Você procurou por: egyéb számformátum (Inglês - Húngaro)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Húngaro

Informações

Inglês

b) egyéb, a bizottság által meghatározott élelmiszerek előállítói részére.”

Húngaro

(b) manufacturers of other foodstuffs to be determined by the commission.”

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

– vagy a tagállamok által a közösségi jogszabályokkal összhangban meghatározott egyéb közérdekű célok elérése.

Húngaro

– fulfil other objectives of general interest as defined by member states in conformity with community law.

Última atualização: 2013-01-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

a pénzügyi keret meghatároz minden, az éves költségvetési eljárás zavartalan lefolytatásához szükséges egyéb rendelkezést is.”

Húngaro

the financial framework shall lay down any other provisions required for the annual budgetary procedure to run smoothly."

Última atualização: 2016-12-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

information technology consulting software publishing other software consulting and supply repair of office machinery and computers other information technology service máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Húngaro

információ-technológiai szaktanácsadás szoftver-kiadás egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás irodagép-, számítógép-javítás egyéb információ-technológiai szolgáltatás máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Última atualização: 2012-09-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

a tagállamok meghatározhatják azokat a következményeket, amelyeket az internetes oldalhoz való hozzáférés technikai okok vagy egyéb tényezők miatti átmeneti zavara és a központi elektronikus platform átmeneti elérhetetlensége von maga után.

Húngaro

member states may determine the consequences of temporary disruption of access to the internet site and temporary disruption of the central electronic platform, caused by technical or other factors.

Última atualização: 2013-01-30
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

e bekezdés nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel nemzetközi megállapodásokat tartsanak fenn vagy kössenek, amennyiben az ilyen megállapodások összhangban vannak a közösségi joggal és az egyéb vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal.

Húngaro

this paragraph shall not affect the right of the member states to maintain and conclude agreements with third countries or international organisations in so far as such agreements comply with community law and other relevant international agreements.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

a bizottság egyéb szabályozási módszereket is értékel az árszabályozáson kívül, amelyek segítségével létrejöhet a barangolás belső versenypiaca, és az értékelés során figyelembe veszi a berec független elemzését. ezen értékelés alapján a bizottság megfelelő ajánlásokat tesz.

Húngaro

the commission shall also assess methods other than price regulation which could be used to create a competitive internal market for roaming and in so doing shall have regard to an analysis carried out independently by the berec. on the basis of this assessment the commission shall make appropriate recommendations.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

2010. július 1-jétől kezdve a hazai szolgáltatók barangolásos ügyfeleiknek barangolásos hangüzenetek fogadásáért nem számíthatnak fel díjat. erre az egyéb vonatkozó díjak, például az ilyen üzenetek meghallgatásáért felszámolható díjak sérelme nélkül kerül sor.

Húngaro

by 1 july 2010, home providers shall not levy any charge on their roaming customers for the receipt by them of a roaming voice mail message. this shall be without prejudice to other applicable charges such as those for listening to such messages.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

(1) amennyiben egy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozás a nemzeti jogszabályok értelmében jogosult köztulajdonban vagy magántulajdonban lévő ingatlanon, ilyen ingatlan felett vagy ingatlan alatt létesítményeket telepíteni, vagy az ingatlan kisajátítására vagy használatára vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti szabályozó hatóságok az arányosság elvének maradéktalan figyelembevétele mellett előírhatják az ilyen létesítmények, illetve ingatlanok, többek között az épületek, az épületek bejárata, az épületek kábelezése, a tartóoszlopok, az antennák, a tornyok és egyéb támasztószerkezetek, az alépítmények, a kábelcsatornák, az ellenőrzőaknák, a szekrények megosztását.

Húngaro

1. where an undertaking providing electronic communications networks has the right under national legislation to install facilities on, over or under public or private property, or may take advantage of a procedure for the expropriation or use of property, national regulatory authorities shall, taking full account of the principle of proportionality, be able to impose the sharing of such facilities or property, including buildings, entries to buildings, building wiring, masts, antennae, towers and other supporting constructions, ducts, conduits, manholes, cabinets ?.

Última atualização: 2013-01-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

(2) a jogi ügyekben illetékes bizottság az intézményközi szinten elfogadott szabályok szerint megvizsgálja, hogy a javaslat nem tartalmaz-e az akként megjelölteken kívüli, egyéb érdemi módosítást.

Húngaro

2. the committee responsible for legal affairs shall examine the proposal in accordance with the arrangements agreed at interinstitutional level with a view to checking that it entails no substantive changes other than those identified as such in the proposal.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

(3) ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Húngaro

3. if the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

(3) ha a jogilag és/vagy működését tekintve önálló egység a 2002/21/ek irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint meghozott döntés alapján valamely piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül, akkor vele szemben e piac tekintetében megállapítható bármely, a 9–13. cikkben meghatározott kötelezettség, illetve vele szemben megállapítható a bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett bármely egyéb kötelezettség.”;

Húngaro

3. the legally and/or operationally separate business entity may be subject to any of the obligations identified in articles 9 to 13 in any specific market where it has been designated as having significant market power in accordance with article 16 of directive 2002/21/ec (framework directive), or any other obligations authorised by the commission pursuant to article 8(3).;"

Última atualização: 2013-01-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

(5) ha a funkcionális szétválasztásra kötelezett vállalkozás a 2002/21/ek irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint meghozott döntés alapján valamely piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül, akkor vele szemben e piac tekintetében megállapítható bármely, a 9–13. cikkben meghatározott kötelezettség, illetve vele szemben megállapítható a bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett bármely egyéb kötelezettség. ~~~ 13 b cikk

Húngaro

5. an undertaking on which functional separation has been imposed may be subject to any of the obligations identified in articles 9 to13 in any specific market where it has been designated as having significant market power in accordance with article 16 of directive 2002/21/ec (framework directive), or any other obligations authorised by the commission pursuant to article 8(3).

Última atualização: 2013-01-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

(c) a honvédelmi szervek szolgálati törvénye, a rendőrségi szolgálati törvény, az ügyészségről szóló törvény, a bírák jogállásáról szóló törvény, a riigikogu tagjainak illetményéről, nyugdíjáról és egyéb szociális ellátásairól szóló törvény, valamint a köztársasági elnök hivatalos ellátmányairól szóló törvény alapján jutatott rokkantsági nyugdíjak.”.

Húngaro

(c) invalidity pensions granted according to the defence forces service act, police service act, prosecutor's office act, status of judges act, members of the riigikogu salaries, pensions and other social guarantees act and president of the republic official benefits act.”.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

- azon időpont, amikor a tanács egyhangú határozatot hoz arról, hogy hongkong, szingapúr és az i. mellékletben felsorolt egyéb országok és területek készek az oecd modellegyezmény meghatározása szerinti megkeresés alapján történő információcserére, tekintettel a területükön letelepedett kifizetők által az azon a területen lakó haszonhúzók részére végrehajtott kamatkifizetésekre, amelyekre az irányelv vonatkozik.

Húngaro

- the date on which the council agrees by unanimity that hong kong, singapore and other countries and territories listed under annex i are committed to exchange of information upon request as defined in the oecd model agreement with respect to interest payments, as defined in this directive, made by paying agents established within their territory to beneficial owners resident in the territory to which the directive applies."

Última atualização: 2013-01-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

1. a hazai szolgáltatóknak a (2) bekezdésben előírt euro-sms tarifát valamennyi barangolást végző ügyfelük részére világosan és átlátható módon hozzáférhetővé kell tenniük. az euro-sms tarifa nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy más rögzített, illetve rendszeres díjat, és valamennyi kiskereskedelmi díjszabással kombinálhatónak kell lennie, az e cikkben foglalt egyéb rendelkezések fenntartásával.

Húngaro

1. home providers shall make available to all their roaming customers, clearly and transparently, a euro-sms tariff as provided for in paragraph 2. the euro-sms tariff shall not entail any associated subscription or other fixed or recurring charges and may be combined with any retail tariff, subject to the other provisions of this article.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

2. az 1. bekezdésben említett tevékenységek közé tartozik a szejm, a szenátus vagy a nemzetgyűlés, illetve az ezekhez tartozó testületek ülései, valamint a képviselők vagy szenátorok csoportjainak és szövetségeinek ülései vagy más parlamenti ülések alatt a javaslatok benyújtása, beszédek tartása vagy szavazatok leadása, illetve minden egyéb, a feladataik ellátásával kapcsolatos tevékenység.

Húngaro

2. the acts referred to in paragraph 1 shall include proposals, speeches or votes during sessions of the sejm, senate or national assembly or their bodies, during meetings of groups and associations of deputies or senators, or during parliamentary meetings, as well as other acts related to the performance of their duties.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

a bizottság az európai adatvédelmi biztossal és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoporttal folytatott konzultációt követően, legkésőbb ...+--ig jelentést terjeszt az európai parlament és a tanács elé ennek az irányelvnek az alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról, különösen a nem kívánt tájékoztatásról, az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítésekről szóló rendelkezések, valamint a személyes adatok harmadik felek – köz- vagy magánintézmények – általi, ezen irányelvben nem szabályozott felhasználása tekintetében, figyelembe véve a nemzetközi környezetet. e célból a bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell adni. a bizottság – figyelembe véve a jelentés következtetéseit, az ágazatban bekövetkezett változásokat, az európai unióról szóló szerződés és az európai közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződést1, különösen az adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos, a 16. cikkben meghatározott új hatásköröket, valamint minden egyéb javaslatot, amelyet ezen irányelv hatékonyságának növelése érdekében szükségesnek tart – javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a módosítására.

Húngaro

by ...+, the commission shall submit to the european parliament and the council, having consulted the article 29 working party and the european data protection supervisor, a report on the application of this directive and its impact on economic operators and consumers, in particular as regards the provisions on unsolicited communications, breach notifications and the use of personal data by public or private third parties for purposes not covered by this directive, taking into account the international environment. for this purpose, the commission may request information from the member states, which shall be supplied without undue delay. where appropriate, the commission shall submit proposals to amend this directive, taking account of the results of that report, any changes in the sector, the treaty of lisbon amending the treaty on european union and the treaty establishing the european community1, in particular the new competences in matters of data protection as laid down in article 16, and any other proposal it may deem necessary in order to improve the effectiveness of this directive.

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

a bizottság az európai adatvédelmi biztossal és a 95/46/ek irányelv 29. cikke alapján létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal folytatott konzultációt követően, legkésőbb ...*-ig jelentést terjeszt az európai parlament és a tanács elé a 2002/58/ek irányelvnek az alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról, különösen a nem kívánt tájékoztatásról, és az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítésekről szóló rendelkezések tekintetében, figyelembe véve a nemzetközi környezetet. e célból a bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell adni. a bizottság - figyelembe véve a jelentés következtetéseit, az ágazatban bekövetkezett változásokat, valamint minden egyéb javaslatot, amelyet ezen irányelv hatékonyságának növelése érdekében szükségesnek tart - javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a módosítására.

Húngaro

the commission shall, having consulted the working party on the protection of individuals with regard to the processing of personal data established by article 29 of directive 95/46/ec and the european data protection supervisor, submit to the european parliament and the council, not later than ...*, a report on the application of this directive and its impact on economic operators and consumers, in particular as regards the provisions on unsolicited communications and breach notifications, taking into account the international environment. for this purpose, the commission may request information from the member states, which shall be supplied without undue delay. where appropriate, the commission shall submit proposals to amend this directive, taking account of the results of that report, any changes in the sector, and any other proposal it may deem necessary in order to improve the effectiveness of this directive.

Última atualização: 2013-01-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report

Inglês

a javaslat a 2006/112/ek irányelv („héa-irányelv”) rendelkezéseinek módosítására irányul a kedvezményes héa tekintetében a tagállamok számára egyenlő lehetőségek, valamint nagyobb átláthatóság, következetesség, és a belső piac akadálymentes működésének biztosítása érdekében(1). a javaslat lehetőséget ad a tagállamoknak a kedvezményes héa alkalmazására a munkaerő-igényes szolgáltatások, valamint a tartósan, helyben nyújtott szolgáltatások esetében. e szolgáltatások szerepelnek a 2010 végéig alkalmazandó héa-irányelv iv. mellékletében található átmeneti listán. javasolja továbbá bizonyos egyéb helyi szolgáltatások – úgymint a lakásépítési ágazathoz, a testápoláshoz kapcsolódó, valamint az éttermi szolgáltatások – felvételét a kedvezményes adómértékre jogosult termékek és szolgáltatások jegyzékébe (iii. melléklet). a javaslat a kisvállalkozásokra vonatkozó jogszabály része, minthogy az érintett ágazatokban meghatározó a kkv-k szerepe. a javaslat nem változtat azon az elven, miszerint a tagállamok számára fakultatív a kedvezményes adómértékek alkalmazása.

Húngaro

the proposal seeks to amend the provisions of directive 2006/112/ec (the vat directive"") in order to ensure equal opportunities for member states as well as more transparency, consistency and a smooth functioning of the internal market as regards reduced vat rates.(1) the proposal allows member states to apply reduced vat rates for labour-intensive services and locally supplied services on a permanent basis. these services are temporary listed in annex iv of the vat directive applicable until the end of 2010. it also proposes to add certain other locally supplied services to the list of the goods and services eligible for a reduced rate (annex iii), including services related to the housing sector, to personal care and to restaurants, along with some technical adaptations. the proposal is part of the small business act as smes dominate the sectors concerned. the proposal does not alter the principle that the appli"

Última atualização: 2016-12-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: EP_report
Aviso: contém formatação HTML invisível

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK