Pergunte ao Google

Você procurou por: conglomeration (Inglês - Grego)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Grego

Informações

Inglês

conglomeration

Grego

συσσώρευση

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Inglês

conglomeration

Grego

συγκρότημα

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

cerebral conglomeration of glia cells

Grego

εγκεφαλική συσσώρευσις νευρογλοιακών κυττάρων

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Inglês

Conglomeration arguments need to be restated .

Grego

Τα επιχειρήµατα περί της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων πρέπει να επαναδιατυπωθούν .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

The conglomeration argument has been widely used in the recent debate .

Grego

Το επιχείρηµα της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στις πρόσφατες συζητήσεις .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

It finds that there are no substantial vertical or conglomeration effects.

Grego

Εξάλλου, διαπίστωσε ότι η πράξη δεν συνεπάγεται αισθητά κάθετα ή συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

But integration is a conglomeration of individual trends arising from the use of specific instruments.

Grego

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη, εφόσον c. , , , — η επιδότηση της γεωργίας της Κοινότητας μέσω

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

I come from Munich, a very densely populated urban conglomeration, but we have the same problem there.

Grego

Εγώ κατάγομαι από το Μόναχο που είναι μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή, όμως και εμείς αντιμετωπίζουμε το εν λόγω πρόβλημα.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

Otherwise we shall be creating, rather than a Community proper, a conglomeration of countries and interests.

Grego

Γι' αυτό το λόγο εύχεται, στο άμεσο μέλλον να συμμετάσχει στα προγράμματα του εν λόγω τομέα, όπως αυτά ανακοινώθηκαν τώρα, σύμφωνα με τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

First, the trend towards conglomeration increases the complexity of monitoring large and complex multinational institutions.

Grego

Πρώτον, η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων καθιστά πιο πολύπλοκη την παρακολούθηση µεγάλων και σύνθετων πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

Capital markets in Portugal are undergoing rapid change, with the consolidation and conglomeration of financial institutions and the development of new financial products.

Grego

Ïé êåöáëáéáãïñÝò ôçò Ðïñôïãáëßáò äéÝñ÷ïíôáé ðåñßïäï ôá÷Ýùí áëëáãþí, ìå ôçí åîõãßáíóç êáé óõãêÝíôñùóç ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí êáèþò êáé ìå ôçí åìöÜíéóç íÝùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ðñïúüíôùí.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

The Commission took account of the conglomeration effects of the operation, while stressing that there were no grounds for expecting that they would be other than marginal.

Grego

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της πράξης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμμία αντίθετη ένδειξη ως προς τον οριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων αυτών.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

Capital markets in Portugal are undergoing rapid change, with the consolidation and conglomeration of financial institutions and the development of new financial products.

Grego

Οι κεφαλαιαγορές της Πορτογαλίας διέρχονται περίοδο ταχέων αλλαγών, με την εξυγίανση και συγκέντρωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και με την εμφάνι­ση νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

Consequently, the conglomeration of industrialists, nationalists and communists presents no threat because it ultimately aspires to a capitalistic Russia.

Grego

Το πλέον χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία συνεργασίας.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

The trend towards conglomeration and cross-sector competition is admittedly the strongest argument in favour of a single supervisory agency.

Grego

Η τάση προς τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών οµίλων και προς το διατοµεακό ανταγωνισµό είναι αναµφίßολα το πιο ισχυρό επιχείρηµα υπέρ του ενιαίου εποπτικού φορέα.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

The trend towards domestic conglomeration (i.e. consolidation across financial sectors) is also increasing in many parts of the EU.

Grego

Η τάση προς το σχηματισμό εθνικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων (συγκεντρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων χρηματοπιστωτικών τομέων) εντείνεται επίσης σε διάφορες περιοχές της ΕΕ.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

Arithmetic can be used to solve small problems, and even geography with its conglomeration of rivers, mountains, etc. can be put to profitable use.

Grego

Η αριθμητική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση μικρών προβλημάτων, ακόμα δε και η γεωγραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

This is the focus of the social economy, as the latter is a conglomeration of organisational forms whose goal is solidarity and common financial interest, instead of profit.

Grego

Αυτός είναι ο στόχος της κοινωνικής οικονομίας, καθώς αυτή αποτελεί ένα συνονθύλευμα οργανωτικών μορφών, των οποίων στόχος είναι η αλληλεγγύη και το κοινό οικονομικό συμφέρον, αντί του κέρδους.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

These opinions were true of all social categories, political orientations, and residential situations (from small communes to the Parisian conglomeration).

Grego

Η Γαλλία, ωστόσο, διατήρησε το πολιτικό και διοικητικό σύστημα που της κληροδότησε ο 19ος αιώνας, με μόνη διαφορά την προσθήκη νέων περιφερειών.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Inglês

It is monitoring the supply of water to Athens from the river Evinos and the projects of the Athens water company (EYDAP) concerned with the transport of water and the management of water resources in the Athens conglomeration.

Grego

Η επιτροπή αυτή παρακολουθεί την υδροδότηση των Αθηνών από τον ποταμό Εύηνο, καθώς και τα έργα της Εταιρείας Ύδρευσης Αθηνών (ΕΥΔΑΠ), τα οποία συνδέονται με τη μεταφορά του ύδατος και τη διαχείριση των υδατικών πόρων του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK