Pergunte ao Google

Você procurou por: prioritize (Inglês - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Eslovaco

Informações

Inglês

To communicate you need to plan, to prioritize and to work in partnership.

Eslovaco

Komunikácia vyžaduje plánovanie, stanovovanie priorít a spoluprácu.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

3: Stakeholder engagement throughout the process to prioritize and develop feasible and effective local policy action.

Eslovaco

3: Zapojiť všetkých aktérov do celého procesu, aby sa realizovateľné a účinné opatrenia komunálnej politiky dostali do popredia záujmu a aby sa pracovalo na ich vývoji.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The governance model will allow for a bottom up approach to prioritize areas in which innovation actions can and should be pursued.

Eslovaco

Vďaka tomuto modelu riadenia sa umožní, aby sa pri stanovení prioritných oblastí, v ktorých sa môžu vykonať inovačné opatrenia a v ktorých by sa mali vykonať, použil prístup „zdola nahor“.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The core network will prioritize the most important links and nodes of the TEN-T, to be fully functional until 2030.

Eslovaco

V rámci základnej siete sa za prioritu stanovia najdôležitejšie spojenia a uzly TEN-T, ktoré by mali byť v plnej miere funkčné do roku 2030.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Member States were invited to prioritize ramp inspections on air carriers licensed on States for which significant safety concern have been identified by ICAO or for which EASA concluded there are significant deficiencies in the safety oversight system.

Eslovaco

Členské štáty boli vyzvané, aby v prípade leteckých dopravcov s licenciou štátov, ktoré ICAO určila ako štáty vzbudzujúce závažné bezpečnostné obavy, alebo v prípade ktorých EASA konštatovala, že ich systém dohľadu nad bezpečnosťou má vážne nedostatky, uprednostnili inšpekcie na ploche.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The EU could, for example, prioritize the resettlement of Iraqi refugees from Syria and Jordan, Somali refugees from Kenya, or Sudanese refugees from Chad.

Eslovaco

Európska únia by napríklad mohla za prioritné označiť presídlenie irackých utečencov zo Sýrie a Jordánska, somálskych utečencov z Kene alebo sudánskych utečencov z Čadu.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

It will enable Member States' authorities to better coordinate and prioritize their enforcement actions and provides consumers a more homogeneous internal market of safe goods and better protection of health and safety.

Eslovaco

Umožní orgánom členských štátov lepšie koordinovať svoje opatrenia v oblasti presadzovania práva a stanoviť priority v tejto oblasti a spotrebiteľom poskytne homogénnejší vnútorný trh s bezpečnými výrobkami a lepšiu ochranu zdravia a bezpečnosť.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

measures to identify, prioritize and implement structural and administrative reforms in response to economic and social challenges in Member States which meet the conditions set out in Article 24(1).

Eslovaco

opatrenia na určenie, stanovenie priorít a vykonanie štrukturálnych a administratívnych reforiem v reakcii na ekonomické a sociálne problémy v členských štátoch, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 24 ods. 1.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

From a broad policy perspective, the option to prioritize must be commensurate with the importance of the problem to tackle and its acuteness, the need to address it in earnest and without delay, and the ambition and commitment of the participants to devote sufficient resources and collective attention to ensure a successful outcome.

Eslovaco

Zo širokého politického pohľadu musí byť možnosť, ktorá sa má uprednostniť, v súlade s významom problému, ktorý sa má riešiť, a jeho naliehavosťou, s potrebou riešiť tento problém skutočne a bezodkladne, a s ambíciou a odhodlaním účastníkov venovať dostatočné zdroje a spoločnú pozornosť na zabezpečenie úspešného výsledku.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Member States were invited to prioritize ramp inspections on air carriers licensed on States for which significant safety concern(s) have been identified by ICAO or for which EASA concluded that there are significant deficiencies in the safety oversight system.

Eslovaco

Členské štáty boli vyzvané, aby v prípade leteckých dopravcov s licenciou štátov, ktoré ICAO určila ako štáty vzbudzujúce závažné bezpečnostné obavy, alebo v prípade ktorých EASA konštatovala, že ich systém dohľadu nad bezpečnosťou má vážne nedostatky, uprednostnili inšpekcie na ploche.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Member States were invited to prioritize ramp inspections on air carriers licensed by states in respect of which Significant Safety Concerns ('SSC') have been identified by ICAO or in respect of which EASA concluded that there are significant deficiencies in the safety oversight system.

Eslovaco

Členské štáty boli vyzvané, aby v prípade leteckých dopravcov s licenciou štátov, ktoré ICAO určila ako štáty vzbudzujúce závažné bezpečnostné obavy, alebo v prípade ktorých EASA konštatovala, že ich systém dohľadu nad bezpečnosťou má vážne nedostatky, uprednostnili inšpekcie na ploche.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Member States were invited to prioritize ramp inspections on air carriers licensed by states in respect of which Significant Safety Concerns ('SSC') have been identified by ICAO or in respect of which EASA concluded that there are significant deficiencies in the safety oversight system.

Eslovaco

Členské štáty boli vyzvané, aby v prípade leteckých dopravcov s licenciou štátov, ktoré ICAO určila ako štáty vzbudzujúce závažné bezpečnostné obavy, alebo v prípade ktorých EASA skonštatovala, že ich systém bezpečnostného dohľadu má vážne nedostatky, stanovili priority inšpekcie na odbavovacej ploche.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The TEN-T network consists of two layers: 1) the comprehensive network will ensure full coverage of the EU and accessibility of all regions, to be completed by 2030, and 2) the core network that will feed into the comprehensive network and will prioritize the most important nodes of the TEN-T, and is to be completed by 2050.

Eslovaco

Sieť TEN-T sa skladá z dvoch vrstiev: 1) z komplexnej siete, ktorá sa má dokončiť do roku 2030 a zabezpečí úplné pokrytie EÚ a dostupnosť všetkých regiónov a 2) základnej siete, ktorá sa zaradí do komplexnej siete, uprednostní najdôležitejšie uzly TEN-T a má sa dokončiť do roku 2050.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

In Commission Communication on 'Regional Policy contributing to Sustainable Growth in Europe 2020'14, managing authorities are encouraged to use Regional Policy funding for natural risk prevention projects that can preserve ecosystem services such as water quality and quantity, and prioritize ''green infrastructures'' such as flood plains restoration, which allow for preserving clean water availability.

Eslovaco

V oznámení Komisie o prínose regionálnej politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 202014 sa riadiace orgány podnecujú, aby využívali finančné prostriedky regionálnej politiky na projekty prirodzeného predchádzania rizikám, ktoré dokážu zachovať ekosystémové služby, napríklad kvalitu a množstvo vody, a udelili prioritu „zelenej infraštruktúre“, napríklad obnove záplavových oblastí, ktorá umožňuje zachovať dostupnosť čistej vody.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Member States should consider how to use limited stocks due to limited current availability, and to prioritize those who should receive the drugs during the first wave, particularly focussing on those who are ill with the pandemic strain and, therefore, most likely benefit from early treatment.

Eslovaco

Členské štáty by mali zvážiť, ako využiť obmedzené zásoby v dôsledku súčasnej obmedzenej dostupnosti a ako uprednostniť tých, ktorí by mali dostať lieky počas prvej vlny, zamerať sa najmä na osoby nakazené pandemickým kmeňom, pre ktoré môže byť včasná liečba najväčším prínosom.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The programme of Turkey will prioritize interventions related, on the one hand, to the necessary economic adaptation and, on the other hand, support to social services and the environment, and will have the general objective of supporting the establishment of a customs union.

Eslovaco

Program Turecka sa zameria na intervencie vzťahujúce sa, na jednej strane, na potrebnú zmenu hospodárstva, a na strane druhej, na podporu sociálnych služieb a životného prostredia a jeho hlavným cieľom bude podporovať založenie colnej únie.

Última atualização: 2017-03-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

I cannot agree with the amendment which prioritizes the demand for gas at the cost of neglecting EU environmental legislation and citizens' worries.

Eslovaco

Nemôžem súhlasiť s dodatkom, ktorý uprednostňuje dopyt po zemnom plyne za cenu zanedbania environmentálnej legislatívy EÚ a obáv jej obyvateľov.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

This policy work programme promotes Europe and prioritizes the interests of the people of Europe.

Eslovaco

Tento politický pracovný program podporuje Európu a dáva prioritu záujmom ľudí v Európe.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK