Você procurou por: geheimhoudingsregels (Holandês - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Dinamarquês

Informações

Holandês

geheimhoudingsregels betreffende europol-informatie

Dinamarquês

fortrolighedsregler

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

geheimhoudingsregels voor het systeem voor snelle waarschuwingen

Dinamarquês

regler om tavshedspligt i forbindelse med det hurtige varslingssystem

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

welke geheimhoudingsregels zullen er binnen europol gelden?

Dinamarquês

hvorledes vil reglerne for tavshedspligt i europol blive udformet?

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

iii - de geheimhoudingsregels en de moeilijkheden bij de uitvoering daarvan

Dinamarquês

iii - fortrolighedsreglerne og problemerne i forbindelse med deres gennemførelse

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

bezoekende ambtenaren zijn gebonden door dezelfde geheimhoudingsregels als nationale ambtenaren.

Dinamarquês

de besøgende embedsmænd er underlagt samme regler for tavshedspligt som de nationale embedsmænd.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

zal overheidspersoneel in de lidstaten zich aan de geheimhoudingsregels van europol moeten houden?

Dinamarquês

vil statsansatte i medlemsstaterne büve omfattet af europol's regler om tavshedspligt?

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

in de praktijk volgt het ujs voor de vrijwillige en de verplichte enquêtes dezelfde geheimhoudingsregels.

Dinamarquês

det er derfor, motiveringen for anmodningen om fortrolighed granskes med kritiske øjne.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

eenieder die werkt met of bij een bevoegde instantie van een lidstaat is gebonden aan strikte geheimhoudingsregels.

Dinamarquês

alle personer, der skal arbejde med eller inden for en kompetent myndighed i en medlemsstat, er bundet af strenge fortrolighedsregler.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

het is dan ook niet uitgesloten dat overheidsambtenaren van de lidstaten zich aan de geheimhoudingsregels van europol moeten houden.

Dinamarquês

medlemsstaternes embedsmænd kan således også buve pålagt tavshedspligt.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

de autoriteit legt in haar huishoudelijk reglement de praktische regelingen voor de uitvoering van de in de leden 1 en 2 vermelde geheimhoudingsregels vast.

Dinamarquês

myndigheden fastsætter i sin forretningsorden de konkrete procedurer for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling af oplysninger.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

na een beschrijving van de moeilijkheden die statistici bij het toepassen van de geheimhoudingsregels ontmoeten, zullen wij ten slotte stilstaan bij de recente ontwikkeling.

Dinamarquês

vi mentr "τ:' r, at ùo · .' i.-.u.lti statistiske kontorer og eurostat sammen burde bestræbe si > ; for η harmonisering inden for to hovedområder: dels en harmonisering af du af : ­Π ems landene anvendte metoder, del" in ophævelse af fortroligheder; mellem .^ .isrsslandtìne og eurostat.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

danmarks statistik past dezelfde geheimhoudingsregels toe voor gegevens die op vrijwillige basis en door overheidsadministraties worden verstrekt, als voor ge gevens ontleend aan verplichte enquêtes.

Dinamarquês

danmarks statistik anvender samme fortrolighedsregler for data, der kommer fra frivillige eller administrative kilder, som for date., der kommer fra obligatoriske undersøgelser.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

daar de laatste ondernemingen meestal gering in aantal zijn, blijkt voor bepaalde rubrieken het aantal betrokken ondernemingen zo klein te zijn dat de geheimhoudingsregels worden geschonden.

Dinamarquês

medlemsstaterne burde gå med til, at eurostat kan offentliggøre data for fællesskabet

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

dan moet men de geheimhoudingsregels niet alleen toepassen op alle ondernemingen in de bedrijfstak, maar ook op de groep die bij de werkgeversorganisaties, en op de groep die rechtstreeks bij de overheid aangifte doet.

Dinamarquês

det ville være ønskeligt, om man kunne gå endnu videre end denne "tillempede" regel for at nå frem til, at der ikke eksisterede sta­tistisk fortrolighed mellem de nationale statistiske kontorer i for­bindelse med offentliggørelse af fællesskabsdata.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

daartegenover heeft het insee zich verbonden voor de ver spreiding van de statistische gegevens die uit deze formulieren worden verkregen, dezelfde geheimhoudingsregels in acht te nemen, als die welke gelden voor de statistische enquêtes.

Dinamarquês

"1) de individuelle (l) oplysninger om personer eller forhold, indsamlet inden for rammerne af den føderale statistiske virksomhed, skal, medmindre andet er bestemt, behandles fortroligt af de personer, som indsamler oplys ningerne .

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

wanneer een statistische afdeling enquêtes op basis van vrijwilligheid uitvoert, past zij soortgelijke en minstens zo strenge geheimhoudingsregels toe als voor verplichte enquêtes, hoewel de wet de geheimhouding van statistische gegevens slecl slechts bij verplichte enquêtes waarborgt.

Dinamarquês

når et statistisk kontor foretager ikke-obligatoriske undersøgelser, an vender det stort set samme regler eller mindst lige så strenge regler for fortrolighed som i obligatoriske undersøgelser, selv om loven kun garanterer statistisk fortrolighed for de obligatoriske undersøgelsers vedkommende.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

7. het personeel dat in de opvangcentra werkt, moet een passende opleiding hebben. voor deze personeelsleden gelden de in het nationale recht bepaalde geheimhoudingsregels in verband met de informatie waarvan zij uit hoofde van hun werk kennis nemen.

Dinamarquês

personalet i indkvarteringscentrene skal have en passende uddannelse og være bundet af de i national ret fastsatte regler om tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de får kendskab til under deres arbejde.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

in vele landen heeft de overheid vaak getracht om binnen een kader van geheimhoudingsregels te wer ken die bestemd waren om de openbare belangen te beschermen (zoals defensie, buitenlandse zaken enz.).

Dinamarquês

tidligere var de offentlige myndigheder i flere lande i deres arbejde tilbøjelige til at basere sig på fortrolighedslove, som var udformet ud fra ønsket om at beskytte overordnede samfundsinteresser (dvs. for svar, udenrigsanliggender osv.).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

overwegende dat het mogelijk gebruik van statistische gegevens voor de uitvoering van de overeenkomstig artikel 105 van het verdrag door het escb te verrichten taken weliswaar de totale rapportage-last vermindert, maar inhoudt dat de geheimhoudingsregeling van deze verordening in bepaalde opzichten moet afwijken van de algemene communautaire en internationale beginselen inzake het statistisch geheim en met name van de bepalingen inzake het statistisch geheim van verordening( eg) nr. 322/97 van de raad van 27 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek( 2);

Dinamarquês

den eventuelle brug af statistisk information under udførelsen af de opgaver, escb skal udføre i overensstemmelse med traktatens artikel 105, mindsker den samlede rapporteringsbyrde, men indebærer samtidig, at de forskrifter om tavshedspligt, som er fastlagt i denne forordning, til en vis grad skal være anderledes end de generelle fællesskabs- og internationale principper om statistisk tavshedspligt, især bestemmelserne om statistisk fortrolighed i rådets forordning( ef) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om efstatistikker( 1);

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
7,498,426,115 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK