Pergunte ao Google

Você procurou por: garantievergoedingen (Holandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Inglês

Informações

Holandês

Rentesubsidies en subsidies voor garantievergoedingen

Inglês

Interest rate rebates and guarantee fee subsidies

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Financieringsinstrumenten mogen worden gecombineerd met subsidies, rentesubsidies of subsidies voor garantievergoedingen.

Inglês

Financial instruments may be combined with grants, interest rate subsidies and guarantee fee subsidies.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op rentesubsidies en subsidies voor garantievergoedingen.

Inglês

Paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply to interest rate rebates and guarantee fee subsidies.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Ondersteuning op grond van de financiële instrumenten: rentesubsidies, subsidies voor garantievergoedingen, technische ondersteuning of vergelijkbaar

Inglês

Support through financial instruments: interest rate subsidy, guarantee fee subsidy, technical support or equivalent

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

debetrente, behalve met betrekking tot subsidies verleend in de vorm van een rentesubsidie of een subsidie voor garantievergoedingen;

Inglês

interest on debt, except in relation to grants given in the form of an interest rate subsidy or guarantee fee subsidy;

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Op dergelijke rentesubsidies en subsidies voor garantievergoedingen zijn de bepalingen van deze titel van toepassing, met uitzondering van de volgende:

Inglês

Such rebates and subsidies shall be subject to the provisions of this Title, with the exception of the following:

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De bewering dat de garantievergoedingen de bedrijfskosten van de regeling en de garantieclaims dekken, moet worden gezien als een positief aspect.

Inglês

The claim that the guarantee fees cover the operating costs of the scheme and the guarantee claims must be viewed as a positive aspect.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Indien rentesubsidies of subsidies voor garantievergoedingen niet in één maatregel worden gecombineerd met financieringsinstrumenten, kunnen deze overeenkomstig titel VI of titel VIII worden verstrekt.

Inglês

Where interest rate rebates and guarantee fee subsidies are not combined in a single measure with financial instruments they may be provided in accordance with Title VI or Title VIII.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

personen of entiteiten die rentesubsidies en garantievergoedingen aanvragen wanneer die subsidies en vergoedingen tot doel hebben de financiële draagkracht van een begunstigde te versterken of een inkomen te genereren.

Inglês

persons or entities applying for interest rate rebates and guarantee fee subsidies where the objective of those rebates and subsidies is to reinforce the financial capacity of a beneficiary or to generate an income.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Rentesubsidies en subsidies voor garantievergoedingen worden behandeld als subsidies, op voorwaarde dat zij niet in één maatregel worden gecombineerd met financieringsinstrumenten als bedoeld in titel VIII van deel 1.

Inglês

Interest rate rebates and guarantee fee subsidies shall be treated as grants, provided that they are not combined in a single measure with financial instruments as referred to in Title VIII of Part One.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de invoering van een systeem om de jaartranches van de rentesubsidies en de subsidies voor garantievergoedingen te kapitaliseren.

Inglês

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 142 concerning the establishment of a system of capitalisation of annual instalments for interest rate subsidies and guarantee fee subsidies.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 149 gedelegeerde handelingen vast te stellen die specifieke voorschriften bevatten met betrekking tot de invoering van een systeem voor de kapitalisatie van de jaartranches van de rentesubsidies en de subsidies voor garantievergoedingen die worden bedoeld in punt c) van de eerste alinea.

Inglês

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 149 laying down the specific rules concerning the establishment of a system of capitalisation of annual instalments for interest rate subsidies and guarantee fee subsidies referred to in point (c) of the first subparagraph.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De garantievergoeding vindt naar onze inschatting plaats door reparatie of vervanging van defecte onderdelen.

Inglês

The warranty will be met by repair or replacement of defective parts at our own discretion.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Daarvoor krijgen zij een garantievergoeding en in sommige gevallen delen zij in de winst.

Inglês

In return they earn a guarantee fee and in some circumstances may share in any profits.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde handelingen vast te stellen die voorschriften bevatten voor de ex-antebeoordeling van financieringsinstrumenten, alsmede voorschriften voor de combinatie van steun die in de vorm van subsidies, rentesubsidies, subsidies voor garantievergoedingen en financieringsinstrumenten aan eindontvangers wordt verleend, aanvullende specifieke voorschriften voor de subsidiabiliteit van uitgaven en voorschriften voor de soorten activiteiten die niet voor ondersteuning door financieringsinstrumenten in aanmerking komen.

Inglês

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 142 laying down detailed rules concerning the ex ante assessment of financial instruments, the combination of support provided to final recipients through grants, interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and financial instruments, additional specific rules on eligibility of expenditure and rules specifying the types of activities which shall not be supported through financial instruments.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Onverminderd artikel 43 bis, worden kapitaalmiddelen die aan financieringsinstrumenten worden terugbetaald uit investeringen of doordat middelen vrijkomen die voor garantiecontracten zijn vastgelegd, met inbegrip van terugbetaald kapitaal, voordelen en andere inkomsten en opbrengsten, zoals rente, garantievergoedingen, dividenden, kapitaalwinsten of andere door investeringen gegenereerde inkomsten, en die toe te schrijven zijn aan de steun uit de ESI-fondsen, hergebruikt voor de volgende doeleinden, tot het noodzakelijke maximumbedrag en in de volgorde die bij de desbetreffende financieringsovereenkomsten is overeengekomen:

Inglês

Without prejudice to Article 43a, resources paid back to financial instruments from investments or from the release of resources committed for guarantee contracts, including capital repayments and gains and other earnings or yields, such as interest, guarantee fees, dividends, capital gains or any other income generated by investments, which are attributable to the support from the ESI Funds, shall be re-used for the following purposes, up to the amounts necessary and in the order agreed in the relevant funding agreements:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Steun uit de ESI-fondsen voor financieringsinstrumenten die in eindontvangers wordt geïnvesteerd en voordelen en andere inkomsten of opbrengsten, zoals rente, garantievergoedingen, dividenden, kapitaalwinsten of andere door die investeringen gegenereerde inkomsten, en die toe te schrijven zijn aan de steun uit de ESI-fondsen, mogen worden gebruikt voor een gedifferentieerde behandeling van private investeerders, alsmede van de EIB bij het gebruik van de EU-garantie overeenkomstig Verordening (EU) 2015/1017.

Inglês

Support from the ESI Funds to financial instruments invested in final recipients and gains and other earnings or yields, such as interest, guarantee fees, dividends, capital gains or any other income generated by those investments, which are attributable to the support from the ESI Funds, may be used for differentiated treatment of private investors, as well as the EIB when using the EU guarantee pursuant to Regulation (EU) 2015/1017.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Voordelen en andere verdiensten of opbrengsten, waaronder rente, garantievergoedingen, dividenden, kapitaalwinsten of andere door investeringen gegenereerde inkomsten, die aan de steun uit de GSK-fondsen aan het financieringsinstrument kunnen worden toegeschreven, worden voor de volgende doeleinden gebruikt, in voorkomend geval tot de benodigde bedragen:

Inglês

Gains and other earnings or yields, including interest, guarantee fees, dividends, capital gains or any other income receipts generated by investments, attributable to the support from the CSF Funds to the financial instrument, shall be used for the following purposes, where applicable, up to the amounts necessary:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wat betreft de vrijstelling die het HFF geniet van het betalen van een garantievergoeding krachtens wet nr. 121/1997 betreffende overheidsgaranties, is de voorlopige beoordeling van de Autoriteit dat zij nieuwe steun vormt en dat de maatregel apart behandeld wordt; zie besluit van de Autoriteit 406/08/COL van 27 juni 2008.

Inglês

As regards the exemption the HFF enjoys from paying a guarantee fee pursuant to Act No 121/1997 on State Guarantees, the Authority’s preliminary assessment is that it constitutes new aid and that measure is being dealt with separately (cf. the Authority’s Decision No 406/08/COL of 27 June 2008).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Daarnaast werd in de kaderovereenkomst een garantievergoeding van […] % per jaar van het niet opgeëiste maximumbedrag overeengekomen.

Inglês

In addition, the final agreement fixed a fee to be paid for the guarantee for the first four years at […] % per year of the amount of the guarantee which has not been used.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK