Você procurou por: sluitend uitgedrukte wil (Holandês - Francês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Francês

Informações

Holandês

de vrederechter kan om ernstige redenen, gemotiveerd afwijken van de in het eerste lid, uitgedrukte wil.

Francês

le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l'alinéa 1er.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

de vrederechter kan om ernstige redenen, gemotiveerd afwijken van de in het eerste lid, uitgedrukte wil.

Francês

le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l'alinéa 1er.

Última atualização: 2012-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

bij iedere belangrijke beslissing zullen wij dus de tijdens de europese raad van brussel uitgedrukte wil een concre­te inhoud moeten geven.

Francês

nous attendons de nos partenaires des mesures équivalentes et des propositions concrètes.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

wij hopen dat de regeringen van de lidstaten deze keer hun plichten zullen nakomen en de tenuitvoerlegging van de in het ontwerpverslaganastassopoulos uitgedrukte wil geen stokken in de wielen zullen steken.

Francês

des listes fermées sont antidémocratiques et nuisent à la culture civique.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

gezien de omvang en de ernst van de door de waarnemers geconstateerde onregelmatigheden valt ernstig te betwijfelen of de resultaten een volledige afspiegeling zijn van de vrijelijk uitgedrukte wil van de belarussische kiezers.

Francês

auvu de l’ampleur et de la gravité des irrégularités relevées par les observateurs,il est permis de doutersérieusement que les résultats reflètent fidèlement lavolonté de l’électorat bélarussien.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

gezien de omvang en de ernst van de door de waarnemers geconstateerde onregelmatigheden valt ernstig te betwijfelen of de resultaten een volledige afspiegeling zijn van de vrijelijk uitgedrukte wil van de belarussische kiezers.

Francês

au vu de l'ampleur et de la gravité des irrégularités relevées par les observateurs, il est permis de douter sérieusement que les résultats reflètent fidèlement la volonté de l'électorat bélarussien.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

1. verzoekt de regeringen van de lidstaten dringend hun in de plechtige verklaring van stuttgart van 1983 en in de preambule van de europese akte van 1986 uitgedrukte wil om het gehele patroon van betrekkingen tussen de lidstaten van de gemeenschap

Francês

1. demande aux gouvernements des etats membres de la communauté de traduire, conformément à la proposition franco-allemande, dans une décision contraignante la

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

overwegende dat deze maatregel volledig beantwoordt aan de in het "s.d.e.r." uitgedrukte wil om een gebied voor transregionale samenwerking met brussel te structureren;

Francês

considérant que cette mesure s'inscrit pleinement dans la volonté exprimée par le sder de structurer l'aire de coopération transrégionale avec bruxelles;

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

overwegende dat deze maatregel volledig beantwoordt aan de in het "s.d.e.r." uitgedrukte wil om een gebied voor transregionale samenwerking met brussel te structureren;

Francês

considérant que cette mesure s'inscrit pleinement dans la volonté exprimée par le sder de structurer l'aire de coopération transrégionale avec bruxelles;

Última atualização: 2012-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

wanneer, zoals te dezen, de wijziging niet voortvloeit uit een duidelijk uitgedrukte wil van de wetgever maar uit de combinatie van vroegere regels en nieuwe regels die niet tot doel hadden de taalregeling van de beroepen te wijzigen maar die indirect een dergelijke wijziging teweegbrengen, dient te worden nagegaan of die wijziging geen onevenredige gevolgen heeft.

Francês

lorsque la modification découle, comme c'est le cas en l'espèce, non d'une volonté clairement exprimée du législateur mais de la combinaison de règles anciennes et de règles nouvelles qui n'avaient pas pour objet de modifier le régime linguistique des recours mais qui entraînent indirectement une telle modification, il convient d'examiner si celle-ci n'a pas des effets disproportionnés.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

wanneer, zoals te dezen, de wijziging niet voortvloeit uit een duidelijk uitgedrukte wil van de wetgever maar uit de combinatie van vroegere regels en nieuwe regels die niet tot doel hadden de taalregeling van de beroepen te wijzigen maar die indirect een dergelijke wijziging teweegbrengen, dient te worden nagegaan of die wijziging geen onevenredige gevolgen heeft.

Francês

lorsque la modification découle, comme c'est le cas en l'espèce, non d'une volonté clairement exprimée du législateur mais de la combinaison de règles anciennes et de règles nouvelles qui n'avaient pas pour objet de modifier le régime linguistique des recours mais qui entraînent indirectement une telle modification, il convient d'examiner si celle-ci n'a pas des effets disproportionnés.

Última atualização: 2012-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

het economisch en sociaal comité richt een dringende oproep tot de staatshoofden en regeringsleiders om rekening te houden met de door alle sociaaleconomische kringen uitgedrukte wil, de vervaldatum van 1992 die voor de toekomst van 320 miljoen europese burgers van zo'n groot belang is, niet door nieuwe vertraging in gevaar te brengen.

Francês

le_ comité économique et social lance un appel pressant aux chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils tiennent compte de la volonté exprimée par l'ensemble des milieux économiques et sociaux de ne pas compromettre par un nouveau retard l'échéance de 1992, qui est capitale pour l'avenir des 320 millions de citoyens européens.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

met haar vierde middel verwijt de commissie het gerecht dat het blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, waar het oordeelde dat aan de voorwaarden voor het bestaan van wilsovereenstemming niet is voldaan, omdat de uitgedrukte wil van de groothandelaren (om enkel voor de nationale markt geneesmiddelen te bestellen) niet overeenstemde met hun werkelijke wil (om ook voor de uitvoer geneesmiddelen te bestellen).

Francês

par son quatrième moyen, la commission reproche au tribunal d'avoir commis une erreur de droit en estimant que les conditions d'une concordance de volontés ne sont pas réunies du fait que la volonté déclarée des grossistes (commander des médicaments uniquement pour les besoins du marché national) ne correspondait pas à leur volonté réelle (commander des médicaments également pour l'exportation).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

overwegende dat de regels met betrekking tot de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de kabinetten van de ministers die lid zijn van de regering van de franse gemeenschap gewijzigd moeten worden gelet op de milieuvriendelijke evolutie van de motoren en de aanpassing van de aankoopprijzen van de voertuigen, maar ook gelet op de herhaaldelijk uitgedrukte wil van de regering om haar werkingsregels te harmoniseren door inzonderheid gespecialiseerde cellen op te richten die onder haar bevoegdheid zouden worden geplaatst en gericht zouden zijn op de uitoefening van specifieke opdrachten, en dit zodra het besluit van 26 juli 2004 betreffende de kabinetten van de ministers van de regering van de franse gemeenschap aangenomen is;

Francês

considérant qu'il s'impose de modifier les règles relatives à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux cabinets des ministres membres du gouvernement de la communauté française tant au vu de l'évolution environnementale des moteurs et de l'adaptation des prix d'acquisition des véhicules, qu'au vu de la volonté, déjà maintes fois affirmée du gouvernement, d'harmoniser ses règles de fonctionnement en créant notamment, dès l'adoption de l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif aux cabinets des ministres de la communauté française, des cellules spécialisées placées sous son autorité et centrées sur l'accomplissement de missions spécifiques;

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

zonder dat noodzakelijkerwijze een precieze vergelijking moet worden gemaakt tussen het begrip provocatie, afgeleid uit de rechtspraak van het hof van cassatie, en de in artikel 47quater eraan gegeven betekenis, moet worden opgemerkt dat een verschil in behandeling van vervolgde personen, wat betreft het begrip politionele provocatie en de gevolgen die daaruit door de feitenrechter moeten worden afgeleid, naargelang ten aanzien van hen al dan niet de wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden is toegepast, onverantwoord zou zijn in het licht van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, en bovendien strijdig zou zijn met de duidelijk uitgedrukte wil van de wetgever.

Francês

sans qu'il soit nécessaire de procéder à une comparaison précise de la notion de provocation déduite de la jurisprudence de la cour de cassation et de celle donnée par l'article 47quater, il faut relever qu'une différence de traitement entre personnes poursuivies, quant à la notion de provocation policière et quant aux conséquences qui doivent en être tirées par le juge du fond, selon qu'il a été fait application à leur égard de la loi concernant les méthodes particulières de recherche ou non, serait injustifiable, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, et serait en outre contraire à la volonté clairement exprimée par le législateur.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

overwegende dat de regels met betrekking tot de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de kabinetten van de ministers die lid zijn van de regering van de franse gemeenschap gewijzigd moeten worden gelet op de milieuvriendelijke evolutie van de motoren en de aanpassing van de aankoopprijzen van de voertuigen, maar ook gelet op de herhaaldelijk uitgedrukte wil van de regering om haar werkingsregels te harmoniseren door inzonderheid gespecialiseerde cellen op te richten die onder haar bevoegdheid zouden worden geplaatst en gericht zouden zijn op de uitoefening van specifieke opdrachten, en dit zodra het besluit van 26 juli 2004 betreffende de kabinetten van de ministers van de regering van de franse gemeenschap aangenomen is;

Francês

considérant qu'il s'impose de modifier les règles relatives à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux cabinets des ministres membres du gouvernement de la communauté française tant au vu de l'évolution environnementale des moteurs et de l'adaptation des prix d'acquisition des véhicules, qu'au vu de la volonté, déjà maintes fois affirmée du gouvernement, d'harmoniser ses règles de fonctionnement en créant notamment, dès l'adoption de l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif aux cabinets des ministres de la communauté française, des cellules spécialisées placées sous son autorité et centrées sur l'accomplissement de missions spécifiques;

Última atualização: 2012-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

zonder dat noodzakelijkerwijze een precieze vergelijking moet worden gemaakt tussen het begrip provocatie, afgeleid uit de rechtspraak van het hof van cassatie, en de in artikel 47quater eraan gegeven betekenis, moet worden opgemerkt dat een verschil in behandeling van vervolgde personen, wat betreft het begrip politionele provocatie en de gevolgen die daaruit door de feitenrechter moeten worden afgeleid, naargelang ten aanzien van hen al dan niet de wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden is toegepast, onverantwoord zou zijn in het licht van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, en bovendien strijdig zou zijn met de duidelijk uitgedrukte wil van de wetgever.

Francês

sans qu'il soit nécessaire de procéder à une comparaison précise de la notion de provocation déduite de la jurisprudence de la cour de cassation et de celle donnée par l'article 47quater, il faut relever qu'une différence de traitement entre personnes poursuivies, quant à la notion de provocation policière et quant aux conséquences qui doivent en être tirées par le juge du fond, selon qu'il a été fait application à leur égard de la loi concernant les méthodes particulières de recherche ou non, serait injustifiable, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, et serait en outre contraire à la volonté clairement exprimée par le législateur.

Última atualização: 2012-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

zoals in de voorlopige bevindingen van de internationale verkiezingswaarnemingsmissie van het bureau voor democratische instellingen en mensenrechten( odihr) van de ovse uiteen wordt gezet, valt het, gezien de omvang en de ernst van de onregelmatigheden tijdens de verkiezingsperiode en op de verkiezingsdag zelf, ernstig te betwijfelen of de resultaten een volledige afspiegeling zijn van de vrijelijk uitgedrukte wil van de wit-russische kiezers.

Francês

comme l’ indiquent les conclusions préliminaires de la mission internationale d’ observation électorale du bureau des institutions démocratiques et des droits de l’ homme de l’ osce, l’ ampleur et la gravité des irrégularités observées lors de la période électorale et le jour même des élections suscitent de sérieux doutes quant à savoir si les résultats des élections reflètent tout à fait la volonté de l’ électorat bélarussien.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

zoals in de voorlopige bevindingen van de internationale verkiezingswaarnemingsmissie van het bureau voor democratische instellingen en mensenrechten( odihr) van de ovse uiteen wordt gezet, valt het, gezien de omvang en de ernst van de onregelmatigheden tijdens de verkiezingsperiode en op de verkiezingsdag zelf, ernstig te betwijfelen of de resultaten een volledige afspiegeling zijn van de vrijelijk uitgedrukte wil van de wit-russische kiezers.

Francês

comme l’ indiquent les conclusions préliminaires de la mission internationale d’ observation électorale du bureau des institutions démocratiques et des droits de l’ homme de l’ osce, l’ ampleur et la gravité des irrégularités observées lors de la période électorale et le jour même des élections suscitent de sérieux doutes quant à savoir si les résultats des élections reflètent tout à fait la volonté de l’ électorat bélarussien.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK