Você procurou por: mieloproliferacinės (Lituano - Romeno)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Lituano

Romeno

Informações

Lituano

19 neutropenija olanzapino atsargiai skiriama pacientams, kurių leukocitų ir (ar) neutrofilų skaičius dėl bet kokios priežasties yra sumažėjęs, vartojantiems neutropeniją sukeliančius vaistus, pacientams, kuriems anksčiau yra buvęs vaistų sukeltas kaulų čiulpų slopinimas (toksiškumas) arba kaulų čiulpų slopinimą yra sukėlusi kita liga, spindulinis gydymas ar chemoterapija, taip pat tiems asmenims, kuriems yra hipereozinofilinės būklės ar mieloproliferacinė liga.

Romeno

19 neutropenie este necesară prudenţă la pacienţii cu valori scăzute ale numărului de leucocite şi/ sau de neutrofile, indiferent de cauză, la pacienţii trataţi cu medicamente cunoscute că determină neutropenie, la pacienţii cu antecedente de toxicitate/ deprimare medulară determinate de medicamente, la pacienţii cu deprimare medulară provocată de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie şi la pacienţii cu hipereozinofilie sau cu boli mieloproliferative.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 14
Qualidade:

Lituano

34 hipereozinofilinės būklės ar mieloproliferacinė liga.

Romeno

În cazurile în care s- a diagnosticat o hepatită (incluzând forme prin afectare hepatocelulară, prin colestază sau prin mecanism mixt), tratamentul cu olanzapină trebuie întrerupt.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Lituano

sergant mielodisplazinėmis ar mieloproliferacinėmis ligomis su pdgfr genų pakitimais gali būti padidėjęs eozinofilų kiekis.

Romeno

bolile mielodisplazice/ mieloproliferative cu recombinări ale genei fcdp- r ar putea fi asociate cu valori crescute ale eozinofilelor.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

mielodisplazinėms ar mieloproliferacinėms ligoms (mds/ mpl) gydyti.

Romeno

bolile mielodisplazice/ mieloproliferative (mds/ mpd).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

neutropenija olanzapino atsargiai skiriama pacientams, kurių leukocitų ir (ar) neutrofilų skaičius dėl bet kokios priežasties yra sumažėjęs, vartojantiems neutropeniją sukeliančius vaistus, pacientams, kuriems anksčiau yra buvęs vaistų sukeltas kaulų čiulpų slopinimas (toksiškumas) arba kaulų čiulpų slopinimą yra sukėlusi kita liga, spindulinis gydymas ar chemoterapija, taip pat tiems asmenims, kuriems yra hipereozinofilinė būklė ar mieloproliferacinė liga.

Romeno

neutropenie este necesară prudenţă la pacienţii cu valori scăzute ale numărului de leucocite şi/ sau de neutrofile, indiferent de cauză, la pacienţii trataţi cu medicamente cunoscute că determină neutropenie, la pacienţii cu antecedente de toxicitate/ deprimare medulară determinate de medicamente, la pacienţii cu deprimare medulară provocată de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie şi la pacienţii cu hipereozinofilie sau cu boli mieloproliferative.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

anagrelido, kaip trombocitų skaičių mažinančio preparato, saugumas ir efektyvumas buvo vertinamas atliekant keturis atvirus, nekontroliuojamus klinikinius tyrimus (tyrimų numeriai 700- 012, 700- 014, 700- 999 ir 13970- 301), į kuriuos buvo įtraukta daugiau kaip 4000 pacientų, turinčių mieloproliferacinių sutrikimų (mpds).

Romeno

siguranţa şi eficacitatea anagrelidei ca reducător al numărului trombocitelor au fost evaluate în patru studii clinice deschise, necontrolate (studiile cu numărul 700- 012, 700- 014, 700- 999 şi 13970- 301), care au inclus mai mult de 4000 pacienţi cu tulburări mieloproliferative (tmp).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

asmenims, kuriems yra hipereozinofilinė bū s ar mieloproliferacinė

Romeno

provocată boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie şla pacienţ cu

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

neutropenija pacientus, kurių leukocitų ir (ar) neutrofilų kiekis dėl bet kokios priežasties yra mažas, kurie vartoja neutropeniją sukeliančių medikamentų, kuriems anksčiau buvo pasireiškęs vaistinių preparatų sukeltas kaulų čiulpų slopinimas (toksinis poveikis), nuslopinti kaulų čiulpai dėl gretutinės ligos, spindulinio gydymo ar chemoterapijos, kuriems yra hipereozinofilinė būklė arba jie serga mieloproliferacinė liga, reikia gydyti atsargiai.

Romeno

neutropenie este necesară prudenţă la pacienţii cu valori scăzute ale numărului de leucocite şi/ sau de neutrofile, indiferent de cauză, la pacienţii trataţi cu medicamente cunoscute că determină neutropenie, la pacienţii cu antecedente de toxicitate/ deprimare medulară determinate de medicamente, la pacienţii cu deprimare medulară provocată de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie şi la pacienţii cu hipereozinofilie sau cu boli mieloproliferative.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

neutropenija olanzapino atsargiai skiriama pacientams, kurių leukocitų ir (ar) neutrofilų skaičius dėl bet kokios priežasties yra sumažėjęs, vartojantiems neutropeniją sukeliančius vaistus, pacientams, kuriems anksčiau yra buvęs vaistų sukeltas kaulų čiulpų slopinimas (toksiškumas) arba kaulų čiulpų slopinimą yra sukėlusi kita liga, spindulinis gydymas ar chemoterapija, taip pat tiems asmenims, kuriems yra hipereozinofilinės būklės ar mieloproliferacinė liga.

Romeno

neutropenie este necesară prudenţă la pacienţii cu valori scăzute ale numărului de leucocite şi/ sau de neutrofile, indiferent de cauză, la pacienţii care primesc medicamente cunoscute că determină neutropenie, la pacienţii cu antecedente de toxicitate/ deprimare medulară determinate de medicamente, la pacienţii cu deprimare medulară provocată de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie şi la pacienţii cu hipereozinofilie sau cu boli mieloproliferative.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

neutropenija olanzapino atsargiai skiriama pacientams, kuri leukocit ir (ar) neutrofil skai ius d l bet kokios priežasties yra sumaž j s, vartojantiems neutropenij sukelian ius vaistus, pacientams, kuriems anks iau yra buv s vaist sukeltas kaul iulp slopinimas (toksiškumas) arba kaul iulp slopinim yra suk lusi kita liga, spindulinis gydymas ar chemoterapija, taip pat tiems asmenims, kuriems yra hipereozinofilin s b kl s ar mieloproliferacin liga.

Romeno

neutropenie este necesar pruden la pacien ii cu valori sc zute ale num rului de leucocite i/ sau de neutrofile, indiferent de cauz, la pacien ii trata i cu medicamente cunoscute c determin neutropenie, la pacien ii cu antecedente de toxicitate/ deprimare medular determinate de medicamente, la pacien ii cu deprimare medular provocat de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie i la pacien ii cu hipereozinofilie sau cu boli mieloproliferative.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

neutropenija olanzapino atsargiai skiriama pacientams, kuri leukocit ir (ar) neutrofil skai ius d l bet kokios priežasties yra sumaž j s, vartojantiems neutropenij sukelian ius vaistus, pacientams, kuriems anks iau yra buv s vaist sukeltas kaul iulp slopinimas (toksiškumas) arba kaul iulp slopinim yra suk lusi kita liga, spindulinis gydymas ar chemoterapija, taip pat tiems asmenims, kuriems yra hipereozinofilin b kl ar mieloproliferacin liga.

Romeno

neutropenie este necesar pruden la pacien ii cu valori sc zute ale num rului de leucocite i/ sau de neutrofile, indiferent de cauz, la pacien ii trata i cu medicamente cunoscute c determin neutropenie, la pacien ii cu antecedente de toxicitate/ deprimare medular determinate de medicamente, la pacien ii cu deprimare medular provocat de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie i la pacien ii cu hipereozinofilie sau cu boli mieloproliferative.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Lituano

asmenims, kuriems yra hipereozinofilinė bū s ar mieloproliferacinė

Romeno

imare medulară de i

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Lituano

glivec skiriama gydyti • suaugusiuosius ir vaikus, kuriems naujai diagnozuota philadelphia chromosomai (bcr- abl) teigiama (ph+) lėtinė mieloleukemija (lml) ir kuriems kaulų čiulpų transplantacija nėra pirmiausiai pasirenkamas gydymas. • suaugusiuosius ir vaikus, kuriems yra ph+ lml lėtinė fazė po neefektyvaus gydymo interferonu alfa arba akceleracijos fazė, ar blastinė krizė. • suaugusiųjų naujai diagnozuotos philadelphia chromosomai teigiamos ūminės limfoleukemijos (ph+ Ūll) gydymui kartu su chemoterapija. • suaugusiųjų recidyvavusios ar refrakterinės ph+Ūll monoterapijai. • suaugusiųjų mielodisplazines ar mieloproliferacines ligas (mds/ mpl), susijusias su trombocitų kilmės augimo faktoriaus receptoriaus (platelet- derived growth factor receptor, pdgfr) genų pakitimais. • suaugusiųjų progresavusį hipereozinofilijos sindromą (hes) ar (arba) lėtinę eozinofilinę leukemiją (lel) su fip1l1- pdgfrα pokyčiu.

Romeno

glivec este indicat pentru tratamentul • pacienţilor adulţi şi copii diagnosticaţi recent cu leucemie granulocitară cronică (lgc) cu cromozom philadelphia (bcr- abl) pozitiv (ph+) la care transplantul de măduvă osoasă nu este considerat un tratament de primă linie. • pacienţilor adulţi şi copii cu lgc ph+ în fază cronică după eşecul tratamentului cu alfa - interferon sau în faza accelerată sau în criză blastică. • pacienţilor adulţi diagnosticaţi recent cu leucemie limfoblastică acută cu cromozom philadelphia pozitiv (lla ph+), asociat cu chimioterapie. • pacienţilor adulţi cu lla ph+ recidivantă sau refractară, în monoterapie. • pacienţilor adulţi cu boli mielodisplazice/ mieloproliferative (mds/ mpd) asociate recombinărilor genei receptorului factorului de creştere derivat din trombocit (fcdp- r). • pacienţilor adulţi cu sindrom hipereozinofilic avansat (she) şi/ sau leucemie eozinofilică cronică (lec) cu recombinare a fip1l1- fcdp- rα.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Lituano

international prognostic scoring system, ipps) mielodisplazijos sindromu (mds); • lėtine mielomonocitine leukemija (lmml) esant 10– 29% blastų, nesant mieloproliferacinės ligos); • ūmine mieloidine leukemija (Ūml), esant 20– 30% blastų ir daugiaeilei displazijai (pagal pasaulio sveikatos organizacijos (pso) klasifikaciją).

Romeno

vidaza este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu: • sindroame mielodisplazice (smd) cu risc intermediar- 2 şi mare, conform sistemului internaţional de punctaj referitor la prognostic (sipp), • leucemie mielomonocitară cronică (lmmc) cu 10- 29% blaşti medulari, fără boală mieloproliferativă, • leucemie acută mieloidă (lam) cu 20- 30% blaşti şi linii multiple de diferenţiere a displaziei, conform clasificării organizaţiei mondiale a sănătăţii (oms).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Lituano

jis taip pat skiriamas recidyvavusios po ankstesnio gydymo arba nereaguojančios į kitus vaistus ph+ Ūll monoterapijai. • mielodisplastinėms ar mieloproliferacinėms (md/ mpl) ligoms, kai organizme gaminasi dideli kiekiai vienos ar kelių rūšių nenormalių kraujo ląstelių.

Romeno

glivec este folosit şi pentru tratamentul recăderilor de all ph+, sau care nu răspund la alte medicamente. • sindroame mielodisplazice sau mieloproliferative (smd/ smp), grup de afecţiuni în care organismul produce în număr crescut unul sau mai multe tipuri de celule sanguine anormale.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Lituano

Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (chmp) nusprendė, kad vidaza nauda yra didesnė už keliamą riziką, kai jis skiriamas suaugusiems pacientams, kuriems negali būti taikoma hemopoezinių kamieninių ląstelių transplantacija, sergantiems vidutinės 2 ir didelės rizikos mielodisplazijos sindromais, lėtine mielomonocitine leukemija be mieloproliferacinės ligos, kai kaulų čiulpus sudaro 10– 29 proc. pakitusių ląstelių, arba ūmine mieloidine leukemija, kai kaulų čiulpus sudaro 20– 30 proc. pakitusių ląstelių ir pasireiškia daugiaeilė displazija komitetas rekomendavo suteikti vidaza rinkodaros teisę.

Romeno

comitetul a recomandat acordarea autorizaţiei de introducere pe piaţă pentru vidaza.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Lituano

mielodisplastinėms ar mieloproliferacinėms (md/ mpl) ligoms, kai organizme gaminasi dideli kiekiai vienos ar kelių rūšių nenormalių kraujo ląstelių.

Romeno

sindroame mielodisplazice sau mieloproliferative (smd/ smp), grup de afecţiuni în care organismul produce în număr crescut unul sau mai multe tipuri de celule sanguine anormale.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Lituano

suaugusiųjų mielodisplazines ar mieloproliferacines ligas (mds/ mpl), susijusias su trombocitų kilmės augimo faktoriaus receptoriaus (platelet- derived growth factor receptor, pdgfr) genų pakitimais.

Romeno

pacienţilor adulţi cu boli mielodisplazice/ mieloproliferative (mds/ mpd) asociate recombinărilor genei receptorului factorului de creştere derivat din trombocit (fcdp- r).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK