Pergunte ao Google

Você procurou por: impossibilitata (Italiano - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Italiano

Letão

Informações

Italiano

Tuttavia, al momento dell'apporto del capitale, la LBB non era affatto impossibilitata a svolgere regolarmente la sua attività.

Letão

Taču kapitāla iepludināšanas brīdī LBB nekādā gadījumā neatradās situācijā, kurā nebūtu iespējama nevainojama darbības turpināšana līdzekļu nepietiekamības dēļ.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Alla luce della mancanza di informazioni sufficienti, la Commissione era tuttavia impossibilitata a valutare gli effetti dei provvedimenti di riduzione sui singoli mercati o comparti.

Letão

Ņemot vērā to, ka trūkst pietiekamas informācijas, Komisija tomēr nevarēja adekvāti novērtēt samazināšanas pasākumu ietekmi uz atsevišķiem tirgiem vai sektoriem.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Tuttavia, al momento dell'apporto del capitale, la BayernLB non era affatto impossibilitata a svolgere regolarmente la sua attività a causa della mancanza di sufficienti fondi propri.

Letão

Taču BayernLB kapitāla pievienošanas brīdī noteikti nebija tādā stāvoklī, lai tai nebūtu iespējams normāli turpināt darbu pašu līdzekļu trūkuma dēļ.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Ha diritto alle indennità prenatali anche una donna impossibilitata a svolgere la propria attività normale a motivo di un divieto di svolgerla in vigore per le donne in gravidanza e sempre che non possa essere trasferita ad altra attività. Le indennità prenatali vengono pagate per ogni giorno cui si riferisce il divieto.

Letão

Ja abi vecāki kopā audzina bērnu, bet viens no viņiem neatbilst noteikumiem, lai saņemtu vecāku pabalstu, otram vecākam ir tiesības saņemt pabalstu visas 180¡die-nas.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Tuttavia, se una parte è impossibilitata a far fronte totalmente o parzialmente alle spese del procedimento, essa, senza essere rappresentata da un avvocato, può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio.

Letão

Tomēr, ja lietas dalībnieks pilnībā vai daļēji nespēj segt tiesāšanās izmaksas, tas bez advokāta pārstāvniecības var lūgt bezmaksas juridisko palīdzību.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se la nave notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore.

Letão

Atkāpjoties no 3. punkta, dalībvalstis var ļaut piedalīties krilu zvejā kuģim, par ko nav paziņots CCAMLR saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, ja kuģis, par ko ir paziņots, nevar piedalīties pamatotu darbības iemeslu vai force majeure dēļ.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

Letão

Ja pārbaudes laikā līgumdarbinieks slimības vai nelaimes gadījuma dēļ vienu mēnesi vai ilgāku laiku nevar veikt amata pienākumus, tad AACC var attiecīgi pagarināt pārbaudes laiku.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

Letão

Ja pārbaudes laikā pagaidu darbinieks slimības vai nelaimes gadījuma dēļ vienu mēnesi vai ilgāku laiku nevar veikt amata pienākumus, tad AACC var attiecīgi pagarināt pārbaudes laiku.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

I membri del consiglio di stabilizzazione e associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare.

Letão

Stabilizācijas un asociācijas padomes locekļi var tikt pārstāvēti, ja viņi nevar piedalīties sanāksmē.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Qualora una parte sia impossibilitata a fornire la risposta in parola, il segretariato le presta assistenza, per quanto possibile, affinché la risposta venga inoltrata entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma.

Letão

Ja puse nespēj sniegt atbildi, tad Sekretariāts vajadzības gadījumā tai palīdz sniegt atbildi tādā termiņā, kāds minēts 11. panta 2. daļas pēdējā teikumā.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Se un membro si dimette o è impossibilitato ad adempiere ai propri compiti, viene nominato un successore per la rimanente durata del mandato.

Letão

Ja kāds loceklis atkāpjas no amata vai nav spējīgs pildīt savus pienākumus, uz atlikušo pilnvaru termiņu ieceļ amata pārņēmēju.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare.

Letão

Ja Asociācijas padomes locekļi nevar apmeklēt sanāksmes, viņi drīkst norīkot pārstāvi.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

In casi eccezionali, qualora sia il rappresentante sia il supplente siano impossibilitati a partecipare a una riunione del Comitato, il rappresentante può rilasciare delega a un altro rappresentante o farsi sostituire da una terza persona all’uopo designata dallo Stato membro.

Letão

Izņēmuma gadījumos, kad ne pārstāvis, ne aizstājējs nevar ierasties uz Komitejas sanāksmi, pārstāvis var pilnvarot citu pārstāvi vai viņu var aizstāt trešā persona, ko ad hoc kārtībā iecēlusi attiecīgā dalībvalsts.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

In via eccezionale sono ammesse interviste proxy per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere.

Letão

Izņēmuma gadījumā ir atļautas intervijas ar aizstājēju, ja persona īslaicīgi nav uz vietas vai nespēj atbildēt.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest’ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

Letão

Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizstāj priekšsēdētāju, kad viņš nevar pildīt savus pienākumus.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore.

Letão

Dalībvalstīm ir tiesības atļaut piedalīties krilu zvejā kuģim, par ko CCAMLR nav paziņots saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, ja atļauju saņēmušais kuģis nevar piedalīties zvejā pamatotu ekspluatācijas apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione, se impossibilitati a partecipare.

Letão

Stabilizācijas un asociācijas padomes locekļi var tikt pārstāvēti, ja viņi nevar piedalīties sanāksmē.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Poiché tale fusione è avvenuta dopo la presentazione delle risposte al questionario, la Commissione si è trovata impossibilitata a verificare se le operazioni di assemblaggio della nuova persona giuridica non rientrassero nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Letão

Tā kā tas notika pēc anketas atbilžu iesniegšanas, Komisija nespēja pārbaudīt, vai jaunā tiesību subjekta veiktais montāžas process ir ārpus pamatregulas 13. panta 2. punkta darbības jomas.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Se, durante il periodo di prova o durante la sua eventuale proroga, l’agente è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

Letão

Ja pārbaudes laikā un tā pagarinājumos darbinieks slimības, grūtniecības vai nelaimes gadījuma dēļ nevar strādāt ilgāk nekā vienu mēnesi, direktors var pagarināt darbinieka pārbaudes laiku, nosakot atbilstošu pagarinājumu.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

LDCOM sottolinea anche che la credibilità dello Stato è fondamentalmente diversa da quella di cui possono godere altre imprese in situazione analoga, impossibilitate a dare rassicurazioni al mercato (v. il caso di Vivendi Universal).

Letão

LDCOM arīdzan uzsver faktu, ka valsts uzticamība ir būtiski atšķirīga no uzticamības, kādu var iemantot citi uzņēmumi analogā situācijā un nespējot pārliecināt tirgu (Vivendi Universal gadījums).

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK