Você procurou por: taura (Letão - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Letão

Polonês

Informações

Letão

taura sindroms

Polonês

zespół taura (taura syndrome)

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

taura sindroms

Polonês

zespół tsv (taura syndrome)

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

- — vēžveidīgo dzīvnieku taura sindroms,

Polonês

- zespół tsv skorupiaków,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

gaļas produkti un apstrādātie kuņģi, pūšļi un zarnas, kas aprakstīti ii daļas 1.1. punktā, ir izgatavoti no šādu dzīvnieku svaigas gaļas: mājas liellopi (bos taurus, bison bison, bubalus bubalis un to krustojumi); mājas aitas (ovis aries) un kazas (capra hircus); mājas zirgu dzimtas dzīvnieki (equus caballus, equus asinus un to krustojumi), mājas cūkas (sus scrofa); saimniecībā audzēti medījamie dzīvnieki, izņemot cūkas un nepārnadžus; savvaļas medījamie dzīvnieki, izņemot cūkas un nepārnadžus; savvaļas medījamās cūkas; savvaļas medījamie nepārnadži un gaļas produktu ražošanai izmantotā svaigā gaļa, kas:

Polonês

produkt mięsny, przetworzone żołądki, pęcherze i jelita, opisane w pkt ii.1.1. zostały przygotowane ze świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt bydła domowego (bos taurus, bison bison, bubalus bubalis i ich krzyżówki); owiec domowych (ovis aries) i kóz (capra hircus); koni domowych (equus caballus, equus asinus i ich krzyżówki); świń domowych (sus scrofa); hodowlanych niedomowych zwierząt innych niż świniowate i nieparzystokopytne; dzikich niedomowych zwierząt innych niż świniowate i nieparzystokopytne; dzikich niedomowych świniowatych; dzikich niedomowych nieparzystokopytnych, a świeże mięso użyte do produkcji produktów mięsnych:

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

ierakstīt kodu attiecīgajai to dzīvnieku sugai, no kuriem iegūts gaļas produkts, apstrādāti kuņģi, pūšļi un zarnas, kur bov = mājas liellopi (bos taurus, bison bison, bubalus bubalis un to krustojumi); ovi = mājas aitas (ovis aries) un kazas (capra hircus); eqi = mājas zirgu dzimtas dzīvnieki (equus caballus , equus asinus un to krustojumi); por = mājas cūkas (sus scrofa); rab = mājas truši; pfg = mājputni un saimniecībā audzēti medījamie putni; ruf = saimniecībā audzēti medījamie dzīvnieki, izņemot cūkas un nepārnadžus; ruw = savvaļas medījamie dzīvnieki, izņemot cūkas un nepārnadžus; suw = savvaļas medījamās cūkas; eqw = savvaļas medījamie nepārnadži; wlp = savvaļas zaķveidīgo kārtas dzīvnieki, wgb = savvaļas medījamie putni.

Polonês

wpisać kod odpowiedniego gatunku produktu mięsnego, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, gdzie bov = bydło domowe (bos taurus, bison bison, bubalus bubalis i ich krzyżówki); ovi = owce domowe (ovis aries) i kozy (capra hircus); eqi = konie domowe (equus caballus, equus asinus i ich krzyżówki); por = świnie domowe (sus scrofa); rab = króliki domowe; pfg = drób domowy i dzikie ptactwo hodowlane; ruf = hodowlane niedomowe zwierzęta inne niż świniowate i nieparzystokopytne; ruw = dzikie zwierzęta niedomowe inne niż świniowate i nieparzystokopytne; suw = dzikie niedomowe świniowate; eqw = dzikie niedomowe nieparzystokopytne, wlp = dzikie zającowate, wgb = dzikie ptactwo.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

ierakstīt, kāds ir attiecīgais kods sugai, no kuras iegūta gaļa (tostarp gaļas subprodukti), izmantojot šādus apzīmējumus: bov = mājas liellopi (bos taurus, bison bison, bubalus bubalus un to krustojumi), ovi = mājas aitas (ovis aries) un kazas (capra hircus), eqi = mājas zirgu dzimtas dzīvnieki (equus caballus, equus asinus un to krustojumi), por = mājas cūkas (sus scrofa), rab = mājas truši, pfg = mājputni un saimniecībā audzēti medījamie putni, ruf = saimniecībā audzēti medījamie dzīvnieki (izņemot cūkas un nepārnadžus), ruw = savvaļas medījamie dzīvnieki (izņemot cūkas un nepārnadžus), suw = savvaļas cūkas, eqw = savvaļas nepārnadži, wlp = zaķveidīgo kārtas savvaļas dzīvnieki, wgb = savvaļas medījamie putni.

Polonês

wpisać kod danego gatunku, z którego pochodzi mięso (w tym podroby), gdzie bov = bydło domowe (bos taurus, bison bison, bubalus bubalus i ich krzyżowski); ovi = owce domowe (ovis aries) i kozy (capra hircus); eqi = domowe zwierzęta koniowate (equus caballus, equus asinus i ich krzyżówki); por = świnie domowe (sus scrofa); rab = króliki domowe; pfg = drób domowy i dzikie ptactwo hodowlane, ruf = hodowlane niedomowe zwierzęta inne niż świniowate i nieparzystokopytne; ruw = dzikie zwierzęta niedomowe inne niż świniowate i nieparzystokopytne; suw = dzikie niedomowe świniowate; eqw = dzikie niedomowe nieparzystokopytne, wlp = dzikie zającowate, wgb = dzikie ptactwo.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

liellopi (bos taurus un bos indicus) ir sabiedriski dzīvnieki, kuri veido hierarhiju, pamatojoties uz atsevišķu bara locekļu valdīšanu.

Polonês

bydło (bos taurus i bos indicus) to towarzyskie zwierzęta tworzące hierarchie społeczne w oparciu o relacje dominacji pomiędzy członkami stada.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

(1)(4)[prasības epizootiskā čūlu sindroma (eus), epizootiskās hematopoētiskās nekrozes (ehn), bonamia exitiosa infekcijas, perkinsus marinus infekcijas, mikrocytos mackini infekcijas, taura sindroma un/vai yellowhead slimības pārnēsātājsugām

Polonês

(1)(4)[wymagania dotyczące gatunków-wektorów zakaźnego zespołu owrzodzenia (eus), epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (ehn), zakażenia bonamia exitiosa, zakażenia perkinsus marinus, zakażenia mikrocytos mackini, zespołu taura lub choroby żółtej głowy

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

c pielikumā; liellopu sugu dzīvniekiem (bos taurus, bubalus bubalis un bison bison):

Polonês

w przypadku zwierząt należących do gatunku bydła (bos taurus, bubalus bubalis and bison bison):

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

dzīvnieku labklājības apstiprinājums es, zemāk parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka augstāk raksturotā svaigā gaļa ir iegūta no dzīvniekiem, kas ir pārbaudīti kautuvē pirms kaušanas vai nogalināšanas vai tās laikā saskaņā ar attiecīgajiem likumdošanas nosacījumiem (8).oficiālais zīmogs un paraksts (kur) , (kad) (oficiālā veterinārārsta paraksts) (zīmogs) (vārds drukātiem burtiem, kvalifikācijas un nosaukums)piezīmes(1) svaiga gaļa nozīmē visas tās daļas, vai nu svaigas, atdzesētas vai saldētas, kas ir piemērotas cilvēkam mājas liellopu gaļas (bos taurus, bison bison, bubalus bubalis un to jauktās sugas) lietošanai, ieskaitot sasaldētu malto gaļu.

Polonês

Świadectwo dobrostanu zwierząt ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii niniejszym zaświadczam, że opisane wyżej świeże mięso pochodzi ze zwierząt, które były traktowane w rzeźni przed i w czasie ich uboju lub zabicia zgodnie z odpowiednimi postanowieniami aktów prawnych wspólnoty europejskiej (8).urzędowa pieczęć i podpis sporządzono w w dniu (podpis urzędowego weterynarza) (pieczęć) (imię i nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje i tytuł)uwagi(1) pod pojęciem świeżego mięsa rozumie się wszystkie jego części, zarówno świeże, jak i schłodzone lub zamrożone, przydatne do spożycia przez ludzi pochodzące z domowego bydła (bos taurus, bison bison i bubalus bubalis i ich krzyżówek), łącznie z głęboko mrożonym mięsem mielonym.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

dzīvnieku transporta apstiprinājums es, zemāk parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka augstāk raksturotie dzīvnieki ir agrāk un ielādēšanas laikā aprūpēti saskaņā ar attiecīgajiem padomes direktīvas 91/628/eek noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz dzirdīšanu un ēdināšanu, un tie ir sagatavoti plānotajai transportēšanai.oficiālais zīmogs un paraksts (kur) , (kad) (oficiālā veterinārārsta paraksts) (zīmogs) (vārds drukātiem burtiem, kvalifikācijas un nosaukums)piezīmes(1) dzīvi liellopi (bos taurus, bison bison un bubalus bubalis un to jauktās sugas), kas paredzēti tūlītējai nokaušanai.

Polonês

Świadectwo transportu zwierząt ja, niżej podpisany urzędowy weterynarz, niniejszym oświadczam, że opisane powyżej zwierzęta były traktowane przed i podczas załadunku zgodnie z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy rady 91/628/ewg, w szczególności w kwestiach związanych z pojeniem i karmieniem, i spełniają warunki przydatności do zamierzonego transportu.urzędowa pieczęć i podpis sporządzono w w dniu (podpis urzędowego weterynarza) (pieczęć) (imię i nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje i tytuł)uwagi(1) Żywe bydło (bos taurus, bison bison i bubalus bubalis oraz ich krzyżówki) do natychmiastowego uboju.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors, apliecinu, ka iepriekš norādītie akvakultūras dzīvnieki, kuri uzskatāmi par iespējamiem (1)[eus] (1) [ehn] (1)[bonamia exitiosa infekcijas](1)[perkinsus marinus infekcijas] (1)[mikrocytos mackini infekcijas] (1)[taura sindroma] (1)[yellowhead slimības] pārnēsātājiem, jo ir no kādas no sugām, kas norādītas regulas (ek) nr. 1251/2008 i pielikuma 2. ailē un atbilst 3. ailē izklāstītajiem nosacījumiem:

Polonês

ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa wyżej, które należy uznać za potencjalne wektory (1)[eus] (1)[ehn] (1)[zakażenia bonamia exitiosa] (1)[zakażenia perkinsus marinus] (1)[zakażenia mikrocytos mackini] (1)[zespołu taura] (1)[choroby żółtej głowy], ponieważ należą do gatunków wymienionych w kolumnie 2 i spełniają warunki określone w kolumnie 3 tabeli w załączniku i do rozporządzenia (we) nr 1251/2008:

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

i.28. aile suga: attiecīgi izvēlas bos taurus, bison bison vai bubalus bubalis.

Polonês

rubryka i.28: gatunek: wybrać odpowiednio: bos taurus, bison bison lub bubalus bubalis.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

iedarbojas vizuāla (mirgojošas vai nepārtrauktas gaismas) un akustiska (svilpes/taures vai ierunāta) signalizācija mašīnista kabīnē,

Polonês

spowodować wyzwolenie optycznego (błyskająca lub świecąca lampka) i dźwiękowego (brzęczyk/klakson albo komunikat głosowy) alarmu w kabinie maszynisty,

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

iepriekš norādītie dzīvnieki iegūti tādā teritorijā, kurā piemēro slimību kontroles pasākumus attiecībā uz (1)[epizootisko čūlu sindromu (eus)] (1)[epizootisko hematopoētisko nekrozi (ehn)] (1)[virālo hemorāģisko septicēmiju (vhs)] (1)[infekciozo hematopoētisko nekrozi (ihn)] (1)[infekciozo lašu anēmiju (ila)] (1) [koiju herpesvīrusu (khv)] (1)[bonamia exitiosa infekciju] (1)[perkinsus marinus infekciju] (1)[mikrocytos mackini infekciju] (1)[marteilia refringens infekciju] (1)[bonamia ostreae infekciju] (1)[taura sindromu] (1)[yellowhead slimību] (1)[balto plankumu slimību] (1)(9)[šādu jaunu slimību …];

Polonês

zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie (1)[zakaźnego zespołu owrzodzenia (eus)] (1)[epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (ehn)] (1)[wirusowej posocznicy krwotocznej (vhs)] (1)[zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (ihn)] (1)[zakaźnej anemii łososia (isa)] (1)[zakażenia herpeswirusem koi (khv)] (1)[zakażenia bonamia exitiosa] (1)[zakażenia perkinsus marinus] (1)[zakażenia mikrocytos mackini] (1)[zakażenia marteilia refringens] (1)[zakażenia bonamia ostreae] (1)[zespołu taura] (1)[choroby żółtej głowy] (1)[zespołu wss] (1)(9)[poniższej nowo pojawiającej się choroby: …];

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

lai saņemtu atļauju ievešanai savienībā, jāsaglabā viens no šiem apgalvojumiem, ja sūtījumā iekļautas sugas, kuras ir uzņēmīgas pret eus (skatīt 3. piezīmi), ehn, bonamia exitiosa infekciju, perkinsus marinus infekciju, mikrocytos mackini infekciju, taura sindromu un/vai yellowhead slimību.

Polonês

aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie na terytorium unii, należy zachować jedno z tych stwierdzeń, w przypadku gdy przesyłki zawierają zwierzęta należące do gatunków podatnych na eus (zob. uwaga 3), ehn, zakażenie bonamia exitiosa, zakażenie perkinsus marinus, zakażenie mikrocytos mackini, zespół taura lub chorobę żółtej głowy.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

lai saņemtu atļauju ievešanai savienībā, jāsaglabā viens no šiem apgalvojumiem, ja sūtījumā iekļautas sugas, kuras ir uzņēmīgas pret eus, ehn, bonamia exitiosa infekciju, perkinsus marinus infekciju, mikrocytos mackini infekciju, taura sindromu un/vai yellowhead slimību, vai šo slimību pārnēsātājsugas.

Polonês

aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie na terytorium unii, należy zachować jedno z tych stwierdzeń, w przypadku gdy przesyłki zawierają zwierzęta należące do gatunków podatnych na eus, ehn, zakażenie bonamia exitiosa, zakażenie perkinsus marinus, zakażenie mikrocytos mackini, zespół taura lub chorobę żółtej głowy, lub do gatunków-wektorów wymienionych chorób.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

saskaņā ar attiecīgajām iccat un fao rekomendācijām, milzu haizivju (cetorhinus maximus), balto haizivju (carcharodon carcharias), atlantijas smilšu haizivju (carcharias taurus) un zāģastes (galeorhinus galeus) zveja ir aizliegta.

Polonês

zgodnie z odpowiednimi zaleceniami iccat i fao, połowy rekina olbrzymiego (cetorhinus maximus), żarłacza białego (carcharodon carcharias), piaskowego rekina tygrysiego (carcharias taurus) oraz żarłacza szarego (galeorhinus galeus) są zakazane.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

saskaņā ar direktīvas 2006/88/ek iv pielikumu kā slimības, par kurām jāziņo, ir definētas arī šādas slimības: epizootiskā hematopoētiskā nekroze, epizootiskais čūlu sindroms, bonamia exitiosa infekcija, bonamia ostreae infekcija, marteilia refringens infekcija, microcytos mackini infekcija, perkinsus marinus infekcija, koi herpesvīruss, taura sindroms, white spot slimība un yellowhead slimība.

Polonês

zgodnie z załącznikiem iv do dyrektywy 2006/88/we epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół taura (taura syndrome), chorobę wywoływaną przez whispovirus (white spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszania.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

svaiga gaļa ir visas mājlopu (bos taurus, bison bison, bubalus bubalis un to krustojumi), daļas – svaigas, atdzesētas vai saldētas, kas ir derīgas cilvēku uzturam, tostarp sasaldēta malta gaļa.

Polonês

pod pojęciem świeżego mięsa rozumie się wszystkie jego części, zarówno świeże, jak i schłodzone lub zamrożone, zdatne do spożycia przez ludzi pochodzące z domowego bydła (bos taurus, bison bison, bubalus bubalis i ich krzyżówki), łącznie z głęboko mrożonym mięsem mielonym.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK