Você procurou por: yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

yn gywir, mae e ddim yn eisiau tocyn

Inglês

alright, he doesn't want a ticket

Última atualização: 2023-10-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Galês

mae e ddim yn mince fy

Inglês

he's not at home

Última atualização: 2023-05-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Galês

dydy e ddim yn hoffi

Inglês

he doesn't like

Última atualização: 2023-09-22
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Galês

cadarnhad cyfrinair ddim yn gywir.

Inglês

password confirmation is not correct

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Galês

mae'r cyfarfod wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich calendrau

Inglês

the meeting has been canceled, however it could not be found in your calendars

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Galês

mae'r dasg wedi ei ganslo, ond dyw e ddim yn eich rhestrau tasgau

Inglês

the task has been canceled, however it could not be found in your task lists

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Galês

fel y dywedodd david melding yn gywir , mae'n hynod o bwysig

Inglês

as david melding rightly said , it is incredibly important

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

y dirprwy lywydd : yr ydych yn gywir , mae'n ddrwg gennyf

Inglês

the deputy presiding officer : yes , you are right , i am sorry

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fel y dywedodd peter yn gywir , mae cyfanswm y trwyddedau symud a gyhoeddwyd hyd yma yng nghymru yn fwy na 30 ,000

Inglês

as peter rightly said , the total number of movement licences issued to date in wales exceeds 30 ,000

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae e’n dod yn y prynhawn. dydy e ddim yn gallu dod yn y bore.

Inglês

it's coming in the afternoon. he can't come in the morning.

Última atualização: 2020-05-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Galês

fel y dywedodd john yn gywir , mae hyn yn ymwneud â gwybodaeth nad yw ar gael bellach , gan gynnwys gwybodaeth gefndirol a ddarperir gan swyddogion

Inglês

as john rightly says , this is about information that is no longer made available , including background information provided by officials

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dyw e ddim yn ffarwel mae'n gweld chi nes ymlaen

Inglês

Última atualização: 2023-12-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yr ydych yn gywir : mae dadl gref dros sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu

Inglês

you are right : there is a strong argument for establishing a construction centre of excellence

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dafydd wigley : os dehonglaf eich ateb i gwestiwn gwenda thomas yn gywir , mae'n bwynt pellgyrhaeddol

Inglês

dafydd wigley : if i interpret your response to gwenda thomas correctly , it is a far-reaching point

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fodd bynnag , er mwyn i ni gael asesu'r wybodaeth yn gywir , mae angen inni gael copi llawn o'r dyfarniad

Inglês

however , in order for us to effectively assess the information , we need a copy of the adjudication in full

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fel y dywedodd dai yn gywir , mae angen i gymru sicrhau y derbyniwn ein cyfran deg o'r lleoedd meddygol ychwanegol hynny

Inglês

as dai rightly said , wales needs to ensure that we receive our fair share of those additional medical places

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fel y dywedwch yn gywir , mae'n anodd diffino'r categorïau brys gan y gallwch ddadlau bod llwyth o weithwyr yn y boblogaeth yn gymwys o dan amgylchiadau o'r fath

Inglês

as you rightly say , it is difficult to define what emergency categories are because you could argue that in such circumstances , a whole tranche of workers in the population qualify

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

o ran modiwleiddio , fel y dywed glyn yn gywir , mae cyfnod o dair blynedd ar gyfer gwario'r arian -- nid yw'n mynd i unman a chaiff ei wario yn ystod y cyfnod hwnnw

Inglês

on modulation , as glyn rightly says , there is a three-year window in which to spend the money -- it is not going anywhere and will be spent during that period

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fel y dywedasoch yn gywir , mae a wnelo hyn â'n hagwedd -- yn lle eistedd ar wahanol ochrau i'r ffens a dadlau , rhaid inni geisio gweithio drwy'r dewisiadau anodd

Inglês

as you rightly said , it relates to our approach -- instead of sitting on different sides of the fence and arguing , we must try to work through the difficult options

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dyw e ddim yn bosibl i ni eu cynnwys nhw i gyd yn y llyfr hwn, felly dyma40 mwy o enwau yn unig, yn nhrefn yr wyddor ac o wledydd ewropeaidd amrywiol, gyda ffotograffauo rai ohonyn nhw.

Inglês

we can’t possibly include them all in this book, so here are just 40 morenames, in alphabetical order and from various european countries, with photos of some of them.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
7,573,241,525 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK