Você procurou por: maximumvolume (Holandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Inglês

Informações

Holandês

was het filter met steriel pbs tot een maximumvolume van het filtraat van 35 ml.

Inglês

wash the filter with sterile pbs to a maximum filtrate volume of 35 ml.

Última atualização: 2016-11-15
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

sinds april 2009 hebben de lidstaten alleen nog aanvullende maatregelen genomen, voor een totaal maximumvolume van 175 miljard eur35.

Inglês

since april 2009, member states have only adopted additional measures with an overall maximum volume amounting to € 175 billion35.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

voor garantieregelingen bedroeg het maximumvolume 2 738 miljard eur, of 22% van het bbp van de eu-27.

Inglês

in regard of guarantee schemes, the maximum volume amounted to € 2,738 billion, which corresponds to 22% of the eu-27 gdp.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

de tijdelijke samenwerkingsverbanden mogen ten hoogste één derde ( ) vangen van het totale in protocol i vastgestelde maximumvolume voor merluccius hubbsi.

Inglês

joint ventures between companies may catch up to a third ( ) of the maximum total volume fixed in protocol i for merluccius hubbsi.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

het maximumvolume van de individuele aliquots = 10 % van het totaalvolume; 5 aliquots = 50 % van het totaalvolume,

Inglês

maximum volume of individual aliquots = 10 % of total volume; 5 aliquots = 50 % of total volume.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

de tijdelijke samenwerkingsverbanden mogen ten hoogste één derde ( ) vangen van het totale maximumvolume dat voor soorten met een structureel overschot in protocol i is vastgesteld.

Inglês

joint ventures may catch up to a third ( ) of the maximum total volume fixed in protocol i for the species in structural surplus.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

het is inderdaad zo dat inzake bloeddonaties de raad van europa een maximumvolume van 2,5 liter/jaar voor mannen en 2 liter/jaar voor vrouwen vooropstelt.

Inglês

the fact is that the council of europe posits a maximum volume for blood donations of 2,5 litres per annum for men and 2 litres per annum for women.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

bij per injectie toegediende immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik wordt bij de keuze van doses en wijze(n) van toediening rekening gehouden met het maximumvolume dat op één enkele injectieplaats kan worden toegediend.

Inglês

in the case of immunological veterinary medicinal products administered by injection, the doses and route(s) of administration shall be chosen to take account of the maximum volume, which can be administered at any one single injection site.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

maximumvolume (percentage, wichttonnen, containers) of waarde van de lading die in havens van lid-staten mag worden geladen of gelost;

Inglês

maximum volume (percentage, weight in tonnes, containers) or value of cargo which may be loaded or discharged in ports of member states;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

de grondslag voor de berekening van het volume van de in de handel gebrachte productie met het oog op gratis verstrekking als bedoeld in artikel 34, lid 4, en de bepaling van een maximumvolume van de in de handel gebrachte productie in het geval van het uit de markt nemen van producten;

Inglês

the basis of the calculation of the volume of marketed production for free distribution referred to in article 34(4) and the determination of a maximum volume of marketed production in case of withdrawals;

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Holandês

1. voor wat de in artikel 41 van verordening (eeg) nr. 822/87 bedoelde distillatie betreft mogen, ingeval uit de in artikel 12, lid 1, bedoelde mededelingen blijkt dat de totale hoeveelheid tafelwijn die in de aan de interventiebureaus overgelegde contracten is vermeld, meer bedraagt dan het overeenkomstig artikel 41 van verordening (eeg) nr. 822/87 bepaalde maximumvolume, de contracten slechts worden uitgevoerd voor een bepaald percentage van de daarin vermelde hoeveelheden.

Inglês

1. in the case of distillation as provided for in article 41 of regulation (eec) no 822/87, where the notifications referred to in article 12 (1) indicate that the total quantity of table wine in the contracts presented to intervention agencies exceeds the quantity fixed pursuant to article 41 of regulation (eec) no 822/87, contracts may be executed for only a certain percentage of the quantity laid down.

Última atualização: 2019-05-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Holandês

overwegende dat bij artikel 4, lid 4, van verordening (eeg) nr. 476/86 voor de invoer een maximumvolume wordt vastgesteld dat uitsluitend van toepassing is op oliën die bestemd zijn voor menselijke consumptie; dat bij verordening (eeg) nr. 1184/86 van de commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij verordening (eeg) nr. 1664/87 (3), niet uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de invoer van zaad en meel bestemd voor het onttrekken van olie voor andere gebruiksdoeleinden dan menselijke consumptie buiten voornoemd maximumvolume valt; dat de produkten waarvan de olie niet voor menselijke consumptie wordt gebruikt, derhalve niet onder het invoercontingent vallen; dat derhalve een regeling moet worden vastgesteld waarbij kan worden gegarandeerd dat deze produkten inderdaad voor die gebruiksdoeleinden worden bestemd;

Inglês

whereas article 4, and in particular article 4 (4) of regulation (eec) no 476/86 lays down a limit on imports applicable only to oils intended for human consumption; whereas commission regulation (eec) no 1184/86 (2), as last amended by regulation (eec) no 1664/87 (3), does not explicitly exclude imports of seeds and flours or meals intended for the extraction of oil for purposes other than human consumption from that limit; whereas products the oil from which is not to be used for human consumption should therefore be excluded from the import quota; whereas provision should therefore be made for a mechanism ensuring that such products are actually used for that purpose;

Última atualização: 2019-05-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Holandês

overwegende dat de mogelijkheid moet worden geboden om de raming elk kwartaal te herzien; dat het in artikel 4 van verordening (eeg) nr. 475/86 bedoelde jaarlijkse maximumvolume voor de invoer die dient te worden toegestaan, derhalve voor elke categorie olie per kwartaal moet worden verdeeld;

Inglês

whereas the possibility of revising the balances quarterly should be provided for; whereas, therefore, the maximum annual quantity referred to in article 4 of regulation (eec) no 475/86 which may be imported should be split up on a quarterly basis;

Última atualização: 2019-05-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Holandês

verwijder de bovendrijvende vloeistof zonder het sediment te verstoren. b) de bovendrijvende vloeistof filteren door filterpapier (whatman nr. 1) in een filter van gesinterd glas (nr. 2 = 40-100 mm), met behulp van een waterpomp. het filtraat opvangen in een centrifugebuis. was het filter met steriel pbs tot een maximumvolume van het filtraat van 35 ml.

Inglês

(b) filter the supernatant through filter paper (whatman no 1) held in a sintered glass filter (no 2 = 40-100mm) using a water vacuum pump. collect the filtrate in a centrifuge tube. wash the filter with sterile pbs to a maximum filtrate volume of 35 ml.

Última atualização: 2019-05-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Holandês

bovendien betreft bijna 70% van het maximumvolume slechts vijf lidstaten (het verenigd koninkrijk, ierland, denemarken, duitsland en frankrijk33), waarbij er nog aanzienlijke verschillen waren in het per lidstaat goedgekeurde totale volume34.

Inglês

in addition, nearly 70% of the maximum volume relates to just five member states (the united kingdom, ireland, denmark, germany and france33), with overall substantive differences of approved volumes in individual member states34.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Holandês

het totale maximumvolume crisismaatregelen dat de commissie tussen oktober 2008 en oktober 2009 heeft goedgekeurd, bedroeg zo'n 3 632 miljard eur, of 29% van het bbp van de eu-2732.

Inglês

the total maximum volume of crisis measures approved by the commission between october 2008 and october 2009 amounted to around € 3,632 billion, corresponding to 29% of the eu‑27 gdp32.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Holandês

met zuprevo behandelde dieren kunnen een zwelling op de injectieplaats ontwikkelen, met name wanneer grotere volumes worden gebruikt; daarom is elke injectie beperkt tot een maximumvolume (5 ml bij varkens en 10 ml bij runderen).

Inglês

animals treated with zuprevo may develop a swelling at the site of the injection, especially when larger volumes are used, therefore each injection is limited to a maximum volume (5 ml in pigs and 10 ml in cattle).

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Holandês

van de steuninstrumenten welke tijdens die referentieperiode werden ingezet, betrof het overgrote deel garanties (zowel regelingen als ad-hocmaatregelen) die goed waren voor 3 485,25 miljard eur of 76% van het maximumvolume.

Inglês

of the aid instruments dealt with in that reference period, the greatest bulk was approved as guarantees including schemes and ad hoc interventions representing € 3 485.25 billion or 76% of the maximum volume.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: SecretAgent879

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK