Pergunte ao Google

Você procurou por: condiscendenti (Italiano - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Italiano

Dinamarquês

Informações

Italiano

Tuttavia, pur riconoscendo i numerosi progressi compiuti, è importante non diventare condiscendenti.

Dinamarquês

Men i anerkendelsen af de mange hidtidige resultater er det vigtigt ikke at blive selvtilfredse.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Alle risposte condiscendenti dell'inizio si succedono ormai risposte molto reticenti di tipo sovietico.

Dinamarquês

Fordi denne handel også er ny på uddannelsesområdet, er det nødvendigt at anvende disse telekommunikationsnet bedre.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Nella votazione su questa risoluzione, dovremmo fare in modo che uno spirito di cooperazione costruttiva prevalga sulla diffidenza e sui consigli condiscendenti.

Dinamarquês

Når vi stemmer om denne beslutning, skal vi sørge for, at en ånd af konstruktivt samarbejde sejrer over mistillid og nedladende råd.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

La nostra esperienza, nel mio paese, ci porta a dire che di norma atteggiamenti condiscendenti o benevoli nei confronti di situazioni antidemocratiche tendono a rafforzarle e mai ad indebolirle.

Dinamarquês

Men der er stadig ude stående spørgsmål, især for så vidt angår Cypern.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

È disposto ad accettare che i lavoratori dell'industria siderurgica non accettino osservazioni condiscendenti da parte di commissari ben retribuiti con un lavoro sicuro su come dovremmo agire nel campo sociale?

Dinamarquês

ger fra vellønnede kommissærer, hvis arbejde er sik kert, om, at vi skal se på den sociale side af sagen ?

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Vale la pena di ricordare che è stato solo quando gli americani, astenutisi per diciassette anni dal produrre armi chimiche e frustrati da U ' in trans i gen za deU'Unione Sovietica, annunciarono che avrebbero avviato la produzione di una nuova serie di armi binarie moderne, che l'Unione Sovietica si è affrettata a prender posto al tavolo dei negoziati e ha cominciato a prender parte alle discussioni e, se anche non si è dimostrata molto condiscendente all'inizio, almeno ha iniziato a partecipare ai nego ziati e adesso è giunta fino in fondo.

Dinamarquês

Selv om konferencen i Paris ikke kunne ventes at opnå egentlige resultater, så var det, at den i det hele taget fandt sted, og at særdeles mange lande tilsluttede sig ønsket om en fuldstændig afskaffelse af kemiske våben, et nyttigt incitament for de langsommelige forhandlinger i Genève, hvor man i årevis har kæmpet hårdt for at opnå dette.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

atteggiamento condiscendente. La situazione non cambia anche perché alcuni villaggi sono troppo piccoli, ed alcuni non dispongono di sufficiente personale amministrativo qualificato.

Dinamarquês

Denne praksis opretholdes, bl.a. fordi nogle landsbyer er for små og andre ikke har tilstrækkelig kvalificeret administrativt personale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

A causa della loro immensa mansuetudine, da noi ben conosciuta, grandi gruppi, condiscendenti, re trocedono lasciando ai loro vassalli, ai loro clienti, ai loro protetti, le briciole del festino.

Dinamarquês

Min gruppe vil da heller ikke uden forbehold og uden at have mulighed for at inddrage menneskerettigheder i forbindelserne mellem EF og de pågældende lande acceptere disse protokoller.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Fino ad ora il governo di Hong Kong aveva assunto un atteggiamento condiscendente nei confronti dei profughi vietnamiti, ma da qualche mese a questa parte coloro che vengono ad affollare ulteriormente questa città ad altissima densità demografica, che raggiunge i sei milioni di abitanti, sono oggetto di dura ostilità.

Dinamarquês

Derfor appelerer vi til myndighederne og alle de folkevalgte i Brasilien til al træffe foranstaltninger, der sikrer lederne af skov- og landdistrikterne den samme beskyttelse som alle andre brasilianske bor gere, hvilket er deres ret ifølge landets forfatning.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

La commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale si è dimostrata molto condiscendente e ha accolto la maggior parte degli emenda menti che la commissione per la protezione del l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei con sumatori le ha presentato a mio nome. Sono molto grato di ciò all'onorevole Morris.

Dinamarquês

Jeg gør opmærksom på, at Parlamentet ved førstebehandlingen den 8. april 1992 foreslog flere ændringer, der navnlig omfattede en udvidelse af listen over de af mærkningen omfattede elektriske apparater, gennemførelse af ledsagende oplysningskampagner samt udarbejdelse af en status over direktivets gennemførelse efter tre års forløb.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Forth (ED). - (EN) Sono contrario a questa relazione non tanto perché mi oppongo a tutto il concetto di una simile campagna di informazione - e in effetti mi oppongo ad esso - quanto a causa degli emendamenti che sono stati approvati oggi, in particolare i due che formulano quelle che, a mio parere, sono osservazioni condiscendenti ed inammissibili nei confronti delle donne.

Dinamarquês

Forth (ED). —(EN) Jeg vil stemme imod denne betænkning, ikke så meget fordi jeg er imod hele ideen bag denne oplysningskampagne — men jeg er faktisk imod den — men på grund af de ændringsforslag, vi har støttet i dag, navnlig de to ændringsforslag, hvori der fremsættes, hvad jeg anser for patroniserende og skrækkelige bemærkninger om kvinder.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Marshall (ED). - (EN) Molti membri dell'Assemblea ritengono offensivo l'atteggiamento condiscendente del Commissario.

Dinamarquês

Vil Kommissionen presse medlemsstaterne til at udfolde langt mere intensive bestræbelser for at udvide fællesskabssamhandelen med og fællesskabsinvesteringerne i ASEAN-området?

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Per quanto concerne, poi, la distribuzione dei fondi tra i diversi temi di ricerca, si sarebbe potuto ottenere molto di più se anche noi, al pari del Consiglio, fossimo stati un pò meno condiscendenti e avessimo quindi insistito per una distribuzione più equilibrata, più rivolta alle nuove tecnologie, che creano posti di lavoro, piuttosto che a progetti ispirati dalla moda del giorno, come l'ESB, o da predilezioni personali.

Dinamarquês

Det er som at vælge mellem pest og kolera, om man skal stemme ja eller nej til denne betænkning. Man må vel dog alligevel støtte den, da den er bedre end slet ingenting.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

È stata sicuramente una decisione non condivisibile, su cui naturalmente noi non potevamo inter­venire, quella del Presidente Berisha di farsi rieleggere da un parlamento abbastanza condiscendente, e quello è stato probabilmente il cerino buttato nella benzina.

Dinamarquês

Den måde, som et forberedende udvalg hemmeligt foreslog disse foranstaltninger på, giver os heller ikke megen tillid til fremtiden.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

La nostra posizione eccessivamente condiscendente nei confronti della Turchia, nonché di taluni paesi africani e anche centroamericani è un esempio fin troppo evidente di quanto affermo.

Dinamarquês

Vor for slappe holdning til Tyrkiet, til visse afrikanske og også mellemamerikanske lande siger jo meget i sagen.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Andriessen che non si determinerà una situazione in cui i pensionati, ed altre persone bisognose, devono fare la coda per molto tempo nella pioggia o al freddo, per ricevere, a titolo di condiscendente elemosina, dei panetti di burro che potrebbero essere distribuiti in un modo più rispettoso della dignità umana. na.

Dinamarquês

Bocklet (PPE). - (DE) Hr. næstformand, først gæl der vor tak Dem, fordi De for det første har sat denne sag i gang, for det andet har handlet relativt ubureaukratisk og for det tredje har givet en redegørelse så hurtigt.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Esso può venir risolto solo con un atteggiamento condiscendente e con una dose di buona volontà da entrambe le parti.

Dinamarquês

Samtidig må der gøres en kraftig indsats for at tilpasse og forbedre skoleuddannelsen som forberedelse til arbejdslivet, for at skabe bedre muligheder for sprogindlæring, særlig for migrantarbejdernes børn og børn tilhørende etniske minoriteter, og endelig for at sikre lige muligheder på arbejdsmarkedet.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Gerokostopoulos (PPE). - (GR) Devo rilevare con rammarico che lei si mostra di buon grado molto condiscendente nel consentire ai colleghi di fare discorsi invece di presentare interrogazioni complementari. Gli onorevoli Seligman e Clwyd hanno fatto dei discorsi, non hanno presentato interrogazioni.

Dinamarquês

Formanden. — De har ret, hr. Gerokostopoulos, men da der ikke er så mange medlemmer til stede i salen, og vi således har mulighed for at gå hurtigt frem, og da der er mange kommissærer til stede, har jeg faktisk været meget overbærende.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Si tratta di una priorità per l'Europa, che deve essere riaffermata tanto a livello comunitario quanto — la credibilità, realizzando una valutazione obiettiva e non a livello nazionale. condiscendente delle potenzialità e dei rischi connessi a tale mutamento, soprattutto per quanto concerne Dal canto suo, la Commissione sottolinea la propria determi l'impatto sull'occupazione, sulle modalità di organizzazio nazione per l'attuazione del piano d'azione.

Dinamarquês

en indsats for at oplyse den bredest mulige offentlig hed, om hvad der står på spil, og hvilke foranstaltninger, der et sat i gang, gennemført med den nødvendige klarhed og pædagogiske tilgængelighed.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Evoluzione nella prevenzione rinforzano il consumo di tabacco e alcol e ne tolleranol’influsso sul comportamento sono fattori di rischio ben notiper un atteggiamento condiscendente verso le drogheillecite nonché per il consumo delle stesse (Becoña, 2002).Contrariamente alle convinzioni popolari, le norme socialivengono influenzate più dalle politiche di controllo chenon dalle campagne attraverso i mass media o gliapprocci educativi (Hawks e altri, 2002; Canning e altri,2004).

Dinamarquês

Den seneste udvikling indenforforebyggelse alkohol og tolererer disses indflydelse på adfærden, ervelkendte risikofaktorer for en velvillig holdning til og brugaf illegale stoffer (Becoña, 2002). I modsætning til dengængse opfattelse er samfundsmæssige normer merepåvirket af kontrolpolitikker end af massemediekampagnereller uddannelsesmæssige foranstaltninger (Hawks mfl.,2002; Canning mfl., 2004).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK