Pergunte ao Google

Você procurou por: tecipazione (Italiano - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Italiano

Polonês

Informações

Italiano

Par tecipazione ad un sistema

Polonês

Uczestnictwo w systemie

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Italiano

•Fonderie del Montello spa (IT) tecipazione, essenziale

Polonês

฀z฀a฀r฀z฀ą฀- nologiczny (Dania)

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

tecipazione attiva ai dibattiti che si svolgono nelle nostre società.

Polonês

się wokół nas debatach.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Non viene fatto alcun cenno speciico alla par- ti e opportunità in altre aree tematiche tecipazione delle PMI in questo tema, nonostan- te il fatto che ci siano molteplici aree e attività di

Polonês

W trakcie 7PR planu-zakres badaj w dziedzinie transportu je się ustawienie europejskich grant w na du Gą i mo3liwo(ci w innych obszarach skalę w dziedzinie nauk humanistycznych. t e ma t y c z n y c h N a wsp lną inicjatywę technologiczną +Czy-szanse dla MPste Niebo , przeznaczono 1,4 mld EUR.Udzia MŚP w tym konkretnym temacie nie zosta szczeg owo wskazany pomimo

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Diverso è il caso della Danimarca e del Regno Unito, che godono di un' esenzione per quanto riguarda la par tecipazione alla Terza fase dell' Unione economica e monetaria.

Polonês

Minimalna oferowana stopa procentowa: minimalna stopa kupna oferowana w podstawowych operacjach refinansujących, określana przez Radę Prezesów( zwykle na pierwszym posiedzeniu w danym miesiącu).

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Italiano

Diverso è il caso della Danimarca e del Regno Unito , che godono di un' esenzione per quanto riguarda la par tecipazione alla Terza fase dell' Unione economica e monetaria .

Polonês

Komisja obejmuje 25 departamentów , tak zwanych Dyrekcji Generalnych , z których każdy ponosi odpowiedzialność za realizację wspólnej polityki w danej dziedzinie i jej ogólną administrację .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

Diverso è il caso della Danimarca e del Regno Unito , che godono di un' esenzione per quanto riguarda la par tecipazione alla Terza fase dell' Unione economica e monetaria .

Polonês

Minimalna oferowana stopa procentowa : minimalna stopa kupna oferowana w podstawowych operacjach refinansujących , określana przez Radę Prezesów ( zwykle na pierwszym posiedzeniu w danym miesiącu ) .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

La par tecipazione dello Stato membro atale procedimentorientra nel principio«audietalteram partem»,che consente allo Stato membro di esprimere ilproprioparereedipresentareilsuo punto divista;la Commissioneèe deve essere disposta ad ascoltare gli argomenti dello Stato membroeatenerne conto.Il numero direttifichefinanziarie confermate dalla Corte di giustizia dimo-strachegliimportisono,ingenerale, chiari eincontrovertibili.

Polonês

Udział państwczłonkowskich w¹tej procedurze jest zgodny z¹zasadą audi et alteram par-tem,zgodniez¹którą państwaczłonkow-skie mają możliwość przedstawienia swojej opinii oraz punktu widzenia, a¹Komisja jesti¹powinnabyćgotowawysłuchać argumenty państwczłonkowskich,które następniepowinnauwzględnić.Liczba korektfinansowych podtrzymanych przez Trybunał Sprawiedliwości jest dowodem nato,iżkwotytesąz¹regułyjasne i¹niepodważalne.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

a) Strumenti azionari negoziabili Prezzo di mercato b) Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente Costo soggetto a diminuzione c) Investimenti in società controllate o par ­ tecipazioni rilevanti Valore patrimoniale netto d) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato I premi/ sconti sono ammortizzati e) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investi ­ mento permanente Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi e gli sconti sono am ­ mortizzati f) Titoli non negoziabili Costo soggetto a diminuzione g) Saldi con banche e prestiti Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/ depositi sono denominati in valuta estera

Polonês

a) Zbywalne instrumenty udziałowe Cena rynkowa b) Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja Koszt z uwzględnieniem utraty wartości c) Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały Wartość aktywów netto d) Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Cena rynkowa Premia/ dyskonto podlegają amorty ­ zacji e) Zbywalne papiery wartościowe sklasyfiko ­ wane jako papiery wartościowe utrzymy ­ wane do terminu zapadalności lub utrzy ­ mywane jako stała inwestycja Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/ dyskonto podlegają amorty ­ zacji f) Niezbywalne papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości g) Środki w bankach i kredyty Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków/ depozytów wyrażonych w walutach obcych

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Italiano

il Capitolo 6.2.3 è modificato come segue: a) il seguente paragrafo è inserito dopo il quinto paragrafo( il terzo paragrafo sotto il titolo « Regole per l' utilizzo delle attività idonee »): « Ai fini dell' attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l' osservanza delle regole per l' uti ­ lizzo delle attività idonee in materia di stretti legami, l' Eurosistema condivide internamente informazioni sulle par ­ tecipazioni al capitale fornite dalle autorità di vigilanza a tali fini.

Polonês

w pkt 6.2.3 wprowadza się następujące zmiany: a) po ustępie piątym( ustęp trzeci pod nagłówkiem „Zasady wykorzystania aktywów kwalifikowanych") dodaje się ustęp w brzmieniu: „Na potrzeby wdrażania polityki pieniężnej, w szczególności w celu monitorowania przestrzegania zasad wyko ­ rzystania aktywów kwalifikowanych dotyczących bliskich powiązań, w ramach Eurosystemu wymieniane są in ­ formacje o strukturach własnościowych przekazywane w tym celu przez organy nadzoru.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Italiano

Questa funzione si esplica, in ampia misura, attraverso la par tecipazione della BCE negli organi europei e internazionali di regolamentazione e vigilanza, quali il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Comitato bancario europeo e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.

Polonês

Zadanie to EBC realizuje głównie w ramach udziału we właściwych międzynarodowych i europejskich organach nadzorczych i regulacyjnych, takich jak Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, Europejski Komitet Bankowy i Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Italiano

il Capitolo 6.2.3 è modificato come segue : a ) il seguente paragrafo è inserito dopo il quinto paragrafo ( il terzo paragrafo sotto il titolo « Regole per l' utilizzo delle attività idonee » ) : « Ai fini dell' attuazione della politica monetaria , in particolare per monitorare l' osservanza delle regole per l' uti ­ lizzo delle attività idonee in materia di stretti legami , l' Eurosistema condivide internamente informazioni sulle par ­ tecipazioni al capitale fornite dalle autorità di vigilanza a tali fini .

Polonês

w pkt 6.2.3 wprowadza się następujące zmiany : a ) po ustępie piątym ( ustęp trzeci pod nagłówkiem „Zasady wykorzystania aktywów kwalifikowanych ") dodaje się ustęp w brzmieniu : „Na potrzeby wdrażania polityki pieniężnej , w szczególności w celu monitorowania przestrzegania zasad wyko ­ rzystania aktywów kwalifikowanych dotyczących bliskich powiązań , w ramach Eurosystemu wymieniane są in ­ formacje o strukturach własnościowych przekazywane w tym celu przez organy nadzoru .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK