Pergunte ao Google

Você procurou por: divorziato (Italiano - Lituano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Italiano

Lituano

Informações

Italiano

divorziato/a

Lituano

išsiskyręs (-usi)

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Italiano

genitore divorziato

Lituano

santuoką nutraukęs tėvas

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

USE divorziato (2806)

Lituano

USEgyventojų perteklius (2�16) perinatalinis mirtingumas

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

Pensione di coniuge divorziato

Lituano

Išsituokusio sutuoktinio pensija

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

La coppia ha divorziato nel giugno del 1993.

Lituano

1993 m. birželį sutuoktiniai nutraukė santuoką.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

La coppia ha divorziato nel corso dell’anno 2000.

Lituano

2000 m. sutuoktiniai nutraukė santuoką.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge.

Lituano

Tokios teisės išsiskyręs sutuoktinis netenka, jei jis ar ji dar kartą susituokia prieš buvusio sutuoktinio mirtį.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

La pensione di reversibilità al coniuge vedovo può essere concessa al coniuge, al coniuge divorziato e al partner.

Lituano

Našlaičių išmokos priklauso vaikui, gimusiam santuokoje ar gyvenant kartu, augusiam kartu su tėvais jiems gyvenant santuokoje ar kaip sugyventiniams.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

La pensione di reversibilità viene concessa al coniuge sopravvissuto o all’ex coniuge divorziato che abbia almeno 52 anni, subordinatamente a determinate condizioni di reddito.

Lituano

Nedarbo išmokas gali gauti tik pagal darbo sutartis dirbantys asmenys.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

A determinate condizioni, viene concessa una pensione al coniuge divorziato o all’ex partner registrato, agli ascendenti, ai nipoti o ad altri parenti.

Lituano

Esate draudžiamas invalidumo draudimu, jei kaip samdomasis darbuotojas ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo verčiatės profesine veikla arba, jei inter alia esate:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

La pensione di coniuge divorziato è concessa, in linea di principio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il richiedente ha compiuto i 65 anni di età.

Lituano

Tai reikia padaryti iki ketvirčio, einančio po to ketvirčio, kurį buvo priimtas teismo sprendimas dėl bankroto, pabaigos arba, jei kalbama apie ne verslininkus – iki ketvirčio, einančio po to ketvirčio, kurį buvo nutraukta savarankiška veikla, pabaigos.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

La pensione di reversibilità temporanea spetta al coniuge divorziato o al coniuge separato per un periodo superiore a un anno, soltanto se tale coniuge ha ricevuto gli alimenti fino alla morte del defunto o se il tribunale aveva stabilito il pagamento degli alimenti a suo favore.

Lituano

Toks asmuo negali būti dieninio skyriaus studentas, senatvės pensiją galintis gauti asmuo, ir negali gauti pajamų iš kitos veiklos, nebent tai būtų atsitiktiniai darbai. Taip pat reikalaujama, kad darbo ieškantis asmuo pats aktyviai ieškotųsi darbo, bendradarbiautų su vietine užimtumo tarnyba ir būtų joje registruotas kaip darbo ieškantis asmuo.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

• un figlio maggiorenne senza redditi e senza figli, per il quale sia stato ristabilito l’obbligo a carico dei genitori di provvedere agli alimenti, o che è sposato o divorziato.

Lituano

Vaiko priežiūros pašalpa yra socialinė išmoka, kuria valstybė prisideda prie vaiko auklėjimo ir pragyvenimo išlaidų, visais atvejais skiriama vaikams iki 3 metų, ilgai trunkančių sveikatos būklės sutrikimų turintiems vaikams – iki 6 metų ir taip pat vaikams iki 6 metų, kuriuos vietoj tėvų globoja tretieji asmenys ir šiais atvejais mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip treji metai nuo teismo sprendimo perduoti vaiko globą.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

Il coniuge divorziato di un agente o di un ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

Lituano

Išsiskyręs personalo nario ar buvusio personalo nario sutuoktinis turi teisę gauti šiame skyriuje apibrėžtą maitintojo netekimo pensiją, jei mirus jo (jos) buvusiam sutuoktiniui jis (ji) gali įrodyti, kad teismo sprendimu ar pagal jo (jos) ir jo (jos) buvusio sutuoktinio oficialiai įregistruotą galiojantį susitarimą turi teisę būti jo (jos) išlaikomas (-a).

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni.

Lituano

Kai mirus personalo nariui, lieka daugiau nei vienas išsiskyręs sutuoktinis, turintis teisę gauti maitintojo netekimo pensiją, arba vienas ar daugiau išsiskyrusių sutuoktinių ir našliu likęs sutuoktinis, turintis teisę gauti maitintojo netekimo pensiją, pensija padalijama proporcingai santuokų trukmei.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

Qualora il coniuge divorziato abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 19 del presente allegato, l'intera pensione viene attribuita al coniuge superstite, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, dello statuto.

Lituano

Kai pagal šio priedo 19 straipsnį išsiskyręs sutuoktinis netenka teisės gauti pensiją, našliu likusiam sutuoktiniui mokama bendra pensija, jei netaikoma Tarnybos nuostatų 81 straipsnio antroji pastraipa.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

l'agente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

Lituano

našlaujančiam, išsiskyrusiam, oficialiai gyvenančiam skyrium arba nevedusiam ir vieną ar daugiau išlaikomų vaikų, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, turinčiam personalo nariui;

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

Il coniuge divorziato di un agente temporaneo, il figlio non più a carico dell'agente temporaneo nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato V, i quali dimostrino di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'agente temporaneo tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo.

Lituano

Kai buvęs laikinojo personalo nario sutuoktinis, vaikas, kuris nebėra laikinojo personalo nario išlaikytinis, arba asmuo, kuris daugiau nebelaikomas išlaikomu vaiku, kaip apibrėžta V priedo 2 straipsnyje, pateikia įrodymų, kad jis nedirba apmokamo darbo, jis ir toliau gali būti draudžiamas nuo ligos, kaip numatyta 1 dalyje, ne ilgiau kaip vienerius metus kaip laikinojo personalo nario draudimu apdraustas asmuo; jokia įmoka už tokį draudimą nemokama.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

persona divorziata

Lituano

išsituokęs asmuo

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Italiano

Ad uso delle istituzioni del Liechtenstein, il quadro 11 a pagina 5 deve essere compilato per ciascuna moglie divorziata o separata.

Lituano

Lichtenšteino įstaigai 11 langelį 5 puslapyje reikia užpildyti visoms išsiskyrusioms ar skyrium gyvenančioms žmonoms.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK