Pergunte ao Google

Você procurou por: except where indicated (Inglês - Galês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Galês

Informações

Inglês

Except where indicated , it is an agreed report

Galês

Oni nodir yn wahanol , cafwyd cytundeb yn yr adroddiad

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

However , there is no evidence that it has happened , except where the numbers of pupils were reducing

Galês

Fodd bynnag , nid oes tystiolaeth iddo ddigwydd , heblaw pan oedd niferoedd y disgyblion yn gostwng

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

` Except where Standing Orders provide otherwise , amendments may be proposed to any motion . '

Galês

` Ac eithrio lle mae Rheolau Sefydlog yn darparu fel arall , gellir cynnig gwelliannau i unrhyw gynnig . '

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

be held in public , except where it was considered that this would prejudice the outcome of the investigatio ;

Galês

gael ei gynnal yn gyhoeddus , ac eithrio pan ystyrir y byddai hynny'n andwyol i ganlyniad yr archwilia ;

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Also , we are providing information free of charge except where the cost of collecting it and disgorging it exceeds £500

Galês

Hefyd , darparwn wybodaeth am ddim ac eithrio lle y bo'r gost o'i chasglu a'i datgelu'n fwy na £500

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

I am not responsible for the content of Members ' statements , except where those statements are out of order

Galês

Nid myfi sydd yn gyfrifol am gynnwys datganiadau'r Aelodau , ar wahân i'r rheini sydd allan o drefn

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

In our opinion testing should not be mandatory except where individual are to accused of crime where drugs are a factor.

Galês

Yn ein barn ni ni ddylai'r profion fod yn orfodol ond lle cyhuddir unigolyn o drosedd y mae cyffuriau yn ffactor ynddi

Última atualização: 2015-10-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Funding for special grants is accommodated within the overall annual budget , except where there is a need to make additional funds available in-year

Galês

Darperir arian ar gyfer grantiau arbennig o fewn y gyllideb flynyddol gyffredinol , heblaw am achosion pan fydd angen rhyddhau arian ychwanegol yn ystod y flwyddyn

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The regulations perpetuate the previous situation whereby most school meals staff were under LEA's management except where school meals responsibilities were delegated to the school

Galês

Mae'r rheoliadau'n parhau â'r sefyllfa flaenorol lle'r oedd y rhan fwyaf o staff prydau ysgol dan reolaeth yr AALl ac eithrio lle y dirprwywyd y cyfrifoldebau am brydau ysgol i'r ysgol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

I should also say that this does not seek to increase the level of Members ' or office holders ' salaries , except where there was not a decision in the original determination

Galês

Dylwn ddweud hefyd nad yw hyn yn ceisio cynyddu lefel cyflogau Aelodau neu ddeiliaid swyddi , ac eithrio lle na chynigiwyd ateb yn y penderfyniad gwreiddiol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

` Except where standing orders provide otherwise , the chair of a committee shall determine its procedures , subject to guidelines which may be issued by the Presiding Officer after consulting the Business Committee and the panel of subject committee chairs . '

Galês

` Ac eithrio lle mae'r rheolau sefydlog yn darparu fel arall , cadeirydd pwyllgor fydd yn pennu ei weithdrefnau , yn amodol ar ganllawiau y gall y Llywydd eu rhoi ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes a phanel cadeiryddion y pwyllgorau pwnc . '

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK