Você procurou por: marktprikkel (Holandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Inglês

Informações

Holandês

dg mededinging moet geraadpleegd worden over het voorstel om overheidsopdrachten als marktprikkel te gebruiken.

Inglês

dg competition must be consulted on public procurement being used as a market incentive.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

dg mededinging moet geraadpleegd worden over het voorstel om overheidsopdrachten als marktprikkel te gebruiken.

Inglês

dg competition must be consulted over the proposal of public procurement being used as a market incentive.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

deze parallelhandel is een belangrijke marktprikkel die zou moeten bijdragen tot kleinere prijsverschillen over de hele gemeenschap.

Inglês

this parallel trade is an important market-related factor which should contribute to a better convergence of prices throughout the community.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Holandês

deze parallelhandel is een belangrijke marktprikkel die zou moeten bijdragen tot kleinere prijsverschillen over de hele gemeenschap.

Inglês

ese comercio paralelo es un importante factor relacionado con el mercado que debe contribuir a una mayor convergencia de precios en toda la comunidad.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Holandês

dit is een situatie waarin passende beleidsmaatregelen een marktprikkel zouden kunnen geven door mensen en organisaties aan te moedigen te overwegen positieve stappen te nemen.

Inglês

this is a situation where appropriate policy measures could give a market stimulus by encouraging people and organisations to consider moving ahead positively.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

voor sommigen kunnen stabiliteitsobligaties een zeer afdoend antwoord op lange termijn zijn op de staatsschuldencrisis, terwijl anderen vrezen dat daardoor de marktprikkel voor budgettaire discipline wegvalt en de deur wordt opengezet voor laksheid.

Inglês

stability bonds are seen by some as a potentially highly effective long-term response to the sovereign debt crisis, while others are concerned that they would remove the market incentive for fiscal discipline and encourage moral hazard.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

besluiten in het kader van de richtsnoeren breedbandsteun betroffen "witte gebieden" of "witte nga-gebieden" waar er onvoldoende breedband- of nga-infrastructuur voorhanden was (56 van de goedgekeurde maatregelen en 6 besluiten "geen steun"), maar ook "grijze gebieden" waar de bestaande exploitant onvoldoende marktprikkels kreeg om zijn netwerk te upgraden en er geen daadwerkelijke mededinging plaatsvond (8 van de goedgekeurde maatregelen).

Inglês

decisions under the broadband guidelines primarily concerned "white" or "nga white areas" where no adequate broadband or nga infrastructures were available (56 of the approved measures and 6 no aid decisions), but also concerned "grey areas" where the existing operator did not have sufficient market incentives to upgrade its network and no effective competition took place (8 of the approved measures).

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

dat het innovatieproces zo ingewikkeld is, komt tot uitdrukking in het feit dat het lang (vaak tientallen jaren) duurt voordat een artikel een massaproduct wordt vanwege de traagheid die eigen is aan de bestaande energiesystemen, niet terug te draaien infrastructuurinvesteringen, dominante marktspelers die vaak vanzelfsprekend een monopoliepositie bekleden, diverse marktprikkels en problemen met netwerkverbindingen.

Inglês

the complexity of the innovation process is characterised by long lead times to mass market (often decades) due to the inertia inherent in existing energy systems, locked-in infrastructure investments, dominant, often natural monopoly, actors, diverse market incentives and network connection challenges.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

de commissie heeft voor meer dan 4 miljard eur steun goedgekeurd in het kader van de staatssteunvoorschriften, in hoofdzaak om breedbanddekking uit te breiden in witte gebieden of witte nga-gebieden (rond 69%), waar exploitanten onvoldoende marktprikkels krijgen om dit soort investeringen uit te voeren.

Inglês

the commission has approved more than eur 4 billion of aid under the state aid rules, primarily to extend broadband coverage in white or nga white areas (around 69 %), where no operator had sufficient market incentive to undertake such investments.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

de eu moet beleidsmaatregelen op het gebied van consumptie, overheidsopdrachten en investeringen als hefboom gebruiken om de marktprikkels ten gunste van mvo te versterken.

Inglês

the eu should leverage policies in the field of consumption, public procurement and investment to strengthen market incentives for csr.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

de overheden moeten een ondersteunende rol spelen via een slimme mix van vrijwillige beleidsmaatregelen en – zo nodig – aanvullende regelgeving om bijvoorbeeld de transparantie te bevorderen, marktprikkels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te creëren en de verantwoordingsplicht van bedrijven te waarborgen.

Inglês

public authorities should play a supporting role through a smart mix of voluntary policy measures and, where necessary, complementary regulation, for example to promote transparency, create market incentives for responsible business conduct, and ensure corporate accountability.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

de tekortkomingen en onvolmaaktheden van de markt moeten en kunnen op verschillende manieren worden aangepakt: via marktprikkels (prijssignalen, fiscale signalen), regelgeving (vaststelling van bindende streefcijfers, waarbij de betrokkenen zelf mogen bepalen hoe ze die willen bereiken) en oplegging van normen aan de betrokkenen.

Inglês

market failures and imperfections can and must be tackled in a variety of ways: market incentives (price and tax signals), regulation (setting binding targets and allowing players to decide how to achieve them) and standards imposed on players.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

dit wordt nog verergerd door het ontbreken van marktprikkels, doordat veel belastingstelsels initiatieven ontmoedigen.

Inglês

this is compounded by a lack of market incentives with many taxation systems discouraging initiative.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

er moeten daarom sterkere marktprikkels en prijssignalen komen dankzij energie‑ en koolstofbelastingen en nationale energiebesparingsverplichtingen voor nutsbedrijven (zie hoofdstuk 4).

Inglês

market incentives and price signals therefore need to be intensified through energy and carbon taxes and through national energy saving obligations for utilities (see chapter 4).

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

externe organisaties stimuleren om voor beleidsmaatregelen en marktprikkels te zorgen.

Inglês

encouraging external organisations to create policies and market incentives.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

het is de bedoeling dat er wordt voortgeborduurd op initiatieven uit het veld (zoals het “fair trade”-initiatief) of van overheden (zoals ecologische keurmerken) en deze uit te breiden door middel van de stimulering van de export, het verhogen van het bewustzijn en passende marktprikkels.

Inglês

the idea is to build on emerging initiatives, whether private (e.g. fair trade initiative) or public (e.g. governmental eco-labelling schemes), and encourage their expansion through export promotion, awareness raising and appropriate market incentives.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

in de eerste plaats is er het effect van de marktprikkels al voelbaar, waardoor marktpartijen hun milieukosten internaliseren en geen staatssteun nodig is.

Inglês

the first one is the effect of the market based incentives already implemented through which operators internalise their environmental costs and no state aid is needed.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

in het licht van de europa 2020-strategie kan staatssteun noodzakelijk zijn om de eu-milieudoelstellingen te behalen die niet kunnen worden verwezenlijkt via marktprikkels of via wet- en regelgeving.

Inglês

in light of the europe 2020 strategy, state aid may be necessary to achieve the eu environmental objectives that cannot be achieved through market-based incentives or through regulation.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

juist deze concurrentie is een belangrijke stimulans voor innovatie en mag niet belemmerd worden maar marktprikkels zijn nodig om resoluut te kiezen voor de nieuwe generatie via het stopcontact op te laden hybride en volledig elektrische auto's83.

Inglês

this competition is itself a powerful driver for innovation and should not be inhibited, but market incentives are needed to move decisively towards the next generation of plug in hybrids and all-electric vehicles83.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

om deze ambities waar te kunnen maken, zijn nieuwe energie-efficiënte technologieën nodig, moeten internationale coalities worden gesloten en zijn marktprikkels noodzakelijk (‘de vervuiler/gebruiker betaalt’).

Inglês

realising these ambitious objectives requires new energy-efficient technologies; it also means establishing international partnerships and applying market incentives ("the polluter/user pays").

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK