Pergunte ao Google

Você procurou por: salutes (Inglês - Xhosa)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Xhosa

Informações

Inglês

GUN SALUTES

Xhosa

IINTLOBO ZOKHAHLELO NGOMPU

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Remarks on salutes and other marks of respect are given in Volumes I and II.

Xhosa

Amanqaku kwimibuliso nakwenzinye iinpawu okanye intlonipho inikezwe kwincwadi yokuqala neyesibini.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

* Ladies are normally seated to the right of their companions, hold onto your hat when he salutes.

Xhosa

* Amanenekazi adla ngokuhlala ekunene kwamaqabane awo, abambelele kwiminqwazi yawo xa indwendwe likhahlela.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

The firing of salutes in honour of a royal or other personage, or of a country, is a very old custom.

Xhosa

Ukudutyulwa kompu kusenziwa ukhahlelo okanye kunikwa imbeko kumntu wasebukhosini, okanye welizwe, lisiko elidala kakhulu.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

In gun salutes in the navy an odd number of rounds are always fired, the firing of even numbers of rounds in former days being reserved for occasions of mourning.

Xhosa

Kudutyulo lwemipu kusenziwa ukhahlelo kumkhosi wasemanzini ngokwamani angumqakathi kwenziwa rhoqo, ukudutyulwa kwembumbulu ngokweminqakathi kwimihla yangoku kugcinelwa ukuzila kwamaxesha athile.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

This originated in the days when ships were armed with broadsides only and the salutes were fired with shotted rounds; by heading towards the other ship the salute could not be mistaken for an act of aggression.

Xhosa

Oku kusukela kwintsuku zamandulo apho iinqanawa zazixhobe ngamacala abanzi kwaye kwakudutyulwa izikhahlelo ngembumbulu ezinesithonga; ngokujolisa kwenye inqanawa kwaye ukhahlelo alunakuphazanyiswa nesenzo sobundlobongela.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

Madiba Salute

Xhosa

bulisa

Última atualização: 2019-07-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

* Remain standing during the general salute.

Xhosa

* Ume ngexesha lokubulisa okuqhelekileyo.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

* Stand when the National Anthem is being played (uniform members salute and do not sing).

Xhosa

* Ume ngenyawo xa kudlalwa uMhobe kaZwelonke (Amalungu anxibe iyunifomu ayakhahlela kwaye akaculi).

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

A rating will not salute the quarterdeck as he steps off it, this is only reserved for an officer.

Xhosa

Ukuhlela akusayi kubulisa ikotadekhi nanjengoko lusihla kuyo, oku kugcinelwe umphathi-majoni kuphela.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

A salute is referred to as, " a salute of 21 guns", or " a 21-gun salute', though nowadays only 3 or 4 guns may actually fire the 21 rounds.

Xhosa

Olu khahlelo lubizwa ngokuba, "lukhahlelo lwemipu engama-21", okanye "ama-21 emipu yokhahlelo", nangona kule mihla iyimipu emi-3 okanye emi-4 kuphela enokuthi idubule iimbumbulu ezingama-21.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

As an officer was always in the area the complimentary salute was offered by anyone mounting the quarterdeck.

Xhosa

Njengokuba umphathi-majoni ebesoloko ekhona umbuliso wokuncoma ubusenziwa nguye nabanina onyuka kwikotadekhi.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Firing a gun salute when entering a port

Xhosa

Ukwenza ukhahlelo lokudubula ngompu xa kungenwa elunxwemeni

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

He is thus returning their salute as he steps off the quarterdeck.

Xhosa

Ngako ke yena ubuyisela ukhahlelo ngokuthi ahle kwikotadekhi.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

It is a form of salute on the part of the merchant vessel to the "Man of War" and at the same time showing her nationality.

Xhosa

Yindlela yokubulisa kwinqanawa yorhwebo "kwindoda yeMfazwe" kwangaxeshanye nokubonisa ubuzwe bayo.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

Naval etiquette requires all persons to salute coming on the quarterdeck, and to conduct themselves in a decorous (well-behaved) manner while thereon.

Xhosa

Imimiselo yokuziphatha komkhosi waselwandle kufuna ukuba bonke abantu bakhahlele xa besiya kwikotadekhi, kwaye baziphathe (ngokundilisekileyo) kakuhle ngeli lixa belapha.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

See that your ensign is dipped promptly in reply to the salute of a passing merchant ship.

Xhosa

Abone ukuba iimpawu isenzulwizi ngoku khawuleza ukuphendula xa kubuliswa umrhebi wenqanawa xa edlula.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

The OOW on the junior ship, having taken the salute, shall then order the CARRY ON.

Xhosa

I-OOW kwinqanawa encinci, emva kokwenziwa kokhahlelo, iza kuyalela UQHUBELO PHAMBILI.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

The after part of the upper deck, normally reserved for the use of the officers. It remains the custom in many navies, the SA Navy included, for officers and ratings to salute whenever stepping onto the quarter-deck. This practice is derived from the custom in the older days of sail of mounting a shrine on the quarter-deck.

Xhosa

Indawo yangasemva yedekhi yangasentla, edla ngokugcinelwa ukusetyenziswa ngabaphathi-mikhosi. Oku kuhleli kulisiko kwimikhosi yamanzi emininzi, kuquka noMkhosi wamanzi wase-SA, ukwenzela abaphathi-mikhosi ukuba bakhalele rhoqo xa bekhwela kwikota dekhi. Esi senzo sisukela kwisiko lentsuku zakudala zeseyile yokuxhoma ibhokisi yekota dekhi.

Última atualização: 2018-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Xhosa

Bayakubulisa bonke abanam. Babulise abo basithandayo ngokwaselukholweni. Ubabalo malube nani nonke. Amen.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK