Você procurou por: concedeva (Italiano - Grego)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Italiano

Grego

Informações

Italiano

la folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva

Grego

Και αναβοησας ο οχλος, ηρχισε να ζητη να καμη καθως παντοτε εκαμνεν εις αυτους.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

per le norme ambientali europee si concedeva spesso un periodo transitorio di cinque anni.

Grego

Τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την τήρηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από την πρώτη ημέρα της προσχώρησης της ΛΔΓ στην ΕΕ.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

per le norme ambientali europee si concedeva spesso un periodo transitorio di cinque anni.

Grego

Τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την τήρηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από την πρώτη ημέρα της προσχώρησης της ΛΔΓ στην ΕΕ.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

si afferma che la guerra fredda non ha affatto posto un termine agli aiuti che il governo statunitense concedeva alle esportazioni di armi.

Grego

Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο ψυχρός πόλεμος δεν έχει θέσει ένα τέρμα στις επιχορηγήσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ για εξαγωγές όπλων.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

si afferma che la guerra fredda non ha affatto posto un termine agli aiuti che il governo statunitense concedeva alle esportazioni di armi.

Grego

Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο ψυχρός πόλεμος δεν έχει θέσει ένα τέρμα στις επιχορηγήσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ για εξαγωγές όπλων.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

il fatto che finagra concedeva mutui solo a cooperative che davano sufficienti garanzie di rimborso, applicando regole più rigide per la concessione dei mutui,

Grego

το γεγονός ότι η finagra χορηγούσε δάνεια μόνο σε συνεταιρισμούς που παρείχαν επαρκείς εγγυήσεις εξόφλησης, εφαρμόζοντας αυστηρότερους κανόνες χορήγησης των δανείων·

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

rimasero tuttavia colà per un certo tempo e parlavano fiduciosi nel signore, che rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi

Grego

Ικανον λοιπον καιρον διετριψαν λαλουντες μετα παρρησιας περι του Κυριου, οστις εμαρτυρει εις τον λογον της χαριτος αυτου, και εδιδε να γινωνται σημεια και τερατα δια των χειρων αυτων.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

infatti il fabbisogno di tesoreria di 67 milioni di euro che geodis avrebbe dovuto fornire tramite apertura di una linea di credito è stato finanziato riducendo i crediti che sernam concedeva ai suoi clienti.

Grego

Όντως, η ανάγκη σε κεφάλαια ύψους 67 εκατ. ευρώ, τα οποία όφειλε να εισφέρει η geodis με πίστωση, τροφοδοτήθηκε με μείωση των πιστώσεων που χορηγούσε η sernam στους πελάτες της.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

dopo l’avvio del procedimento di indagine formale, le autorità slovacche hanno confermato che il piano d’impresa, che il beneficiario aveva dovuto redigere come condizione per l’avvio della procedura di concordato, era stato esaminato solo dal tribunale competente — e non dall’autorità che concedeva l’aiuto — e che né il tribunale, né l’amministrazione fiscale avevano controllato l’attuazione del piano.

Grego

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας ενδελεχούς έρευνας οι σλοβακικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το επιχειρηματικό σχέδιο, που έχει ως υποχρέωση ο αποδέκτης να καταστρώσει ως προϋπόθεση για να κινηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, ελέγχτηκε μόνο από το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή όχι από το όργανο που παρέχει την ενίσχυση, και ότι ούτε το δικαστήριο, ούτε η Δ.Ο.Υ. παρακολούθησαν την εφαρμογή του σχεδίου.

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

dato che concedeva un'esenzione agli enti non commerciali che utilizzavano gli immobili per attività specifiche, di cui alcune ritenute economiche, la misura in questione costituiva una deroga al sistema di riferimento (il quale prevedeva che ogni persona giuridica in possesso di un immobile dovesse versare l'imposta comunale corrispondente, indipendentemente dall'uso che ne faceva).

Grego

Δεδομένου ότι χορηγούσε απαλλαγή σε μη εμπορικές οντότητες που χρησιμοποιούσαν τα ακίνητα για συγκεκριμένες δραστηριότητες, ορισμένες εκ των οποίων θεωρήθηκαν οικονομικές, το εν λόγω μέτρο συνιστούσε παρέκκλιση από το σύστημα αναφοράς (το οποίο προέβλεπε ότι κάθε νομικό πρόσωπο με ιδιόκτητο ακίνητο όφειλε να καταβάλλει τον αντίστοιχο δημοτικό φόρο, ανεξαρτήτως της χρήσης του ακινήτου).

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

il 21 maggio 2002 il consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/pesc sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di stati membri dell'ue [1] che concedeva loro permessi nazionali per un periodo massimo di 12 mesi.

Grego

Στις 21 Μαΐου 2002, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2002/400/ΚΕΠΠΑ της 21ης Μαΐου 2002 σχετικά με την προσωρινή υποδοχή ορισμένων Παλαιστινίων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης [1], και τη χορήγηση σε αυτούς εθνικών αδειών διάρκειας μέχρι 12 μηνών.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

in questo contesto le autorità polacche hanno attirato inoltre l’attenzione sulle aspettative giustificate da parte dei beneficiari nonché sul fatto che la mancata presa di decisioni da parte dell’organo che concedeva l'aiuto poteva essere contestata da pzl dębica in tribunale.

Grego

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολωνία επέστησε επίσης την προσοχή στις θεμιτές προσδοκίες των δικαιούχων της ενίσχυσης και ανέφερε ότι η μη έκδοση εκτελεστικής απόφασης από τη χορηγούσα αρχή μπορεί να προσβληθεί δικαστικώς από την pzl dębica.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

il 21 maggio 2002 il consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/pesc sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di stati membri dell'unione europea [1] che concedeva loro permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio per un massimo di 12 mesi.

Grego

Στις 21 Μαΐου 2002, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2002/400/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την προσωρινή υποδοχή ορισμένων Παλαιστινίων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης [1] και τη χορήγηση σε αυτούς εθνικών αδειών εισόδου και παραμονής στο έδαφός τους διάρκειας έως 12 μηνών.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

all' epoca dell' adozione del regolamento n. 1338/2001 , il centro tecnico-scientifico europeo ( ctse ) svolgeva le sue attività , a titolo temporaneo , presso la zecca francese , operando indipendentemente dalla commissione , la quale peraltro gli concedeva il suo sostegno e ne assicurava la gestione .

Grego

Τη στιγμή της έκδοσης του κανονισμού 1338/2001 , το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο ( ΕΤΕΚ ) ασκούσε τα καθήκοντά του σε προσωρινή ßάση στο γαλλικό νομισματοκοπείο με την παρεχόμενη από την Επιτροπή διοικητική στήριξη και διαχείριση λειτουργώντας ανεξάρτητα από την Επιτροπή .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

all' epoca dell' adozione del regolamento n. 1338/2001, il centro tecnico-scientifico europeo( ctse) svolgeva le sue attività, a titolo temporaneo, presso la zecca francese, operando indipendentemente dalla commissione, la quale peraltro gli concedeva il suo sostegno e ne assicurava la gestione.

Grego

Τη στιγμή της έκδοσης του κανονισμού 1338/2001, το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο( ΕΤΕΚ) ασκούσε τα καθήκοντά του σε προσωρινή ßάση στο γαλλικό νομισματοκοπείο με την παρεχόμενη από την Επιτροπή διοικητική στήριξη και διαχείριση λειτουργώντας ανεξάρτητα από την Επιτροπή.

Última atualização: 2012-03-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

all' epoca dell' adozione del regolamento n. 1338/2001, il centro tecnico-scientifico europeo( ctse) svolgeva le sue attività, a titolo temporaneo, presso la zecca francese, operando indipendentemente dalla commissione, la quale peraltro gli concedeva il suo sostegno e ne assicurava la gestione.

Grego

Τη στιγμή της έκδοσης του κανονισμού 1338/2001, το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο( ΕΤΕΚ) ασκούσε τα καθήκοντά του σε προσωρινή ßάση στο γαλλικό νομισματοκοπείο με την παρεχόμενη από την Επιτροπή διοικητική στήριξη και διαχείριση λειτουργώντας ανεξάρτητα από την Επιτροπή.

Última atualização: 2012-03-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

ricorderete che sono talora sorti dei disaccordi sull’ interpretazione dell’ articolo 166 del regolamento e che alcuni deputati hanno ritenuto che la presidenza non lo applicasse in modo adeguato in quanto non concedeva facoltà di parlare per richiami al regolamento che non si riferissero alla questione in discussione in quel dato momento.

Grego

Θα θυμάστε ότι είχαμε συχνά διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 166 του Κανονισμού και ότι ορισμένοι βουλευτές πίστευαν ότι η Προεδρία δεν το εφάρμοζε σωστά, καθώς δεν έδινε τον λόγο για θέματα επί της διαδικασίας που δεν αναφέρονταν στο υπό συζήτηση θέμα τη δεδομένη στιγμή.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

ricorderete che sono talora sorti dei disaccordi sull’ interpretazione dell’ articolo 166 del regolamento e che alcuni deputati hanno ritenuto che la presidenza non lo applicasse in modo adeguato in quanto non concedeva facoltà di parlare per richiami al regolamento che non si riferissero alla questione in discussione in quel dato momento.

Grego

Θα θυμάστε ότι είχαμε συχνά διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 166 του Κανονισμού και ότι ορισμένοι βουλευτές πίστευαν ότι η Προεδρία δεν το εφάρμοζε σωστά, καθώς δεν έδινε τον λόγο για θέματα επί της διαδικασίας που δεν αναφέρονταν στο υπό συζήτηση θέμα τη δεδομένη στιγμή.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

piuttosto che approvare centinaia di singole decisioni di esenzione, la commissione ha approvato, nel 1992, un regolamento di esenzione in blocco con il quale, a talune condizioni, si concedeva l' esenzione agli accordi tra compagnie assicurative in quattro ambiti: gli accordi concernenti la cooperazione nel calcolo dei premi di rischio, quelli concernenti le condizioni tipo di polizza, la costituzione di consorzi di imprese di coassicurazione e riassicurazione e gli accordi per l' adozione di criteri comuni relativi alle apparecchiature di sicurezza.

Grego

Αντί να εγκρίνει εκατοντάδες μεμονωμένες αποφάσεις για απαλλαγή, η Επιτροπή ενέκρινε το 1992 έναν κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορίες ο οποίος παραχωρούσε απαλλαγή, υπό όρους, σε τέσσερις κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων: σε συμφωνίες που αφορούσαν τα κοινά τιμολόγια ασφαλίστρων, τους τυποποιημένους όρους ασφάλισης, τη συνασφάλιση και αμοιβαία αντασφάλιση, σε ρυθμίσεις για την κοινή κάλυψη ορισμένων ειδών κινδύνων και σε συμφωνίες που ενέκριναν προδιαγραφές για τους εξοπλισμούς ασφαλείας.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

piuttosto che approvare centinaia di singole decisioni di esenzione, la commissione ha approvato, nel 1992, un regolamento di esenzione in blocco con il quale, a talune condizioni, si concedeva l' esenzione agli accordi tra compagnie assicurative in quattro ambiti: gli accordi concernenti la cooperazione nel calcolo dei premi di rischio, quelli concernenti le condizioni tipo di polizza, la costituzione di consorzi di imprese di coassicurazione e riassicurazione e gli accordi per l' adozione di criteri comuni relativi alle apparecchiature di sicurezza.

Grego

Αντί να εγκρίνει εκατοντάδες μεμονωμένες αποφάσεις για απαλλαγή, η Επιτροπή ενέκρινε το 1992 έναν κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορίες ο οποίος παραχωρούσε απαλλαγή, υπό όρους, σε τέσσερις κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων: σε συμφωνίες που αφορούσαν τα κοινά τιμολόγια ασφαλίστρων, τους τυποποιημένους όρους ασφάλισης, τη συνασφάλιση και αμοιβαία αντασφάλιση, σε ρυθμίσεις για την κοινή κάλυψη ορισμένων ειδών κινδύνων και σε συμφωνίες που ενέκριναν προδιαγραφές για τους εξοπλισμούς ασφαλείας.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK