Pergunte ao Google

Você procurou por: at trial (Inglês - Estoniano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Estoniano

Informações

Inglês

legal advice, before trial and at trial, and legal aid;

Estoniano

õigus õigusnõustamisele enne kohut ja kohtus ning õigusabi;

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Strengthening the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings;42

Estoniano

süütuse presumptsiooni ja kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutelul viibimise õiguse tugevdamine;42

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The mean serum sodium concentration at trial entry was 129 mEq/l (range 114 - 136).

Estoniano

Seerumi keskmine naatriumikontsentratsioon uuringu alustamisel oli 129 mEq/l (vahemik 114…136).

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Right to be present at trial: The right to be present at trial is essential to guarantee a fair trial.

Estoniano

Õigus viibida isiklikult kohtulikul arutelul: õigus viibida isiklikult kohtulikul arutelul on äärmiselt oluline õiglase kohtumõistmise seisukohalt.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Proposal for a Directive on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings

Estoniano

Ettepanek: Direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutelul

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

It is clear that this decision is extremely important for the accused at trial as punishments for intentional crimes and those of negligence are often very different.

Estoniano

Tahtlike ja ettevaatamatute kuritegude eest sätestatud karistused on tihti väga erinevad. On ka juhte, kui karistatav on üksnes tahtlik tegu.

Última atualização: 2018-02-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Interpretation would have to be provided for communication with lawyers as well as during investigations – such as police questioning – and at trial.

Estoniano

tõlkimine tuleb tagada advokaadiga suhtlemisel, uurimise käigus (näiteks ülekuulamisel politsei poolt) ja kohtus;

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings

Estoniano

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutelul”

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings

Estoniano

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutelul

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Inglês

The right to an effective remedy would be further safeguarded by the introduction of the prohibition to use evidentiary material obtained in violation of the right to legal advice at trial.

Estoniano

Õigust tõhusale õiguskaitsemeetmele kindlustatakse veelgi, keelates kohtus kasutada tõendeid, mis on kogutud rikkudes õigust õigusabile.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

strengthening certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial during criminal proceedings (Articles 48 and 47);

Estoniano

tugevdada teatavaid aspekte, mis on seotud süütuse presumptsiooniga ja õigusega olla kohal kohtulikul arutamisel kriminaalmenetluses (artiklid 48 ja 47);

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

In October 2015, the European Parliament, the Council and European Commission agreed upon the final text for the new rules on presumption of innocence and right to be present at trial.

Estoniano

2015. aasta oktoobris jõudsid Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon kokkuleppele lõplikus tekstis uute normide kohta, mis käsitlevad süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutelul viibimise õigust.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

This system has already been trialled and implemented, although by only a small number of Member States and so only at trial level, but has given excellent results.

Estoniano

Sellist süsteemi on juba katsetatud ja rakendatud, kuigi ainult vähestes liikmesriikides ja testimisjärgus, kuid tulemused on suurepärased.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Inglês

The most effective way to provide a suspected or accused person with detailed information about the charge in order to allow him adequately to prepare his defence at trial is to give him or his lawyer access to the case-file.

Estoniano

Tõhusaim viis anda kahtlustatavale või süüdistatavale üksikasjalikku teavet süüdistuse kohta, et tal oleks menetluse ajal piisavalt võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks, on anda talle või tema kaitsjale õigus tutvuda toimikuga.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

‘The measure provided for in the first paragraph shall not apply to the travel of any witnesses whose presence at trial before the Special Court for Sierra Leone is required.’

Estoniano

„Esimeses lõigus sätestatud meede ei kehti nende tunnistajate reisimise suhtes, kes peavad ilmuma Sierra Leone erikohtu istungile.”

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

everyone is entitled to legal aid in order to protect his or her rights and freedoms at all stages of judicial proceedings. Suspects, accused and accused at trial shall be ensured the right of defence in criminal proceedings;

Estoniano

igaühel on õigus kasutada oma õiguste ja vabaduste kaitseks õigusabi kõigis kohtumenetluse staadiumides, kriminaalmenetluses tagatakse kahtlustatavale, süüdistatavale ja kohtualusele õigus kaitsele;

Última atualização: 2018-02-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

This Article lays down the basic principle that interpretation should be provided during the investigative and judicial phases of the proceedings, i.e. during police questioning, at trial and at any interim hearings or appeals.

Estoniano

Selles artiklis on sätestatud peamine põhimõte, et suulist tõlget tuleb võimaldada uurimis- ja kohtuasutustes toimuvate menetluste ajal, see tähendab politseipoolse küsitlemise ajal, kohtulikul arutamisel ja vahepealsetel arutamistel või edasikaebuste korral.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

These include measures to guarantee respect for the presumption of innocence of all citizens suspected or accused by police and judicial authorities, the right to be present at trial, making sure children have special safeguards when facing criminal proceedings and guaranteeing access to provisional legal aid at the early stages of proceedings and especially for people subject to a European Arrest Warrant.

Estoniano

Nende hulka kuuluvad meetmed, millega tagatakse süütuse presumptsioon kõikidele kodanikele, keda politsei või õigusasutused kahtlustavad või kellele on esitatud süüdistus, õigus olla kohal kohtulikul arutamisel, laste eritagatised kriminaalmenetluses ning ligipääs esialgsele tasuta õigusabile menetluse varajases etapis, eelkõige isikute puhul, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa vahistamismäärust.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

A Directive to strengthen the presumption of innocence and the right to be present at trial in criminal proceedings: It will guarantee respect for the presumption of innocence of all citizens suspected or accused by police and judicial authorities by guaranteeing that (1) guilt cannot be inferred by any official decisions or statements before a final conviction; (2) the burden of proof is placed on the prosecution and any doubt benefits the suspect or accused person; (3) the right to remain silent is guaranteed and not used against suspects to secure conviction; and (4) the accused has the right to be present at the trial (see Annex for more details).

Estoniano

Direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni ja õigust viibida kohtuasja arutamise juures kriminaalmenetluses: sellega tagatakse süütuse presumptsioonist kinnipidamine kõikide kodanike puhul, keda politsei ja õigusasutused kahtlustavad või süüdistavad, tagades et 1) ühegi ametliku otsuse või avalduse põhjal ei saa süüd tuletada enne lõplikku süüdimõistmist; 2) tõendamiskohustus lasub süüdistajal ja kõrvaldamata kahtlus kahtlustatava või süüdistatava süüdiolekus tõlgendatakse tema kasuks; 3) tagatakse õigus ütlusi mitte anda ja seda ei kasutata süüdistuseks tema vastu; 4) süüdistataval on õigus viibida kohtuasja arutamise juures (vt täpsemalt lisas).

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Tests of AT~SEA’s textiles at trial sites in Solund, Norway, Oban, Scotland and Galway, Ireland have produced yields of up to 16 kg of wet seaweed per square metre – three to five times the yield of traditional seaweed farming,.

Estoniano

AT~SEA tekstiilide katsetamine polügoonidel Norras Solundis, Šotimaal Obanis ja Iirimaal Galways on andnud saagiks kuni 16 kg märga vetikat ruutmeetri kohta, mis on kolm kuni viis korda rohkem kui tavapärase vetikakasvatuse saagikus.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK