Pergunte ao Google

Você procurou por: meg dolgozni (Húngaro - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Húngaro

Inglês

Informações

Húngaro

Kikell még dolgozni a hasznosítási modellt.

Inglês

An exploitation modelstill hasto be defined.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Ki kell még dolgozni a tervezéshez, a végrehajtáshoz és az értékeléshez szükséges jó együttműködésfolyamatát.

Inglês

The reflex of good cooperation has still to be developed for drafting, implementation and evaluation.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Ahhoz, hogy erről komoly vita alakulhasson ki, ezt az ötletet mindenesetre jobban ki kell még dolgozni.

Inglês

If there is to be a serious discussion about this idea, it certainly needs to be fleshed out further.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Ez olyan kérdés, amelyen az elnökség az Európai Tanács következő ülése előtt még dolgozni kíván.

Inglês

This is something that the Presidency intends to work on before the next European Council meeting.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Húngaro

Ezen a területen nyilvánvalóan még dolgozni kell, és a szoros nemzetközi együttműködés, valamint a nehezen kialakuló kölcsönös bizalom továbbra is alapvetően fontos.

Inglês

Clearly this is still work in progress and close international cooperation and hard-earned mutual trust remain essential.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Én hajlandó vagyok elkezdeni beszélni a reform szükségességéről és utána átgondolni, hogy hogyan azonosíthatjuk azokat a területeket, amelyeken még dolgozni szeretnénk.

Inglês

I am willing to start the discussion about the need for reform and then to think about how we can define a number of areas on which we would like to do more work.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Húngaro

Még dolgozni kell annak értékelésén, milyen aktuális hatással járhat az adózás választásának lehetősége az üzleti modellekre, illetve a pénzügyi termékek költségeire a különböző piaci szegmensekben.

Inglês

Additional work will be done to further assess what the actual impact of the option to tax on the business models and cost of financial products will be in various market segments.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

A fenntartható gazdaság érdekében főként az e‑jártasság, valamint az információs és kommunikációs technológiák használatának elő­mozdításán kell még dolgozni, továbbá választ kell találni a jövő internete – például a szoftver mint szolgáltatás vagy a „felhő-számítástechnika” (cloud computing) – jelentette kihívásokra.

Inglês

Notably, further efforts are needed to promote e-skills and the use of ICT for a sustainable economy and to address the challenges of the future internet, such as software-as-a-service and cloud computing.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Még dolgoznunk kell ahhoz, hogy az új technológiákat is kezelni tudjuk és jogbiztonságot tudjunk nyújtani.

Inglês

More work is needed to encompass new technologies and provide certainty.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Sokat kell azonban még dolgoznunk ahhoz, hogy az új technológiákat is kezelni tudjuk és jogbiztonságot tudjunk nyújtani.

Inglês

However, much more work is needed to encompass new technologies and provide certainty.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Sokat kell még dolgoznunk azért, hogy a kutatások tökéletesen koordináltak és célzottak legyenek, és hogy az uniós és tagállami programok közös célok és eredmények mentén folyjanak.

Inglês

We are still a long way from fully coordinated and focussed research, effectively combining EU and Member State programmes around common goals and deliverables.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Sokat kell még dolgozni tehát, és az előadó javasolja, hogy a fentieknek megfelelően a lényeges kérdésekre helyezzük a hangsúlyt. A javasolt megközelítés kiegyensúlyozott, figyelembe veszi a Tanács állásfoglalását, amely a javasolt technikai változtatások révén nyilvánvalóan megerősíti az ellenőrzési rendszert, megtartja azonban a Parlament állásfoglalásának azon elemeit, amelyek biztosítják a rendszer hatékonyságát.

Inglês

There is therefore work to be done and your rapporteur proposes focussing on the substantive issues as described above. The suggested approach is a balanced one, taking on board the Council's position where manifestly the technical changes it proposes strengthen the inspection system but retaining those elements of the Parliament's position which will ensure the system will be effective.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Húngaro

Ami az információmegosztást illeti, én már elmondtam önöknek, hogy az Europol információs rendszere sokkal hatékonyabb lenne, ha a tagállamok nagyobb bizalommal és átlátható módon járulnának hozzá információval. Ezen még dolgoznunk kell. Sőt, az egyik fő problémám az, hogy kialakítsam ezt a bizalmat a tagállamok különféle hírszerző szervezeti között, hogy elmozdulhassunk a hatékonyabb információcsere irányába. Én még nem hallottam semmiféle kívülmaradási záradékról ezen a téren. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé megválaszoltam a kérdéseit.

Inglês

As for information sharing, I have already told you that the Europol information system could be much more effective if the Member States were to contribute information in a more trusting and transparent manner. We will work on this. Indeed, it is one of my chief concerns to build up this trust between the various intelligence bodies in the Member States, so that we move towards more effective exchange of information. I have not heard anything about an opt-out clause in this field. I think I have more or less answered your questions.

Última atualização: 2014-10-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

Ezzel a jelentéssel eloszlattuk azokat az aggodalmakat, amelyek a személyszállítás minőségének romlását várták az árufuvarozásra vonatkozó rögzített elsőbbségi szabályoktól. A jelentésen azonban még dolgoznunk kell, mivel szalagmunkások vagyunk, és ez még csak az első olvasat. A jövőben figyelembe kell vennünk a tagállamok reakcióit is.

Inglês

With this report, we have defused justified concerns about a reduction in the standard of passenger traffic with fixed priority regulations for freight traffic. However, we shall have to do more work on the report, because we are process workers and we are only at first reading. In future we shall have to also take account of how the Member States react.

Última atualização: 2014-05-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

Véleményem szerint még nincs itt az ideje annak, akár a saját képviselőcsoportomat nézve, hogy nagyon konkrét javaslatokkal tudjunk előállni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is menjen ez az egész. Én hajlandó vagyok elkezdeni beszélni a reform szükségességéről és utána átgondolni, hogy hogyan azonosíthatjuk azokat a területeket, amelyeken még dolgozni szeretnénk. Ez az én képviselőcsoportomban is egy nagy megbeszélés tárgya lesz, ugyanúgy, ahogyan a Tanácsban és a Bizottságban is. Próbáljuk meg! Egyetértek a biztossal. Tartson hat hónapig, tizenkét hónapig, vagy két évig, legalább indítsuk el a vitát. Nem vehetjük semmibe azt a tényt, hogy változások vannak a világban, beleértve a globális gazdaságot, és azt sem, hogy e változásokra válaszolva a saját kereskedelmi védelmi rendszerünkön is változtatni kell. Ezt a vita egyik fontos kezdőpontjának tartom, és örömmel tölt el, hogy a biztos úr ilyen őszintén nyilatkozott azokról a problémákról, amelyekkel találkozik.

Inglês

I think that it is too soon, even from my own group, to come up with very concrete proposals about how this should go. I am willing to start the discussion about the need for reform and then to think about how we can define a number of areas on which we would like to do more work. That will take a huge amount of discussion in my group too, just as it will in the Council and the Commission. Let us give it a try. I agree with the Commissioner. Whether it takes six months, twelve months or two years, let us at least get the debate going. We cannot simply ignore the fact that changes are afoot in the world, including in the global economy, and our trade defence system has to be adapted to meet those changes. That seems to me an important starting point for a discussion and I am pleased that the Commissioner has been so candid about the problems that he himself faces.

Última atualização: 2013-09-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

A második a tagállamok eltérő helyzetének figyelembevétele. Nagyon helyesen hangsúlyozta, hogy gazdasági vagy költségvetési helyzet szempontjából nem minden ország evez ugyanabban a csónakban – ha így fogalmazhatok –, de ez nem menti fel őket az alól, hogy valóban összehangoltan tegyenek erőfeszítést. Ez olyan kérdés, amelyen az elnökség az Európai Tanács következő ülése előtt még dolgozni kíván. Meggyőződésem, hogy csak ily módon fogjuk tudni határidőre – és még nem tudom, milyen határidő lesz ez – fellendíteni a növekedést és a foglalkoztatást.

Inglês

The second is taking account of the different situations among Member States. He rightly emphasised that the countries were not all, dare I say it, in the same boat regarding the economic or budgetary situation, but that this does not exempt them for making a really coordinated effort. This is something that the Presidency intends to work on before the next European Council meeting. I am convinced that it is in this way that, eventually – although I do not yet know how long this will be – we will be able to revive growth and employment.

Última atualização: 2012-10-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

Én most magam is hangsúlyozni szeretném a születés előtti alkoholexpozíció súlyos kockázatait, mint a Bizottság listájának egyik kulcsfontosságú célpontját, amelyen még dolgozni kell, és azt is, hogy a Bizottság által javasolt alkohol és egészség fórum foglalkozzon különösen ezzel a kérdéssel.

Inglês

I would now like to emphasise myself the need to add the serious risks of pre-natal alcohol exposure as a key target in the Commission's list to be worked on, and for the health and alcohol forum proposed by the Commission particularly to take up this issue.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

Tehát ez még mindig általános jelenség, így szerintem ezen még dolgoznunk kell.

Inglês

So that is still a common phenomenon and I think we have to work on that.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

A jelentésen azonban még dolgoznunk kell, mivel szalagmunkások vagyunk, és ez még csak az első olvasat.

Inglês

However, we shall have to do more work on the report, because we are process workers and we are only at first reading.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Húngaro

A Bizottság megközelítésében meghatározta a kulcsfontosságú célpontokat – gyermekeink védelme, a nagy ivászatok elleni fellépés, az alkohol okozta indulatok miatti sérülések és elhalálozások csökkentése, a közúti balesetek és az öngyilkosságok számának csökkentése. Kollégáim rendkívül jól mutattak rá az aggályos területekre. Én most magam is hangsúlyozni szeretném a születés előtti alkoholexpozíció súlyos kockázatait, mint a Bizottság listájának egyik kulcsfontosságú célpontját, amelyen még dolgozni kell, és azt is, hogy a Bizottság által javasolt alkohol és egészség fórum foglalkozzon különösen ezzel a kérdéssel. Ennek oka, hogy a terhesség előtti alkoholfogyasztás által okozott kárt nem igazán érti a lakosság.

Inglês

The Commission in its approach identified key targets – protecting our children, combating binge-drinking, reducing injuries and deaths from alcohol rage, road accidents and the whole area of suicide. My colleagues have pointed out the areas of concern extremely well. I would now like to emphasise myself the need to add the serious risks of pre-natal alcohol exposure as a key target in the Commission’s list to be worked on, and for the health and alcohol forum proposed by the Commission particularly to take up this issue. This is because the area of the pre-natal damage done by the consumption of alcohol is one very poorly understood by the public at large.

Última atualização: 2009-12-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_transcript

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK