MyMemory, a maior memória de tradução do mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Assunto   
Pergunte ao Google

Você procurou por: csoporttámogatásként ( Húngaro - Inglês )

    [ Desativar cores ]

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Húngaro

Inglês

Informações

Húngaro

(2) A csoporttámogatás a csoportfelügyeleti hatóságnak tett nyilatkozat formájában valósul meg, jogilag kötelező erejű dokumentumban kifejezve, és kötelezettségvállalást jelent a 98. cikk (5) bekezdése szerint megengedett szavatolótőke átruházására.

Inglês

2. The group support shall take the form of a declaration to the group supervisor, expressed in a legally binding document and constituting a commitment to transfer own funds eligible under Article 98(5).

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(2) A csoporttámogatás a csoportfelügyeleti hatóságon keresztül a felügyeleti hatóságok kollégiumának tett nyilatkozat formájában valósul meg, amely szükség esetén jogilag kötelező erejű eszközöket is magában foglal, és kötelezettségvállalást jelent a 98. cikk (5) bekezdése szerint megengedett szavatolótőke átruházására.

Inglês

2. The group support shall take the form of a declaration to the college of supervisors, via the group supervisor, including where necessary evidence of legally enforceable instruments constituting a commitment to transfer own funds eligible under Article 98(5).

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(2) Csoporttámogatás elsősorban az anyavállalatnál lévő megengedett saját tőkéből nyújtható. Nyújtható az anyavállalatnál vagy a csoporttámogatási rendszer bármely leányvállalatánál lévő megengedett szavatolótőkéből, feltéve, hogy amennyiben a leányvállalat egy biztosító vagy viszontbiztosító, a minimális tőkekövetelményén felül rendelkezik megengedett szavatolótőkével. A leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság nem akadályozza meg a megengedett szavatolótőke-többlet átruházását.

Inglês

2. Group support shall be primarily provided from eligible own funds present in the parent undertaking. It may be provided from eligible own funds present in any subsidiary within the group support regime, subject to that subsidiary, where it is an insurance or reinsurance undertaking, having eligible own funds in excess of its minimum capital requirement. The supervisory authority that authorised that subsidiary shall not prevent the transfer of such excess eligible own funds.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(2) Csoporttámogatás nyújtható az anyavállalatnál vagy bármely leányvállalatnál lévő megengedett szavatolótőkéből, feltéve, hogy ha a leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító, a minimális tőkekövetelményén felül rendelkezik megengedett szavatolótőkével. A leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság nem akadályozza meg a megengedett szavatolótőke-többlet átruházását.

Inglês

2. Group support may be provided from eligible own funds present in the parent undertaking or in any subsidiary, subject to that subsidiary, where it is an insurance or reinsurance undertaking, having eligible own funds in excess of its minimum capital requirement. The supervisory authority having authorised that subsidiary shall not prevent the transfer of such excess eligible own funds.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(29a) A Közösségben jelenleg gyakorlat, hogy a biztosítótársaságok olyan életbiztosítási termékeket értékesítenek, amelyekkel kapcsolatban az ügyfelek és a kedvezményezettek hozzájárulnak a társaság kockázati tőkéjéhez, a hozzájárulásra jutó teljes hozam vagy annak egy része fejében. Ez a felhalmozott bevétel többlettőke, ami annak a jogi entitásnak a tulajdona, amely létrehozta. A csoporttámogatási rendszeren belül a többlettőke nem ruházható át a csoport más jogi entitásaira.

Inglês

(29a) It is current practice in the Community that insurance companies sell life insurance products in relation to which the policy holders and beneficiaries contribute to the risk capital of the company in exchange for all or part of the return on the contributions. Those accumulated profits are surplus funds, which are the property of the legal entity in which they are generated. Within the group support regime, surplus funds are not transferable to other legal entities of the group.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(2a) Amennyiben valamely holdingtársaság vagy anyavállalat nem teljesíti a csoporttámogatásra vonatkozó követelményeket, a csoportfelügyeleti hatóság megállapíthatja, hogy a csoport alapú felügyeletnek meg kell szűnnie.

Inglês

(2a) In the event of non-compliance by a holding company or a parent company with the requirements of group support, the group supervisor may determine that supervision on a group basis is to cease.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(69a) A fő felügyelőknek a közösségi szinten való diszkrimináció nélkül kell működniük. Különös tekintettel a követelések teljesítésére és az olyan helyzetek megoldására, amikor csoporttámogatási intézkedések történtek, a pénzeszközöket egyenlőségi alapon kell szétosztani az összes érintett ügyfélnek nemzetiségre vagy lakóhelyre való tekintet nélkül.

Inglês

(69a) Lead supervisors should operate without discrimination at a Community level. In particular, with regard to the settling of claims and winding-up situations where group support arrangements have been in place, assets should be distributed on an equitable basis to all relevant policy holders, regardless of nationality or domicile.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(70) Gondoskodni kell a szavatolótőke csoporton belüli célszerű allokációjáról és arról, hogy az szükség esetén rendelkezésre álljon az ügyfelek és kedvezményezettek védelmében. E célból a csoporton belüli biztosítóknak és viszontbiztosítóknak elegendő szavatolótőkével kell rendelkezniük a szavatolótőke-szükséglet fedezésére, kivéve ha az ügyfelek és kedvezményezettek védelmét más módon is hatékonyan meg lehet valósítani. A csoporton belüli biztosítók és viszontbiztosítók számára ezért engedélyezni kell, hogy szavatolótőke-szükségletüket bizonyos körülmények között az anyavállalat nyilatkozatában foglalt csoporttámogatással fedezzék. A csoporttámogatás esetleges jövőbeli felülvizsgálatának szükségességéhez kapcsolódó értékelés, illetve a felülvizsgálat előkészítése érdekében a Bizottság jelentést tesz a tagállamok vonatkozó szabályairól és a felügyeleti hatóságok gyakorlatairól.

Inglês

(70) It is necessary to ensure that own funds are appropriately distributed within the group and available to protect policyholders and beneficiaries where needed. To this end insurance and reinsurance undertakings within a group should have sufficient own funds to cover their solvency capital requirement, unless the objective of protection of policyholders and beneficiaries can effectively be achieved otherwise. Insurance and reinsurance undertakings within a group should therefore be authorised to cover their Solvency Capital Requirement with group support declared by their parent undertaking, under defined circumstances. In order to assess the need for and prepare any possible future revision of the group support regime, the Commission should report on the rules of the Member States and the practices of the supervisory authorities in this field.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(70c) A belső modellek és a csoporttámogatási rendszer működésének összefüggésében ez az irányelv konzultációs szerepet biztosít a CEIOPS számára. Ezen a kereten belül a CEIOPS tanácsát teljes mértékben figyelembe kell vennie a felügyelő hatóságnak, amely felhatalmazással bír a végső döntés meghozatalára annak érdekében, hogy a „megfelelés vagy magyarázat” elve érvényesüljön.

Inglês

(70c) In the context of the approval of internal models and the functioning of the group support regime, this Directive provides a consultative role for CEIOPS. Within that framework, CEIOPS' advice should be fully taken into account by the supervisory authority having the power to take the final decision, so that a 'comply or explain' mechanism is implemented.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(a) a csoporttámogatás alkalmazása, beleértve a nyilatkozatok és a tőkeátruházási kérelmek gyakoriságát és mennyiségét;

Inglês

(a) the use of group support, including frequency and amounts of declarations and frequency and amounts of requests for transfer of funds;

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(c) a csoporttámogatásról szóló nyilatkozatot tartalmazó dokumentum megfelel minden követelménynek az anyavállalatra irányadó jog szerint ahhoz, hogy jogi kötelezettségvállalásként elismerhető legyen, és a jogi vagy közigazgatási testülethez való folyamodásnak nem lehet felfüggesztő hatása.

Inglês

(c) that the document containing the declaration of group support meets all requirements existing under the law of the parent undertaking to be recognised as a legal commitment, and that any recourse before a legal or administrative body shall not have suspensive effect.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(c) a csoporttámogatásról szóló nyilatkozatot tartalmazó dokumentum és bármilyen szükséges kísérő eszköz megfelel minden követelménynek a csoporttámogatást nyújtó vállalkozás tagállamában végrehajtható jog szerint, és a jogi vagy közigazgatási testülethez való folyamodásnak nem lehet felfüggesztő hatása, továbbá magában foglalja a csoporttámogatás megállapítását a legutóbbi nyilatkozatban foglaltak erejéig vagy adott esetben a 244. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint, valamint egyenlő értékű a biztosítottak követeléseivel a reorganizáció, a csődegyezség, az engedményezés, az átvétel vagy bármilyen más adminisztratív eljárás esetén kialakuló helyzetekben is.

Inglês

(c) that the document containing the declaration of group support and any necessary accompanying instrument meets all requirements existing under a law enforceable in the Member State of the undertaking providing group support, and that any recourse before a legal or administrative body shall not have suspensive effect, including the establishment of group support up to the limit of the most recent declaration, or as provided under Article 244(1) when relevant, and ranking equivalent to policyholder claims including in circumstances of reorganisation, composition, assignment, take-over or any other administrative proceedings.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

(ca) a csoporttámogatás elsődleges forrása az anyavállalat által a leányvállalat számára átruházott szavatolótőke; a leányvállalatoknál hozzáférhető forrásokból nyújtott csoporttámogatás esetén jogi úton érvényesíthető szerződéseket vagy más mechanizmusokat kell alkalmazni a megengedett szavatolótőke átruházásának elősegítése érdekében;

Inglês

(ca) the primary source of group support is own funds transferred from the parent undertaking to its subsidiary; in the event that group support may be provided from resources available in a subsidiary, legally enforceable contracts or other mechanisms shall be in place to enable the transfer of eligible own funds;

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

1. A 98. cikk (4) bekezdésétől eltérve a leányvállalat szavatolótőke-szükséglete és minimális tőkeszükséglete közti bármilyen különbséget vagy a 98. cikk (4) bekezdése szerint megengedett szavatolótőke, vagy csoporttámogatás, vagy ezek bármilyen kombinációja fedezi.

Inglês

1. By way of derogation from Article 98(4), any difference between the Solvency Capital Requirement and the minimum capital requirement of the subsidiary shall be covered by either own funds eligible under Article 98(4) or group support, or any combination thereof.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

1a SZAKASZ – CSOPORTTÁMOGATÁS

Inglês

SECTION 1a – GROUP SUPPORT

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

2. A 277. cikktől eltérve a tagállamok biztosítják, hogy az anyavállalat által kötött biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségeket ne részesítsék előnyben, illetve ne kezeljék hátrányosan a 236–250. cikkben meghatározott szabályok hatálya alá tartozó bármely leányvállalat által kötött biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségekkel szemben. A Bizottság olyan eljárásokat meghatározó végrehajtási intézkedéseket fogad el, amelyek alapján csoportszintű fizetésképtelenség esetén elérhető a csoporttámogatás rendezett és méltányos időbeli elosztása, a biztosítási igények 277. cikkben meghatározott prioritásait figyelembe véve. Azokat a jogszabályokat, amelyek célja az irányelv nem lényegi elemeinek az irányelv kiegészítésével történő módosítása, a 304. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás útján kell elfogadni.

Inglês

2. Notwithstanding Article 277, Member States shall ensure that liabilities resulting from insurance contracts entered into by the parent undertaking are not treated more or less favourably than liabilities resulting from insurance contracts entered into by any subsidiary which is subject to the rules laid down in Articles 236 to 241. The Commission shall adopt implementing measures specifying procedures under which an orderly and fair distribution of group support over time is to be achieved in the event of insolvency at group level and having regard to the priority of insurance claims set out in Article 277 to ensure uniform application within the Community. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 304(3).

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

2. A csoporttámogatás az anyavállalat által a leányvállalatnak tett, a csoportfelügyeleti hatóságés az érintett felügyelő hatóság által elfogadott nyilatkozat formájában valósul meg, jogilag kötelező erejű dokumentumban kifejezve, amely minden erre vonatkozó társasági jogi rendelkezéstől függetlenül kötelezettségvállalást jelent a 98. cikk (5) bekezdése szerint megengedett szavatolótőke egy adott megállapított szintig az érintett leányvállalat részére történő átruházására.

Inglês

2. The group support shall take the form of a declaration from the parent undertaking to the subsidiary, accepted by the group supervisor and the supervisory authority concerned, and expressed in a legally binding document which, notwithstanding any provisions of relevant company law, constitutes a commitment to transfer own funds eligible under Article 98(5) up to a stated limit to the subsidiary concerned.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

2. A leányvállalat, annak megállapításától számított két hónapon belül, hogy a 98. cikk (4) bekezdése szerint megengedett szavatolótőke és a 237. cikkel összhangban bejelentett csoporttámogatás összegének kombinációja már nem fedezi teljes mértékben a szavatolótőke-szükségletet, a szavatolótőke-szükséglet fedezetének három hónapon belül, a megengedett szavatolótőke szintjének növelésével vagy a csoporttámogatásról szóló új nyilatkozat kiadásával, vagy a kockázatnak való kitettség csökkentésével (kockázatmentesítéssel) történő visszaállítására vonatkozó tervet nyújt be jóváhagyás végett a felügyeleti hatóságnak.

Inglês

2. Within two months of the observation that the Solvency Capital Requirement is no longer fully covered by the combination of own funds eligible under Article 98(4) and the amount of group support declared in accordance with Article 237, the subsidiary shall submit a plan for the reestablishment of the coverage of the Solvency Capital Requirement to the supervisory authority for approval within three months of the observation of the non-compliance, either by increasing the level of eligible own funds or by receiving a new declaration of group support or by decreasing its risk exposure (de-risking).

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

2. Ha a 98. cikk (4) bekezdése szerint megengedett szavatolótőke és a 237. cikkel összhangban bejelentett csoporttámogatás összegének kombinációja már nem fedezi teljes mértékben a szavatolótőke-szükségletet, de a 98. cikk (5) bekezdése szerint megengedett szavatolótőke elegendő a minimális tőkeszükséglet fedezetére, a felügyeleti hatóság felszólíthatja az anyavállalatot a csoporttámogatást a szükséges összegre emelő új nyilatkozat megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a szavatolótőke-szükséglet újból teljes mértékben fedezve legyen.

Inglês

2. Where the Solvency Capital Requirement is no longer fully covered by the combination of own funds eligible under Article 98(4) and the amount of group support declared in accordance with Article 237, but the own funds eligible under Article 98(5) are sufficient to cover the minimum capital requirement, the supervisory authority may call on the parent undertaking to provide a new declaration bringing the group support to the amount necessary to ensure that the Solvency Capital Requirement is again fully covered.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Húngaro

2a. A csoporttámogatást az anyavállalat vagy valamely másik leányvállalat rendelkezésére álló megengedett szavatolótőkéből kell biztosítani, amennyiben nyilvánvaló, hogy semmilyen jogi akadály nem hátráltatja a szavatolótőke e leányvállalattól történő átruházását, még válsághelyzetekben sem.

Inglês

2a. The group support shall be provided from eligible own funds available in the parent undertaking or in another subsidiary when there is clear evidence that no legal impediment to the transfer of own funds from that subsidiary will arise, including in crisis situations.

Última atualização: 2016-11-04
Assunto: Unknown
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Adicionar uma tradução

Pesquise frases traduzidas por humanosUsuários estão solicitando auxílio neste momento:resting voltage (Inglês>Lituano) | anasayo (Coreano>Inglês) | anak ngentot mama (Inglês>Indonésio) | xx bf h d video (Hindi>Inglês) | linda amiga (Espanhol>Inglês) | millet (Inglês>Tamil) | muy guapa (Espanhol>Inglês) | bat karo na (Hindi>Inglês) | farther (Inglês>Francês) | nealkoholinius (Lituano>Búlgaro) | amarjas (Alemão>Inglês) | xxi full hd video (Hindi>Inglês) | plastic usage harmful effects (Inglês>Tamil) | gand marna (Hindi>Inglês) | imagenes litiasicas (Espanhol>Inglês)


Denunciar abuso  | Sobre o MyMemory   | Fale conosco


MyMemory em seu idioma: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK