Pergunte ao Google

Você procurou por: luchtvrachtmaatschappijen (Holandês - Romeno)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Romeno

Informações

Holandês

Overwegende dat luchtvrachtmaatschappijen de mogelijkheid moeten hebben om hun vrachttarieven op soepele wijze vast te stellen ten einde beter te kunnen concurreren,

Romeno

întrucât, pentru a îmbunătăţi competitivitatea lor, transportatorii aerieni de marfă au nevoie de flexibilitate în stabilirea tarifelor de transport,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

a ) de toegang tot de markt voor het onderhouden van luchtvrachtdiensten tussen Lid-Staten door communautaire luchtvrachtmaatschappijen;

Romeno

(a) accesul pe piaţă al transportatorilor aerieni comunitari de marfă pentru exploatarea serviciilor de transport aerian de marfă între statele membre;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

Communautaire luchtvrachtmaatschappijen mogen op elk punt op een route vracht overladen, waarbij een vliegtuig telkens slechts door één enkel ander vliegtuig mag worden vervangen .

Romeno

Transportatorii aerieni comunitari de marfă au posibilitatea, în orice punct al unei rute, să execute o reîncărcare intermediară, atunci când aceasta presupune o singură schimbare a avionului.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

1. Communautaire luchtvrachtmaatschappijen mogen op elk punt op een route vracht overladen, waarbij een vliegtuig telkens slechts door één enkel ander vliegtuig mag worden vervangen.

Romeno

Articolul 61. Transportatorii aerieni comunitari de marfă au posibilitatea, în orice punct al unei rute, să execute o reîncărcare intermediară, atunci când aceasta presupune o singură schimbare a avionului.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

Deze verordening laat de betrekkingen op het gebied van markttoegang en capaciteitsgebruik tussen een Lid-Staat en de luchtvrachtmaatschappijen waaraan die Staat vergunningen heeft verleend, onverlet .

Romeno

Prezentul regulament nu aduce atingere relaţiilor dintre un stat membru şi transportatorii aerieni de marfă autorizaţi de acel stat cu privire la accesul pe piaţă şi capacitatea de punere în aplicare.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

1. Deze verordening laat de betrekkingen op het gebied van markttoegang en capaciteitsgebruik tussen een Lid-Staat en de luchtvrachtmaatschappijen waaraan die Staat vergunningen heeft verleend, onverlet.

Romeno

Articolul 31. Prezentul regulament nu aduce atingere relaţiilor dintre un stat membru şi transportatorii aerieni de marfă autorizaţi de acel stat cu privire la accesul pe piaţă şi capacitatea de punere în aplicare.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

De Raad neemt, met het oog op de toepassing ervan op uiterlijk 1 juli 1992, op basis van een uiterlijk op 31 mei 1991 in te dienen Commissievoorstel inzake geharmoniseerde voorschriften en criteria, de regels aan voor het verlenen van vergunningen voor luchtvrachtmaatschappijen en het verlenen van exploitatievergunningen .

Romeno

Consiliul, în baza unei propuneri a Comisiei privind criteriile şi caietele de sarcini comune, prezentată până la 31 mai 1991 cel târziu, adoptă regulile cu privire la eliberarea licenţelor transportatorilor aerieni de marfă şi a licenţelor de rută, care urmează a fi puse în aplicare până la 1 iulie 1992 cel târziu.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

Bij het onderhouden van luchtvrachtdiensten naar of van twee of meer punten in een andere Lid-Staat of tussen andere Lid-Staten dan de Staat van registratie, wordt door de betrokken Staten aan de communautaire luchtvrachtmaatschappij toegestaan diensten te combineren en hetzelfde vluchtnummer te gebruiken .

Romeno

În cadrul efectuării serviciilor de transport aerian de marfă între două sau mai multe puncte de pe teritoriul unui alt stat membru sau între două state membre, altele decât statul de înregistrare, statele interesate permit unui transportator aerian comunitar de marfă să combine serviciile şi să utilizeze acelaşi număr de zbor.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

Een Lid-Staat verleent aan luchtvrachtmaatschappijen waaraan in een andere Lid-Staat een vergunning is verleend en waaraan door die Staat toestemming daarvoor is verleend, toestemming om vervoerrechten van de derde, de vierde en de vijfde vrijheid uit te oefenen; de rechten van de vijfde vrijheid worden uitgeoefend op diensten die een verlenging zijn van een dienst vanuit hun Staat van registratie of het voorstadium van een dienst naar die Staat vormen .

Romeno

Un stat membru autorizează transportatorii aerieni de marfă să îşi exercite drepturile de trafic de libertatea a treia, a patra sau a cincea atunci când aceştia deţin o licenţă emisă de un alt stat membru şi au fost autorizaţi de acel stat să îşi exercite acele drepturi; drepturile de trafic de libertatea a cincea se exercită în cadrul unui serviciu care constituie o prelungire a unui serviciu din statul lor de înregistrare sau o etapă preliminară a unui astfel de serviciu.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

In deze verordening wordt verstaan onder : a ) luchtvrachtmaatschappij :

Romeno

Pentru scopurile prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

Onverminderd het bepaalde in deze verordening wordt het communautaire luchtvrachtmaatschappijen toegestaan om luchtvrachtdiensten van de derde en de vierde vrijheid te verrichten tussen luchthavens of luchthavensystemen in een Lid-Staat en luchthavens of luchthavensystemen in een andere Lid-Staat wanneer deze luchthavens of luchthavensystemen openstaan voor luchtvrachtvervoer tussen Lid-Staten of voor internationale luchtdiensten .

Romeno

Sub rezerva dispoziţiilor prezentului regulament, transportatorii aerieni de marfă comunitari sunt autorizaţi să efectueze servicii de transport aerian de marfă de libertatea a treia şi a patra între aeroporturi sau sisteme aeroportuare de pe teritoriul unui stat membru şi aeroporturi sau sisteme aeroportuare din alte state membre atunci când aceste aeroporturi sau sisteme aeroportuare sunt deschise pentru traficul aerian de marfă între statele membre sau pentru traficul internaţional.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

b ) communautaire luchtvrachtmaatschappij :

Romeno

(b) "transportator aerian de marfă comunitar":

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

i ) een luchtvrachtmaatschappij die haar hoofdzetel en voornaamste plaats van bedrijvigheid in de Gemeenschap heeft en behoudt, waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is en blijft van Lid-Staten en/of van onderdanen van Lid-Staten en die daadwerkelijk door die Staten of personen beheerd wordt en blijft, of

Romeno

(i) un transportator aerian de marfă care are şi îşi păstrează sediul administrativ central şi sediul principal de afaceri pe teritoriul Comunităţii, iar majoritatea acţiunilor sale este şi continuă să fie deţinută de state membre şi/sau de resortisanţi ai statelor membre şi care, pe de altă parte, este şi continuă să fie controlat efectiv de aceste state sau persoane; sau

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

ii ) een luchtvrachtmaatschappij als bedoeld in artikel 2, onder e ) ii ), van Verordening ( EEG ) nr .

Romeno

(ii) un transportator aerian de marfă care îndeplineşte condiţiile definiţiei articolului 2 litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

1. Een Lid-Staat verleent aan luchtvrachtmaatschappijen waaraan in een andere Lid-Staat een vergunning is verleend en waaraan door die Staat toestemming daarvoor is verleend, toestemming om vervoerrechten van de derde, de vierde en de vijfde vrijheid uit te oefenen; de rechten van de vijfde vrijheid worden uitgeoefend op diensten die een verlenging zijn van een dienst vanuit hun Staat van registratie of het voorstadium van een dienst naar die Staat vormen.

Romeno

Articolul 51. Un stat membru autorizează transportatorii aerieni de marfă să îşi exercite drepturile de trafic de libertatea a treia, a patra sau a cincea atunci când aceştia deţin o licenţă emisă de un alt stat membru şi au fost autorizaţi de acel stat să îşi exercite acele drepturi; drepturile de trafic de libertatea a cincea se exercită în cadrul unui serviciu care constituie o prelungire a unui serviciu din statul lor de înregistrare sau o etapă preliminară a unui astfel de serviciu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

2. Bij het onderhouden van luchtvrachtdiensten naar of van twee of meer punten in een andere Lid-Staat of tussen andere Lid-Staten dan de Staat van registratie, wordt door de betrokken Staten aan de communautaire luchtvrachtmaatschappij toegestaan diensten te combineren en hetzelfde vluchtnummer te gebruiken. Exploitatieflexibiliteit Artikel 6

Romeno

2. În cadrul efectuării serviciilor de transport aerian de marfă între două sau mai multe puncte de pe teritoriul unui alt stat membru sau între două state membre, altele decât statul de înregistrare, statele interesate permit unui transportator aerian comunitar de marfă să combine serviciile şi să utilizeze acelaşi număr de zbor.Flexibilitatea în funcţionare

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

2. De Raad neemt, met het oog op de toepassing ervan op uiterlijk 1 juli 1992, op basis van een uiterlijk op 31 mei 1991 in te dienen Commissievoorstel inzake geharmoniseerde voorschriften en criteria, de regels aan voor het verlenen van vergunningen voor luchtvrachtmaatschappijen en het verlenen van exploitatievergunningen. Toegang tot de markt Artikel 4

Romeno

2. Consiliul, în baza unei propuneri a Comisiei privind criteriile şi caietele de sarcini comune, prezentată până la 31 mai 1991 cel târziu, adoptă regulile cu privire la eliberarea licenţelor transportatorilor aerieni de marfă şi a licenţelor de rută, care urmează a fi puse în aplicare până la 1 iulie 1992 cel târziu.Accesul pe piaţă

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

Onverminderd het bepaalde in deze verordening wordt het communautaire luchtvrachtmaatschappijen toegestaan om luchtvrachtdiensten van de derde en de vierde vrijheid te verrichten tussen luchthavens of luchthavensystemen in een Lid-Staat en luchthavens of luchthavensystemen in een andere Lid-Staat wanneer deze luchthavens of luchthavensystemen openstaan voor luchtvrachtvervoer tussen Lid-Staten of voor internationale luchtdiensten. Artikel 5

Romeno

Articolul 4Sub rezerva dispoziţiilor prezentului regulament, transportatorii aerieni de marfă comunitari sunt autorizaţi să efectueze servicii de transport aerian de marfă de libertatea a treia şi a patra între aeroporturi sau sisteme aeroportuare de pe teritoriul unui stat membru şi aeroporturi sau sisteme aeroportuare din alte state membre atunci când aceste aeroporturi sau sisteme aeroportuare sunt deschise pentru traficul aerian de marfă între statele membre sau pentru traficul internaţional.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Holandês

ii) een luchtvrachtmaatschappij als bedoeld in artikel 2, onder e) ii) , van Verordening (EEG) nr. 2343/90 en die wordt genoemd in de bijlage van de onderhavige verordening;c) vrachttarieven:

Romeno

(ii) un transportator aerian de marfă care îndeplineşte condiţiile definiţiei articolului 2 litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 2343/90 şi care este înscris în lista din anexa la prezentul regulament;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK