Você procurou por: hexabromodiphenyl (Inglês - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Letão

Informações

Inglês

hexabromodiphenyl ether

Letão

heksabromdifenilēteris

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

hexabromodiphenyl ether

Letão

heksabromdifenilēteris

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

hexabromodiphenyl ether c12h4br6o

Letão

heksabromdifenilēteris c12h4br6o

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

hexabromodiphenyl ether c12h4br6o

Letão

heksabromdifenilēteris c12h4br6o

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

hexabromodiphenyl ether (c12h4br6o);

Letão

heksabromdifenilēteris (c12h4br6o);

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

hexabromodiphenyl ethera/ and heptabromodiphenyl ethera/

Letão

heksabromdifenilēterisa/ un heptabromdifenilēterisa/

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

use of articles already in use in the union before 25 august 2010 containing hexabromodiphenyl ether as a constituent of such articles shall be allowed.

Letão

ir atļauta tādu izstrādājumu lietošana, kas savienībā jau ir lietošanā 2010. gada 25. augustā un kuru sastāvdaļa ir heksabromdifenilēteris.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

for reasons of coherence the listing in regulation (ec) no 850/2004 should follow the approach of annex xvii to regulation (ec) no 1907/2006 for those derivatives identified by cop4 as having pop characteristics; therefore hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether, tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether derivatives should be listed in annex i to regulation (ec) no 850/2004.

Letão

saskaņotības labad uzskaitījumam regulā (ek) nr. 850/2004 ir jāievēro tā pati pieeja, kas ir regulas (ek) nr. 1907/2006 xvii pielikumā attiecībā uz tiem atvasinājumiem, ko lpk4 identificē kā tādus, kam ir pop īpašības; tādēļ heksabromdifenilētera, heptabromdifenilētera, tetrabromdifenilētera un pentabromdifenilētera atvasinājumi ir jāiekļauj regulas (ek) nr. 850/2004 i pielikumā.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

for the class of polybrominated diphenyl ethers (pbdes): 2,2′,4-tribromodiphenyl ether (bde-28, cas no 41318-75-6); 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether (bde-47, cas no 5436-43-1); 2,2′,4,5′-tetrabromodiphenyl ether (bde-49, cas no 243982-82-3); 2,2′,4,4′,5-pentabromodiphenyl ether (bde-99, cas no 60348-60-9); 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether (bde-100, cas no 189084-64-8); 2,2,3,4,4,5-hexabromodiphenyl ether (bde-138, cas no 67888-98-6); 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphenyl ether (bde-153, cas no 68631-49-2); 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphenyl ether (bde-154, cas no 207122-15-4); 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphenyl ether (bde-183, cas no 207122-16-5) and 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-decabromodiphenyl ether (bde-209, cas no 1163-19-5), in eggs and egg products, milk and dairy products, meat and meat products, animal and vegetable fats and oils, fish and other seafood, products for specific nutritional uses, and food for infants and small children, using analytical methods with a limit of quantification of 0,01 ng/g wet weight or lower;

Letão

par polibromdifenilēteru (pbde) klasi: 2,2’,4-tribromdifenilētera (bde-28, cas nr. 41318-75-6); 2,2’,4,4’-tetrabromdifenilētera (bde-47, cas nr. 5436-43-1); 2,2’,4,5’-tetrabromdifenilētera (bde-49, cas nr. 243982-82-3); 2,2’,4,4,5’-pentabromdifenilētera (bde-99, cas nr. 60348-60-9); 2,2’,4,4’,6-pentabromdifenilētera (bde-100, cas nr. 189084-64-8); 2,2’,3,4,4’5’-heksabromdifenilētera (bde-138, cas nr. 67888-98-6); 2,2’,4,4’,5,5’-heksabromdifenilētera (bde-153, cas nr. 68631-49-2); 2,2’,4,4’,5,6’-heksabromdifenilētera (bde-154, cas nr. 207122-15-4); 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromdifenilētera (bde-183, cas nr. 207122-16-5) un 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-dekabromdifenilētera (bde-209, cas nr. 1163-19-5) klātbūtni olās un olu produktos, pienā un piena produktos, gaļā un gaļas produktos, dzīvnieku un augu taukos un eļļās, zivīs un citās jūras veltēs, produktos īpašam uzturam un zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā, izmantojot analīzes metodes ar kvantitatīvās noteikšanas robežu 0,01 ng/g slapjā svara vai mazāk;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

for the purposes of this entry, article 4(1)(b) shall apply to concentrations of hexabromodiphenyl ether equal to or below 10 mg/kg (0,001 % by weight) when it occurs in substances, preparations, articles or as constituents of the flame-retarded parts of articles.

Letão

sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz heksabromdifenilēteri koncentrācijā līdz 10 mg/kg (0,001 masas %) ieskaitot, ja tas ir vielās, preparātos, izstrādājumos vai kā izstrādājumu liesmu slāpētāju daļu sastāvdaļa.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether and tetrabromodiphenyl ether are not currently being placed on the market in the union as they are restricted by commission regulation (ec) no 552/2009 of 22 june 2009 amending regulation (ec) no 1907/2006 of the european parliament and of the council on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (reach) as regards annex xvii [7] and directive 2002/95/ec of the european parliament and of the council of 27 january 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [8].

Letão

pentabromdifenilēteris, heksabromdifenilēteris, heptabromdifenilēteris un tetrabromdifenilēteris patlaban netiek laisti savienības tirgū, jo tiem noteikts ierobežojums saskaņā ar komisijas 2009. gada 22. jūnija regulu (ek) nr. 552/2009, ar ko groza xvii pielikumu eiropas parlamenta un padomes regulā (ek) nr. 1907/2006, kura attiecas uz ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (reach) [7], un eiropas parlamenta un padomes 2003. gada 27. janvāra direktīvu 2002/95/ek par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās [8].

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

since tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether are already listed in annex v to regulation (ec) no 689/2008 and are therefore subject to an export ban, those chemicals are not added to the list of chemicals contained in part 3 of annex i to regulation (ec) no 689/2008.

Letão

tetrabromdifenilēteris, pentabromdifenilēteris, heksabromdifenilēteris un heptabromdifenilēteris jau ir iekļauti regulas (ek) nr. 689/2008 v pielikumā, un līdz ar to uz šīm vielām jau attiecas eksporta aizliegums, tādēļ tās nav iekļautas regulas (ek) nr. 689/2008 i pielikuma 3. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

the cop4 decided to list tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, hereinafter ‘polybrominated diphenyl ethers’, in annex a (elimination) to the convention.

Letão

nolēma konvencijas a pielikumā (likvidēšana) iekļaut tetrabromdifenilēteri, pentabromdifenilēteri, heksabromdifenilēteri un heptabromdifenilēteri (turpmāk “polibromdifenilēteri”).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

"a/ "hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether" mean 2,2',4,4',5,5'- hexabromodiphenyl ether (bde-153, cas no: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'- hexabromodiphenyl ether (bde-154, cas no: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6 heptabromodiphenyl ether (bde-175, cas no: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6- heptabromodiphenyl ether (bde-183, cas no: 207122-16-5) and other hexa- and heptabromodiphenyl ethers present in commercial octabromodiphenyl ether."

Letão

“a/ “heksabromdifenilēteris un heptabromdifenilēteris” ir 2,2',4,4',5,5'- heksabromdifenilēteris (bde-153, cas nr.: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'- heksabromdifenilēteris (bde-154, cas nr.: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6 heptabromdifenilēteris (bde-175, cas nr.: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6- heptabromdifenilēteris (bde-183, cas nr.: 207122-16-5) un citi heksa- un heptabromdifenilēteri, kuri ir komerciāli ražotā oktabromdifenilētera sastāvā.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

commission regulation (eu) no 757/2010 of 24 august 2010 amending regulation (ec) no 850/2004 of the european parliament and of the council on persistent organic pollutants as regards annexes i and iii [9] implements decisions taken under the stockholm convention to list chlordecone, pentachlorobenzene, hexabromobiphenyl, hexachlorocyclohexanes, lindane, tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether in part 1 of annex a to the stockholm convention by adding those chemicals to part a of annex i to regulation (ec) no 850/2004.

Letão

komisijas 2010. gada 24. augusta regula (es) nr. 757/2010, ar ko groza eiropas parlamenta un padomes regulas (ek) nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem i un iii pielikumu [9], īsteno lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar stokholmas konvenciju, iekļaut hlordekonu, pentahlornbenzēnu, heksabromilbifenilu, heksahlorcikloheksānu, lindānu, tetrabromdifenilēteri, pentabromdifenilēteri, heksabromdifenilēteri un heptabromdifenilēteri stokholmas konvencijas a pielikuma 1. daļā, pievienojot tās ķīmiskajām vielām regulas (ek) nr. 850/2004 i pielikuma a daļā.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK