Pergunte ao Google

Você procurou por: secap (Grego - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Grego

Tcheco

Informações

Grego

Εφεσείουσα: SECAP SpA

Tcheco

Odvolatelka: SECAP SpA.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Η SECAP και η Santorso άσκησαν έφεση κατά των απορριπτικών αυτών αποφάσεων ενώπιον του Consiglio di Stato.

Tcheco

SECAP a Santorso podaly proti těmto zamítavým rozsudkům opravný prostředek ke Consiglio di Stato.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

SECAP και SANTORSO να προηγείται ακρόαση του υποβαλόντος τέτοιου είδους προσφορά προτού ληφθεί απόφαση περί της προσφοράς αυτής.

Tcheco

SECAP A SANTORSO byl bezpodmínečně za všech okolností vyslechnut uchazeč, který podává nabídku tohoto druhu, před tím, než se rozhodne o jejím osudu.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Αφού εξέτασε τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, o Comune di Torino απέρριψε τελικά τις προσφορές της SECAP και της Santorso υπέρ των προσφορών άλλων εταιριών.

Tcheco

Comune di Torino poté, co ověřila mimořádně nízké nabídky, nakonec odmítla nabídky SECAP a Santorso ve prospěch nabídek jiných společností.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato στις 20 Μαρτίου 2006 — SECAP SpA κατά Comune di Torino

Tcheco

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato,Quinta Sezione, dne 20. března 2006 – SECAP SpA v. Comune di Torino

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

H SECAP έλαβε μέρος σε ανοιχτό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Comune di Torino κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2002 για σύμβαση δημοσίων έργων αξίας υπολογιζομένης σε 4 699 999 ευρώ.

Tcheco

SECAP se účastnila otevřeného nabídkového řízení vyhlášeného Comune di Torino v průběhu prosince 2002 a týkajícího se veřejné zakázky na stavební práce v odhadované hodnotě 4 699 999 eur.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Κατόπιν της αξιολογήσεως των προσφορών, οι προσφορές της SECAP και της Santorso κατετάγησαν πρώτες στον πίνακα των προσφορών που θεωρήθηκαν ως «μη ασυνήθιστα χαμηλές».

Tcheco

Hodnocení nabídek umožnilo zařadit nabídky SECAP a Santorso do prvního pořadí mezi nabídkami, které byly považovány za „nikoliv mimořádné“.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

SECAP και SANTORSO να διεισδύσουν αποτελεσματικότερα στην οικεία αγορά, και επομένως μπορούν να υποβάλλουν ανταγωνιστική και, συγχρόνως, σοβαρή και αξιόπιστη προσφορά, την οποία, λόγω της ρυθμίσεως αυτής, δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη της η αναθέτουσα αρχή.

Tcheco

SECAP A SANTORSO mohly účinněji proniknout na dotčený trh, jsou schopny učinit konkurenceschopnou a zároveň vážnou a hodnověrnou nabídku, kterou by však zadavatel nemohl zohlednit z důvodu uvedené právní úpravy.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Με τις από 11 Οκτωβρίου 2004 και 30 Απριλίου 2005 αποφάσεις, το δικαστήριο αυτό απέρριψε τις προσφυγές της SECAP και της Santorso, αντιστοίχως, για τον λόγο ότι η διαδικασία αυτόματου αποκλεισμού των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών δεν αποτελεί υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, αλλά τους παρέχει την επιλογή να εξετάσουν την ενδεχόμενη παρατυπία που απορρέει από τις αμελητέες αυτές προσφορές, περιλαμβανομένων των συμβάσεων των οποίων το ποσό είναι χαμηλότερο του κοινοτικού ορίου.

Tcheco

Rozsudky ze dne 11. října 2004 a 30. dubna 2005 uvedený soud zamítl žaloby SECAP a Santorso z důvodu, že postup automatického vyloučení mimořádně nízkých nabídek není pro zadavatele povinný, ale ponechává jim volbu nařídit ověření případné mimořádné povahy vyplývající z nízké ceny těchto nabídek, včetně nabídek v případě zakázek, jejichž hodnota je nižší než prahová hodnota Společenství.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-147/06 και C-148/06: SECAP SpA και Santorso Soc. coop. arl κατά Comune di Torino («Συμβάσεις δημοσίων έργων — Aνάθεση των συμβάσεων — Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές — Μέθοδοι αποκλεισμού — Συμβάσεις δημοσίων έργων αξίας χαμηλότερης των ορίων των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ — Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής απορρέουσες από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου») (αιτήσεις του Consiglio di Stato για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) . . . . . . . . . . . . . .

Tcheco

Spojené věci C-147/06 a C-148/06: SECAP SpA a Santorso Soc. coop. arl v. Comune di Torino („Veřejné zakázky na stavební práce – Zadávání zakázek – Mimořádně nízké nabídky – Způsoby vyloučení – Zakázky na stavební práce nedosahující prahové hodnoty stanovené směrnicemi 93/37/EHS a 2004/18/ES – Povinnosti zadavatele vyplývající ze základních zásad práva Společenství“) [žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Consiglio di Stato (Itálie)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Οι αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διαφορών μεταξύ της SECAP SpA (στο εξής: SECAP) και της Santorso Soc. coop. arl (στο εξής: Santorso) και του Comune di Torino ως προς το συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο ενός κανόνα της ιταλικής νομοθεσίας που προβλέπει, όσον αφορά τις συμβάσεις δημοσίων έργων αξίας χαμηλότερης του ορίου της οδηγίας 93/37, τον αυτόματο αποκλεισμό των προσφορών που θεωρούνται ως ασυνήθιστα χαμηλές.

Tcheco

Tyto žádosti byly předloženy v rámci sporů mezi SECAP SpA (dále jen „SECAP“), jakož i Santorso Soc. coop. arl (dále jen „Santorso“) a Comune di Torino ohledně slučitelnosti pravidla italských právních předpisů, které, pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce s hodnotou nižší než je prahová hodnota stanovená směrnicí 93/37, stanoví automatické vyloučení nabídek považovaných za mimořádně nízké, s právem Společenství.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

SECAP και SANTORSO προσφορές που καθορίζονται βάσει μαθηματικού κριτηρίου, αντί να υποχρεώνουν την αναθέτουσα αρχή να ακολουθεί τη διαδικασία εξετάσεως κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων, όπως προβλέπεται με την κοινοτική νομοθεσία (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 22ας Ιουνίου 1989, 103/88, Fratelli Costanzo κατά Δήμου Μιλάνου, Συλλογή 1989, σ.

Tcheco

SECAP A SANTORSO nabídky určené podle matematického kritéria místo toho, aby zadavateli ukládala povinnost použít postup kontradiktorního ověření stanovený pravidly Společenství (viz zejména rozsudek ze dne 22. června 1989, Costanzo, 103/88, Recueil, s. 1839, bod 19).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

SECAP και SANTORSO τυγχάνουν αποκλειστικής εφαρμογής στις συμβάσεις, η αξία των οποίων υπερβαίνει μία συγκεκριμένη οριακή τιμή που προβλέπεται ρητώς σε καθεμία από τις εν λόγω οδηγίες. (διάταξη της 3ης Δεκεμβρίου 2001, C-59/00, Vestergaard, Συλλογή 2001, σ.

Tcheco

SECAP A SANTORSO hodnota překračuje prahovou hodnotu stanovenou výslovně v každé z uvedených směrnic (usnesení ze dne 3. prosince 2001, Vestergaard, C-59/00, Recueil, s. I-9505, bod 19).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Grego

Οι ιταλικές εταιρίες SECAP SpA (υπόθεση C-147/06) και Santorso Soc. coop. arl. (υπόθεση C-148/06) μετείχαν σε δύο προσκλήσεις υποβολής προσφορών του Δήμου για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων 14, των οποίων τα ποσά δεν

Tcheco

Italské společnosti SECAP SpA (věc C-147/06) a Santorso Soc. Coop. arl. (věc C-148/06) se účastnily každá zvlášť veřejných výběrových řízení vypsaných zmíněným zadavatelem na výkon určitých prací 14, jejichž částka nepřesahovala uvedenou

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK