Você procurou por: harnasgordels (Holandês - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Eslovaco

Informações

Holandês

voorschriften voor de eeg-goedkeuring van harnasgordels voor bijzondere typen voertuigen te geven,

Eslovaco

zaradením požiadaviek na typové schválenie "upínacích pásov" pre špeciálne typy vozidiel,

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

-voorschriften voor de eeg-goedkeuring van harnasgordels voor bijzondere typen voertuigen te geven,

Eslovaco

-zaradením požiadaviek na typové schválenie bezpečnostných pásov s predpínacími zariadeniami,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

bij veiligheidsgordels of bevestigingssystemen voor de zijzitplaatsen vóór moet de sluiting op dezelfde wijze tevens kunnen worden vergrendeld, tenzij het harnasgordels betreft.''.

Eslovaco

"v prípade bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov pre predné vonkajšie miesta na sedenie, okrem upínacích pásov, má byť pracka taktiež schopná zablokovania rovnakým spôsobom."

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

cen -en 12277:1998 bergklimmersuitrusting — harnasgordels — veiligheidseisen en beproevingsmethoden -6.11.1998 -— --

Eslovaco

cen -en 12277:1998 horolezecké vybavenie. postroje. bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy -6.11.1998 -— --

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

in het geval van harnasgordels wordt de sluiting aan de proefapparatuur bevestigd door middel van de banden die verbonden zijn aan de sluiting en de sluitlip of de twee sluitlippen met een bij benadering symmetrische ligging ten opzichte van het geometrische middelpunt van de sluiting.''

Eslovaco

"v prípade upínacích pásov sa pracka pripojí k testovaciemu prístroju popruhmi, ktoré sú pripojené k pracke a k západke alebo dvom západkám, umiestneným približne symetricky ku geometrickému stredu pracky".

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

het kind op eenvoudige en snelle wijze kan worden aangebracht en verwijderd; in het geval van een kinderbeveiligingssysteem waarin het kind wordt vastgehouden door middel van een harnasgordel of een y-vormige gordel zonder oprolmechanisme moet elke schouder- of heupriem ten opzichte van de andere kunnen bewegen tijdens de in punt 7.2.1.4 beschreven procedure.

Eslovaco

sa dieťa dalo ľahko a rýchlo uložiť a vybrať, ak ide o zadržiavací systém pre deti, v ktorom je dieťa zadržiavané postrojovým pásom alebo pásom v tvare y bez použitia navíjača, musí byť každý ramenný a brušný pás schopný vzájomného relatívneho pohybu pri pohybe popísanom v bode 7.2.1.4.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

een verbinding tussen de schouderriemen van een harnasgordel door middel van een clip wordt geacht niet in overeenstemming te zijn met het voorschrift van een enkele handeling als bedoeld in punt 7.2.1.4.

Eslovaco

sponové spojenie medzi ramennými popruhmi a postrojovým pásom sa nepovažuje za spojenie, ktoré spĺňa požiadavky na jednoduchú manipuláciu uvedené v bode 7.2.1.4 vyššie.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

indien de lengte van de gordel van de referentielijn tot het vrije uiteinde van de gordel onvoldoende is voor de hierboven beschreven beweging, moet de beweging van 150 mm door de verstelinrichting worden verkregen uitgaande van de volledig uitgetrokken stand van de harnasgordel.

Eslovaco

ak dĺžka popruhu od referenčnej čiary smerom k voľnému koncu popruhu nestačí na vykonanie vyššie popísaného pohybu, vykoná sa pohyb v dĺžke 150 mm cez nastavovacie zariadenie z polohy úplne rozvinutého popruhu.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

wanneer het de sluiting van een harnasgordel betreft, mag deze proef worden uitgevoerd zonder dat alle sluitlippen worden ingebracht.''.

Eslovaco

"v prípade praciek upínacích pásov sa tento test môže vykonať bez toho, aby boli všetky západky v činnosti".

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

wanneer het de sluiting van een harnasgordel betreft, wordt aan deze voorwaarde geacht te zijn voldaan, indien de oppervlakte van het contactvlak van de sluiting en het lichaam van de gebruiker tussen de 20 en 40 cm$ ligt.''.

Eslovaco

v prípade praciek upínacích pásov, požiadavka na šírku sa považuje za splnenú, ak dotyková oblasť pracky s telom užívateľa má plochu medzi 20 a 40 cm2".

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

2.8.6. "harnasgordel": een gordel bestaande uit een heupgordel, schouderriemen en eventueel een kruisriem;

Eslovaco

2.8.6.%quot%postrojový pás%quot% predstavuje súbor pásov skladajúci sa z brušného pásu, ramenných pásov a tam, kde je použitý, aj z rozkrokového popruhu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

2.10.2. "direct op het kinderbeveiligingssysteem gemonteerde verstelinrichting": een verstelinrichting voor een integrale harnasgordel die direct op het beveiligingssysteem voor kinderen wordt gemonteerd, in tegenstelling tot verstelinrichtingen die in de te verstellen riemen zijn opgenomen;

Eslovaco

2.10.2.%quot%nastavovacie zariadenie namontované priamo na detský zadržiavací systém%quot% predstavuje nastavovacie zariadenie pre zabudované ochranné pásy, ktoré je namontované priamo na detský zadržiavací systém a nie je priamo podopierané popruhom, ktorý má nastavovať.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

6.2.1.5. om te voorkomen dat het kind ten gevolge van een botsing of bewegingen onder de gordel door glijdt ("submarining"), is op alle naar voren gerichte kinderbeveiligingssystemen van groep i met een harnasgordel een kruisriem verplicht. met de kruisriem op zijn plaats en, voorzover verstelbaar, in de langste stand, mag de heupriem bij de dummy's van 9 kg en 15 kg nooit hoger dan het bekken kunnen liggen.

Eslovaco

6.2.1.5. aby sa zabránilo vyšmyknutiu dieťaťa v dôsledku nárazu alebo neposednosti, vyžaduje sa opatriť všetky zadržiavacie systémy skupiny i nasmerované dopredu, ktoré obsahujú systém bezpečnostných pásov, rozkrokovým pásom. pri pripevnenom rozkrokovom páse v jeho najdlhšej polohe (ak ide o nastavovateľný popruh) nesmie byť možné nastaviť brušný pás tak, aby voľne prevísal cez panvu figuríny s hmotnosťou 9 alebo 15 kg.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

8.1.3.7.6. indien het kinderbeveiligingssysteem geschikt is voor twee of meer massagroepen, moeten de tests worden uitgevoerd met de lichtste en de zwaarste testpop die hierboven voor de desbetreffende groepen zijn gespecificeerd. indien de configuratie van de inrichting voor de ene massagroep evenwel sterkt afwijkt van die voor de andere, bijvoorbeeld wanneer de configuratie of de lengte van de harnasgordel moet worden aangepast, kan de met de uitvoering van de tests belaste instantie, indien zij dit nodig acht, een extra test doen met een testpop met een tussenliggende massa.

Eslovaco

8.1.3.7.5. zariadenie skupiny iii: pre skúšky sa použije figurína s hmotnosťou 22 kg a figurína s hmotnosťou 32 kg v tomto poradí.8.1.3.7.6. ak je zadržiavacie zariadenie pre deti vhodné pre dve alebo viac hmotnostných skupín, vykonajú sa skúšky pri použití najľahšej a najťažšej figuríny, ako sú uvedené vyššie, a to pre všetky dané skupiny. ak sa však konfigurácia zariadenia niektorej skupiny oproti najbližšej skupine značne líši, napríklad ak sa zmení usporiadanie postroja alebo dĺžky postroja, a ak je to vhodné, môže laboratórium vykonávajúce skúšky pridať skúšku s figurínou so strednou hmotnosťou.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

de gordel moet over een totale afstand van niet minder dan 150 mm per cyclus door de verstelinrichting worden getrokken. deze beweging moet zodanig zijn dat minstens 100 mm gordel van de referentielijn in de richting van het vrije uiteinde van de gordel en ongeveer 50 mm gordel van de referentielijn in de richting van de geïntegreerde harnasgordel, door de verstelinrichting worden getrokken.

Eslovaco

cez nastavovacie zariadenie sa musí namotať aspoň 150 mm popruhu. toto prevlečenie musí byť také, aby cez nastavovacie zariadenie prešlo aspoň 100 mm popruhu na strane, kde je vyznačená referenčná čiara smerom k voľnému koncu popruhu a aby sa aj zvyšok úseku (približne 50 mm) na strane referenčnej čiary, na ktorej je zabudovaná časť postroja, pohyboval cez nastavovacie zariadenie.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

cen -en 1466:2004 artikelen voor zuigelingen en peuters — reiswiegen en standaards — veiligheidseisen en beproevingsmethoden -cen -en 1651:1999 uitrusting voor schermvliegen — harnasgordels — veiligheidseisen en sterktebeproeving -

Eslovaco

cen -en 1400-3:2002 výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Časť 3: chemické požiadavky a skúšky -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

bevestig het verstelbare deel van de geïntegreerde harnasgordel aan trekinrichting a.

Eslovaco

pripojte upínaciu časť nastavovača k ťažnému zariadeniu a.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

deze beweging moet zodanig zijn dat minstens 100 mm gordel van de referentielijn in de richting van het vrije uiteinde van de gordel en ongeveer 50 mm gordel van de referentielijn in de richting van de geïntegreerde harnasgordel, door de verstelinrichting worden getrokken.

Eslovaco

toto prevlečenie musí byť také, aby cez nastavovacie zariadenie prešlo aspoň 100 mm popruhu na strane, kde je vyznačená referenčná čiara smerom k voľnému koncu popruhu a aby sa aj zvyšok úseku (približne 50 mm) na strane referenčnej čiary, na ktorej je zabudovaná časť postroja, pohyboval cez nastavovacie zariadenie.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

indien de configuratie van de inrichting voor de ene massagroep evenwel sterkt afwijkt van die voor de andere, bijvoorbeeld wanneer de configuratie of de lengte van de harnasgordel moet worden aangepast, kan de met de uitvoering van de tests belaste instantie, indien zij dit nodig acht, een extra test doen met een testpop met een tussenliggende massa.

Eslovaco

ak sa však konfigurácia zariadenia niektorej skupiny oproti najbližšej skupine značne líši, napríklad ak sa zmení usporiadanie postroja alebo dĺžky postroja, a ak je to vhodné, môže laboratórium vykonávajúce skúšky pridať skúšku s figurínou so strednou hmotnosťou.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

om te voorkomen dat het kind ten gevolge van een botsing of bewegingen onder de gordel door glijdt („submarining”), is op alle naar voren gerichte kinderbeveiligingssystemen van groep i met een harnasgordel een kruisriem verplicht.

Eslovaco

aby sa zabránilo vyšmyknutiu dieťaťa v dôsledku nárazu alebo neposednosti, vyžaduje sa opatriť všetky zadržiavacie systémy skupiny i nasmerované dopredu, ktoré obsahujú systém bezpečnostných pásov, rozkrokovým pásom.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK