Pergunte ao Google

Você procurou por: empl (Grego - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Grego

Maltês

Informações

Grego

DG EMPL/E/1

Maltês

DG EMPL/E/1

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

EMPL -1 ---3 ---4 -

Maltês

EMPL -1 ---3 ---4 -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες: ΓΔ EMPL

Maltês

Servizzi oħra involuti: DĠ EMPL

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

EMPL -16 -0 -SANCO -392 -392 -

Maltês

EMPL -16 -0 -SANCO -392 -392 -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 9
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (EMPL) -8 -8 -

Maltês

Xogħol u Affarijiet Soċjali (EMPL) -8 -8 -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις (EMPL) -6 -6 -

Maltês

Impjiegi u Affarijiet Soċjali (EMPL) -6 -6 -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Το Συνέδριο επισημαίνει ότι οι ΓΔ REGIO και EMPL διατύπωσαν επιφυλάξεις με ποσοτικώς προσδιορισμένο αντίκτυπο για αμφότερες τις περιόδους.

Maltês

IlQorti tinnota li dDĠ REGIO u EMPL ħarġu riżervi b’impatt kwantifi­kabbli għaż-żewġ perjodi.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Στου κόλpiου του Ευρωpiαϊκού Κοινοβουλίου, οι εpiιτροpiέ EMPL και CULT ασχολήθηκαν αpiό κοινού ε την έγκριση τη νέα σύσταση το 2007.

Maltês

Bħalissa qed isir progress fil-ħidma prattika u l-Istati Membri għandhom sal-2010 biex jikkonformaw il-kwalifiki nazzjonali mal-EQF.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Εάν σα ενδιαφέρει να λαβάνετε το ηλεκτρονικό piληροφοριακό δελτίο “ESmail” τη Γενική ιεύθυνση Αpiασχόληση, κοινωνικών υpiοθέσεων και ισότητα των ευκαιριών τη Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή, piαρακαλείσθε να αpiοστείλετε ηλεκτρονική εpiιστολή στη διεύθυνση empl-esmail@ec.europa.eu - το piληροφοριακό δελτίο εκδίδεται τακτικά στα γερανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Maltês

Jekk inti interessat li tirċievi n-newsletter elettronika “ESmail” mid-Direttorat-Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs talKummissjoni Ewropea, jekk jogħġbok ibgħat e-mail lil empl-esmail@ec.europa.eu — In-newsletter hija ppublikata regolarment bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Εάν σας ενδιαφέρει να λαµβάνετε το ηλεκτρονικό piληροφοριακό δελτίο "ESmail" της Γενικής ∆ιεύθυνσης «Αpiασχόληση και κοινωνικές υpiοθέσεις» της Ευρωpiαϊκής Εpiιτροpiής, piαρακαλείσθε να αpiοστείλετε ηλεκτρονική εpiιστολή στη διεύθυνση empl-esmail@cec.eu.int - το piληροφοριακό δελτίο εκδίδεται τακτικά στα γερµανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Maltês

Jekk inti interessat li tirċievi n-newsletterelettronika “ESmail”mid-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs tal-Kummissjoni Ewropea, jekk jogħġbok ibgħat e-maillil empl-esmail@cec.eu.int. In-newsletterhija ppubblikata regolarment bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Grego

Εάν σας ενδιαφέρει να λαµβάνετε το ηλεκτρονικό piληροφοριακό δελτίο "ESmail" της Γενικής ∆ιεύθυνσης Α p i α σ χ όλη σ η ς , κοινωνικών υpiοθέσεων και ισότητας των ευκαιριών της Ευρωpiαϊκής Εpiιτροpiής, piαρακαλείσθενα αpiοστείλετε ηλεκτρονική εpiιστολή στη διεύθυνση empl-esmail@ec.europa.eu - το piληροφοριακό δελτίοεκδίδεται τακτικά στα γερµανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Maltês

Jekk inti interessat li tirFievi n-newsletter elettronika “ESmail” mid-Direttorat-Venerali g]allImpjiegi, l-A越arijiet SoFjali u l-Opportunitajiet Indaqs tal-Kummissjoni Ewropea, jekk jog]Wbok ibg]at e-mail lil empl-esmail@ec.europa.eu. In-newsletter hija ppublikata regolarment bl-Ingliネ, bil-FranFiネ u bil-Vermaniネ.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Grego

Ευρωpiαϊκό Κοινωνικό Τα εί ο Γενική ∆ιεύθυνση Αpiασχόληση, Κοινωνικών Υpiοθέσεων και Ισότητα των Ευκαιριών B-1049 Bruxelles Τηλ. (32-2) 299 54 41E-mail: empl-info@ec.europa.eu

Maltês

Fond Soċjali Ewropew Direttorat Ġenerali għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs B-1049 Bruxelles Tel. (32-2) 299 54 41E-mail: empl-info@ec.europa.eu

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Η ανάλυση •ετη •ορφή βαθ•ολογικού piίνακαείχε ωž αντικεί•ενο όλεžτιžεκθέσειžΕΑ piου εκpiονήθηκαν αpiό p i έ ν τ ε Γεν ι κ έ ž ι ε υ θ ύ ν σει ž : Ενέργεια ž και Μεταφορών(Γ TREN8), Περιφε- ρειακޞ Πολιτικޞ(Γ REGIO), Αpiασχόλησηž, Κοινωνικών Υ p i ο θέσεων και Ίσων Ευκαιριών ( Γ EMPL), Έρευναž(Γ RTD) και Κοινωνίហτηž Πληροφορίហκαι Μέσων Εpiικοινωνίαž(ΓINFSO).

Maltês

L-analiżitat-“tabellata’ valutazzjoni” twettqet għar-rapportital-VIkollhalisaru minn ħames Direttorati-Ġenerali: Enerġija u Trasport(DĠ TREN8); Politika Reġjonali(DĠ REGIO);

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Στου κόλpiου του Ευρωpiαϊκού Κοινοβουλίου, η εpiιτροpiή piου εpiιλαβάνεται συνήθω των θεάτων εpiαγγελατική κατάρτιση είναι η εpiι-τροpiή αpiασχόληση και κοινωνικών υpiοθέσεων (EMPL).

Maltês

Fil-PE, hu l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) li normalment imexxi fil-kwistjonijiet ta’ taħriġ vokazzjonali.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Ωστόσο, ε την εφάνιση τη έννοια τη «διά βίου άθηση», η διάκριση εταξύ piαιδεία και εpiαγ-γελατική κατάρτιση έχει γίνει λιγότερο σαφή τα τελευταία χρόνια, και στην piράξη οι εpiιτροpiέ CULT και EMPL συνεργάζονται στενά σε αυτό τον τοέα.

Maltês

Minkejja dan, bl-iżvilupp tal-idea ta’‘tagħlim tul il-ħajja’, id-distinzjoni bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali saret inqas ċara fis-snin reċenti u fi lprattika l-Kumitati CULT u EMPL qegħdin jaħdmu flimkien mill-qrib f’dan il-qasam.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

(http://europa.eu.int/comm/employment_social/consultation_en.html) . Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να στείλουν τα σχόλια ή τις προτάσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση μόνο: empl-active-inclusion@cec.eu.int. Προθεσμία για την υποβολή των σχολίων είναι [ημερομηνία έκδοσης + 10 εβδομάδες ]. Η Επιτροπή θα εξετάσει λεπτομερώς τις εισηγήσεις και θα δημοσιεύσει τα συμπεράσματά της, βάσει των οποίων μπορεί να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της διαδικασίας διαβουλεύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 138 παράγραφος 3.[1] Πρβλ. "Οδηγίες για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (2005-2008)", ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 21.

Maltês

[2] L-Istrateġija Ewropea għax-Xogħol kienet strumentali għal din il-bidla fil-politika. Wara r-reviżjoni ta'l-Istrateġija ta'Liżbona u l-adozzjoni tal-linji ta'gwida integrati, l-Istati Membri issa qegħdin jiġu msejħa biex jimoplimentaw firxa sħiħa ta'miżuri “biex jiżguraw swieq tax-xogħol inklużivi, iżidu l-ġibda għax-xogħol u jaraw li x-xogħol irendi għal dawk li jfittxu x-xogħol, inkluż nies żvantaġġjati u inattivi” (Linjata'gwida 19).[3] Fin-nuqqas ta'data kumparabbli għall-2003 għal pajjiżi li jirrappreżentaw aktar minn 75% tal-popolazzjoni ta'l-UE 25, l-Eurostat bħalissa ma jippubblikax dawn l-istatistiċi fuq livell ta'UE 25. Il-valuri suġġeriti għar-rata ta'riskju ta'faqar qabel u wara t-trasferimenti (25% u 16% rispettivament) huma madankollu simili għal dawk ta'l-aħħar sena li għaliha l-figuri huma bħalissa kompjutati u ppubblikati (2001): 24% u 15% rispettivament. Għal statistiċi demografiċi, il-popolazzjoni medja fl-UE25 kienet 452.5m, b’estimi ta'68m persuna taħt riskju.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Grego

81-113 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ αριθ. 1 ΚΑΙ ΑΡΙΘ. 3) ΑΠΟ ΤΗ ΓΔ EMPL

Maltês

81-113 EVALWAZZJONI EX-POST TA'AZZJONIJIET TA'L-FSE (TAĦT L-OBJETTIVI 1 U 3) MID-DĠ IMPJIEGI

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

95. Η αξιολόγηση της έκθεσης της ΓΔ EMPL βασίζεται σε οκτώ κριτήρια απόδοσης και τέσσερα πιθανά επίπεδα ποιότητας, συγκεκριμένα: "εξαιρετικό", "καλό", "αποδεκτό" και "απαράδεκτο". Κανένα από τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν δεν εκτιμήθηκε ως "εξαιρετικό" ή "απαράδεκτο". Τέσσερα κριτήρια εκτιμήθηκαν ως "καλά", συγκεκριμένα: ανταπόκριση στις ανάγκες, σχετική εμβέλεια, καταλληλότητα του σχεδιασμού και σαφήνεια της έκθεσης. Τα τέσσερα άλλα κριτήρια θεωρήθηκαν ως "αποδεκτά". Αυτά αφορούν την αξιοπιστία των στοιχείων, την ορθή ανάλυση, τα αξιόπιστα αποτελέσματα και την αμεροληψία των συμπερασμάτων.

Maltês

Ir-rapport identifika numru ta'punti tajbin li jistgħu jiġu mqasra kif ġej: Ħafna mill-finanzjament tal-FSE kien immirat lejn il persuni li kien ilhom għal żmien twil qiegħda li kien meqjus xieraq minħabba li dan il-fenominu kien wieħed persistenti. It-titjib tal-pożizzjoni tas-suq tax-xogħol għall-benefiċjarji kien proporzjonati mar-riżorsi investiti. F'diversi Pajjiżi kien hemm titjib kbir fis-servizzi ta'l-impjieg u fid-dispożizzjonijiet edukattivi u ta'taħriġ. Ir-riżorsi użati ppermettew it-tisħiħ ta'ċerti prijoritajiet politiċi, bħall-opportunitajiet ugwali, l-adattazzjoni ta'dawk li jistgħu jaħdmu u l-mira fuq persuni b'diżabilità. Permezz tal-FSE, l-imsieħba soċjali u l-awtoritajiet reġjonali kienu nvoluti aktar. Il-fondi kkontribwew għat-titjib tal-kapaċitajiet biex jiġu mmexxija u implimentati interventi fis-suq ta'xogħol fil-livelli kollha;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Grego

96. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η ΓΔ EMPL αξιολόγησε τα τελευταία τέσσερα κριτήρια ως λιγότερο ικανοποιητικά από ό,τι τα προηγούμενα τέσσερα. Ωστόσο, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν όσον αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων και τις ασυνέπειες με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις, όπως τονίστηκε στην παρούσα έκθεση, το Συνέδριο θεωρεί ότι η έκθεση αξιολόγησης δεν ήταν ικανοποιητική, ιδίως όσον αφορά τα έγκυρα στοιχεία, την ορθή ανάλυση, τα αξιόπιστα αποτελέσματα και τα αμερόληπτα συμπεράσματα.

Maltês

Iżda, ir-rapport identifika wkoll numru ta'nuqqasijiet: L-allokazzjoni kienet l-parti kbira mħeġġa mid-disponibbilità tar-riżorsi aktar milli mill-politika u saret in parallela u separata mid-dibattiti tal-politiki rilevanti. L-interventi kienu l-parti l-kbira kkonċentrati fuq it-taħriġ u prinċipalment allokati lil dawk li jipprovdu s-servizzi, li meta meħud waħdu, mhux il-mezz l-aktar effettiv biex tingħata għajnuna lil dawk bla impjieg għal żmien twil u, konsegwentement, huwa probabbli li kien hemm livell għoli ta'deadweight assoċjat ma'l-intervent. Fl-aħħarnett, l-arranġamenti amministrattivi kienu meqjusa bħala kumplessi filwaqt li l-arranġamenti ta'l-evalwazzjoni kienu dgħajfa u mhux strutturati.L-istima tal-Qorti tal-kwalità ta'l-evalwazzjoni

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

[12] Πρβλ. COM(2003)842 της 30ής Δεκεμβρίου 2003.[13] Fouarge, Didier, "The costs of non-social policy", ΓΔ EMPL, 2003.

Maltês

[13] Didier Fouarge. “L-ispejjeż ta'nuqqas ta'politika soċjali”, DG EMPL, 2003.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK