Pergunte ao Google

Você procurou por: kivételezésnek (Húngaro - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Húngaro

Inglês

Informações

Húngaro

Szerepelnie kell a kivételezésnek is, amely nincs benne a Bizottság eredeti változatában. Az eredeti megfogalmazás nem elég pontos és szabadon értelmezhető lenne.

Inglês

It is necessary to cover favouritism also, which is not included in the Commission’s initial version. The original wording is imprecise and could be open to interpretation.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

Az Egyesült Királyság a támogatás visszafizettetésének és a regionális kivételezésnek a kérdéséhez fűzött eredeti megjegyzéseit korlátozta, és további észrevételeket tett a gibraltári kormány megjegyzéseihez.

Inglês

The United Kingdom restricted its initial comments to the question of recovery of aid and to regional selectivity and made further observations in its comments on those of the Government of Gibraltar.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

A hajó két kivételezési időszaka közötti szünet nem lehet kevesebb, mint a kivétel időtartamának kétszerese.

Inglês

The intervals between two periods of exceptions on board shall not be less than twice the duration of the exception.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

(1) A rendszerszolgáltató biztosítja minden egyes, a CRS-én keresztül végzett ügylet során a fő megjelenítő képernyő(k) bemutatását, amelyek semleges és átfogó módon, hátrányos megkülönböztetés és részrehajlás, valamint kivételezés nélkül tartalmazzák a részt vevő fuvarozók által szolgáltatott adatokat. A sorrend megállapításánál alkalmazandó követelmények nem alapulhatnak a fuvarozó azonosságához akár közvetlenül, akár közvetve kapcsolódó tényezőkön, és azokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni valamennyi részt vevő fuvarozóra. A fő megjelenítő képernyő(k) esetében –amelyeknek könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük – nem szabad szándékosan félrevezetni a fogyasztót, és be kell tartani az I. mellékletben található szabályokat.

Inglês

1. A system vendor shall provide a principal display or displays for each individual transaction through its CRS and shall include therein the data provided by participating carriers in a neutral and comprehensive manner and without discrimination, bias or favouritism. Criteria to be used for ranking shall not be based on any factor directly or indirectly relating to carrier identity and shall be applied on a non-discriminatory basis to all participating carriers. The principal display(s) shall not deliberately mislead the consumer, should be easily accessible and respect the rules set out in Annex 1.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

A Bizottság által javasolt kormányzati járatok kivételezése politikailag igen fontos kérdés lesz. Arra alapozva, hogy az állami szektornak, kiváltképp a politikusoknak előfutárokként kell eljárniuk és jó példát kell mutatniuk, a kormányzati járatokkal val

Inglês

A politically very important point will be the exception of government flights proposed by the Commission. Based on the position that the public sector and especially politicians need to be a precursor and a good example, the exception for government flig

Última atualização: 2016-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

A kormányzati járatok kivételezése

Inglês

Exceptions for government flights

Última atualização: 2016-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

Az ESA 95 10.56. pontja megállapítja, hogy a készletváltozásokat változatlan árakon a bevételezés és kivételezés külön-külön deflálásával lehet felmérni megfelelő árindexekkel.

Inglês

ESA 95, point 10.56 states that changes in inventories in constant prices can be calculated by deflating entries into and withdrawals from inventories separately with appropriate price indices.

Última atualização: 2016-11-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

A végleges homeopátiás gyógyszerekre az általános minőségi követelmények alkalmazandóak, a kérelmezőnek bármilyen kivételezéssel kapcsolatos igényt megfelelően indokolnia kell.

Inglês

The general quality requirements shall apply to the homeopathic finished medicinal products, any exception needs to be duly justified by the applicant.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Jelen egyetértési megállapodás vagy a rá vonatkozó előírások semmilyen módon nem értelmezhetők a Bizottság vagy a NAÜ részére a nemzetközi jog, nemzetközi megállapodás vagy szerződés, ideértve a NAÜ kiváltságairól és mentességeiről szóló szerződést, vagy mindenkori tagállamaik honi törvényhozása, illetve jogrendszere által megállapított mentességről, kiváltságról, kivételezésről vagy kedvezményről való kifejezett vagy hallgatólagos lemondásként.

Inglês

Nothing in or related to this Memorandum of Understanding shall be deemed to constitute any waiver, express or implied, of the immunities, privileges, exemptions and facilities enjoyed by the Commission or the IAEA under international law, international conventions or agreements, including the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA, or the domestic legislation and laws of their respective Member States.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

A közösségi keretrendszer 51.2. pontja szerint az 51.1. pont alatt álló előírások akkor alkalmazhatók, ha az adónak különösen pozitív hatása van a környezetvédelemre, és a gazdasági feltételek jelentős megváltozása miatt, mely a vállalatoknak különösen nehéz versenyhelyzetet teremt, kivételezések válnak szükségessé.

Inglês

Point 51.2 of the guidelines allows the application of the provisions in point 51.1 in such a case where the tax has an appreciable positive impact in terms of environmental protection and where the derogation has become necessary as a result of a significant change in economic conditions that placed the firms in a particularly difficult competitive situation.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Azokra a vállalatokra vonatkozóan, akikre az energiaadó-visszatérítésről szóló törvény 2001. december 31-ig nem volt alkalmazható, a 2002. évi 158. sz. szövetségi törvény általi kiegészítés egy meglévő adó alóli új kivételezést vezetett be.

Inglês

As regards undertakings to which the Energy Tax Rebate Act was not applicable until 31 December 2001, the modifications made by Law No 158/2002 introduced a new derogation from an existing tax.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Ha a SEL rendelkezne olyan engedéllyel, amely felhatalmazza a felszín alatti vizek (korlátozott) kivételezésére, ezeknek a kivéteknek a folytatása ésszerűen reálisnak lenne tekinthető.”

Inglês

If SEL would have had a permit for (limited) groundwater extraction, its continuation would reasonably be considered as realistic’.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Maga az a tény, hogy a kötelezett társaságok rendszere a gibraltári jogszabályok olyan vonása, amely nem kerül alkalmazásra az Egyesült Királyság többi részében, nem eredményezheti a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése által felhozott kivételezést.

Inglês

The sole fact that the Qualifying Companies regime is a feature of Gibraltar legislation that has no application in the rest of the United Kingdom cannot give rise to the element of selectivity required by Article 87(1) of the Treaty.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

A Szerződés 87. cikkének alkalmazása a klasszikus „offshore” rendszerben újszerű, de mégis, bizonyos koncepcionális nehézségeket okoz annak meghatározásában, hogy mi számít előnynek, mi az állam pénzügyi terhe és mi a kivételezés.

Inglês

The application of Article 87 of the Treaty to a classic ‘offshore’ scheme is novel and still has conceptual difficulties as regards the determination of an advantage, the financial burden on the State and selectivity.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Ezért nem szükséges megvizsgálni ebben az esetben a regionális kivételezés kérdését, amelyről részletes értékelést ad a gibraltári kormány társasági adóreformjáról szóló 2004. március 30-i bizottsági határozat [19].

Inglês

It is therefore not necessary to examine in this case the question of regional selectivity which is assessed in detail in the Commission decision of 30 March 2004 on the Gibraltar Government Corporation Tax Reform [19].

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Tárgy Bizonyos áruk kis mennyiségeinek magánhasználatra való kivételezése.

Inglês

Subject Exemption of small quantities of certain goods for private use.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Nemzeti jogszabály tartalma 1. és 9. osztály; különféle áruk kis mennyiségeinek kivételezése becsomagolva és magánhasználatra szolgáló mennyiségben; szállítóegységenként legfeljebb 50 kg; a belső csomagolásra vonatkozó általános csomagolási követelmények alkalmazása.

Inglês

Content of the national legislation Classes 1 to 9; Exemption for very small quantities of various goods in packagings and quantities for private use; a maximum of 50 kg per transport unit; application of the general packing requirements for internal packaging.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

A bejelentett intézkedések ezért mind regionális, mind lényeges kivételezést megvalósítanak, és az utóbbi mind a javasolt rendszer számos sajátos vonásából, mind a rendszer egészének elemzéséből következik.

Inglês

The notified measures therefore entail both a regional and a material selectivity and the latter follows both from a number of specific features of the proposed system and from the analysis of that system as a whole.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az Åland-szigetek céges biztosítótársaságai esetében meg tudta állapítani az intézkedés lényeges kivételezését.

Inglês

The Commission further notes that in the case of Åland Islands captive insurance companies it was able to establish the material selectivity of the measure.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Húngaro

Mivel azonban a reform kérdéseket vet fel mind a lényeges kivételezés, mind a regionális kivételezés vonatkozásában, a Bizottság először a regionális kivételezés aspektusát vizsgálja meg.

Inglês

However, given that the reform raises issues both of material selectivity and of regional selectivity, the Commission will first examine the regional selectivity aspect.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EU_acquis

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK