i ormod o ddwr yn llifo i lawr y ffordd

Inglês

although the river burst its banks , i think that the flooding was the result of excess water running down the road

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

clywais hefyd adroddiadau ar y radio am bobl ym mhorth a oedd yn gwylio cymer y ddwy afon yno , a chlywais hwy yn disgrifio eu hofnau y byddai lefel yr afon yn codi ac yn achosi llifogydd difrifol

Inglês

i also heard reports on the radio of people in porth who were watching the confluence of the two rivers there , and heard their descriptions of their fears that the river would rise and cause severe flooding

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fodd bynnag , bydd £200 miliwn o'n harian ni yn mynd i ddinistrio cymunedau ac etifeddiaeth gwrdaidd a bygwth y gwledydd yn is i lawr yr afon

Inglês

however , £200 million of our money will go to destroy kurdish communities and heritage and threaten the countries downstream

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

er enghraifft , yn nhrefynwy , nid amddiffynfeydd gwan oedd achos y llifogydd , ond rhai cadarn nad oeddent yn gadael i ddwr o ochrau'r bryniau ac o nentydd gael cyrraedd yr afon

Inglês

for example , in monmouth , the flood was not caused by weak defences , but by rigorous ones that did not allow water running off the hillsides and out of the brooks to reach the river

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

wrth i'r ganrif fynd rhagddi , adeiladwyd dociau ar lan yr afon , a gynigiai ddwr llonydd nad effeithiwyd arno gan y llanw -- yr oeddent yn cynnwys dociau town ac alexandra

Inglês

as the century wore on , docks were built by the side of the river , offering still water unaffected by tides -- they included the town and alexandra docks

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

gwn eich bod yn ymwybodol o gynlluniau cyffrous prifysgol cymru , casnewydd i symud i lan yr afon yng nghanol y ddinas yng nghasnewydd , a fyddai'n werthfawr o ran hyrwyddo ei gynlluniau i ehangu mynediad hyd yn oed ymhellach drwy godi proffil y brifysgol

Inglês

i know that you are aware of the university of wales , newport's exciting plans for relocation to the city centre riverfront in newport , which would be valuable in promoting its plans to widen access even further by raising the university's profile

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

a gaiff hynny ei ddatrys o dan y gorchymyn hwn ? hefyd , gan fod yr afon yn llifo rhwng cymru a lloegr , pa ran o asiantaeth yr amgylchedd a gaiff y cyfrifoldeb hwn ? mae hyrwyddo atebolrwydd a rhoi rhan i ddefnyddwyr lleol mewn pwyllgor ymgynghorol yn fuddiol a gobeithiaf y bydd yn digwydd

Inglês

will that be resolved under this order ? also , as the river flows between england and wales , which part of the environment agency will have this responsibility ? promoting accountability and local user involvement in an advisory committee is worthwhile and i hope it happens

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK